Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : KILINÇ Aziz
Akademik Unvanı : Prof. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Aksu/Isparta    /    18.11.1961
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bay
 Tel İş 1 : (286)2171303-3094
 Posta Adresi : Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Eakültesi Anafartalar Kampüsü Çanakkale
 E-posta 1 : akilinc@comu.edu.tr
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Eğitim Fakültesi
 Bölüm : Türkçe Öğretmenliği

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
Üniversite  : Gazi Üniversitesi 
Akademik Birim  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Program/Bölüm/Diğer  : Türk Halk Edebiyatı 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1996 
Üniversite  : Selçuk Üniversitesi 
Akademik Birim  : Fen Edebiyat Fakültesi  
Program/Bölüm/Diğer  : Türk Dili ve Edebiyatı 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1983 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Gazi Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu  : Türk Dili ve Edebiyatı 
Tez Başlığı  : Kambar Batır Destanı/ Metin Aktarma İnceleme 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1996 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu : Türk Dili ve Edebiyatı
Tez Başlığı  : Yakaafşar Kasabası Anlatı Türleri Üzerine Bir İnceleme (Masal -Halk Hikâyesi -Fıkra) 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2001 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce İleri

 Dil Sınav Sonuçları
  Dil Adı Sınav Adı Derece Yıl
1  İngilizce UDS 75 (100 üzerinden) 2000

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Prof. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2013
2  Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2007
3  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2002
4  Öğr. Gör. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2001
5  Öğr. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2000
6  Arş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1996

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı Dekan 06.2012<>03.2013
2  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlügü Araş.Merkezi Müdürü 08.2010<>11.2013
3  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Enstitü Müdürü 03.2010<>11.2013
4  Rektörlük Türk Dili Bölüm Başkanığı Bölüm Başkanı 01.2010<> ---
5  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Yard. 07.2008<> ---
6  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Alanlar Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Ana Bilim/Sanat Dalı Başkanı 03.2005<>09.2006
7  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitmim Bölümü Bölüm Başkan Yard. 09.2003<>09.2006

 Görev Yaptığı Birimler
1  Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türk Dili ve Edebiyatı ABD.
2  Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği

 Uzmanlık Alanları
1  Türk Halk Edebiyatı, Halkbilimi, Türkçe Öğretimi
2  Çocuk Edebiyatı

 Kurul / Komisyon Üyeliği
  Açıklama Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Profesör Temsilcisi) 03.2013<> ---
2  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Profesör Temsilcisi) 03.2013<> ---
3  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 10.2009<>03.2012
4  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Doçent Temsilcisi) 12.2008<>05.2012
5  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Doçent Temsilcisi) 03.2008<>10.2012

 Koordinatörlük Görevleri
  Açıklama Tarih Aralığı
1  ÖYP Koordinatörlüğü 05.2011<> ---
2  Seçimlik Dersler Koordinatörlüğü 04.2004<>09.2006

 Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
  Kuruluş Tarih Aralığı
1  Çanakkale Şairler ve Yazarlar Derneği 07.2008<> ---

 Makaleler
  Yıl 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  "Alevi Bektaşî Geleneğinde Vasiyet ve Buyruk Üzerine", Türk Kültürü Ve Hacı-ı Bektaş Veli Araştırma Dergisi,S:45, s.83-92 2008
2  “Üstünlük Kuramı Bağlamında Harp Ve Mizah", Millî Folklor, 73
2007
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Kılınç, Aziz ve Tarhan, A. (2012). Kosova'da Çağdaş Türk Çocuk Edebiyatı. Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 2 (2). 2012
2  Kılınç, Aziz ve Tunçbilek, G. (2012) Türkçe Ders Kitaplarındaki "Hak ve Özgürlükler" Temasının Demokrasi Eğitimi Açısından İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9 (17) : 259-270 2012
3  Kılınç, Aziz ve Duman, I. (2012) İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Tematik Yaklaşım Üzerine Bir Değerlendirme. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 4: 94-101 2012
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  “Folklor Ürünlerinin Geleceğe Taşınmasında ‘Arasöz’ün İşlevi ve Köroğlu Destanı Örneği”, Folklor/Edebiyat, 46
2006
2  “Sözlü Ürünlerin geleceğe Taşınmasında Ortamların Rolü ve Bir Örnek”, Millî Folklor, 68
2005
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  "Alevî Bektaşi Geleneğinde Vasiyet Kültürü" Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 42.
2007
2  "Çanakkale Muallimler Birliği Dergisi'nde Eğitimle İlgili Görüş ve Düşünceler", Çanakkale Araştırmaları Yıllığı,Sayı: 5, s.87-101 2007
3  “Pir Sultan Abdal’ın Eserlerinde İslâm’ın Temel Unsurları”, Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi , 35.
2005
4  “Ezine Yöresinin Folklorik Yapısında Manevi Ziyaret Yerleri”, Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 29, 95-99.
2004
5  Ömer Çakır ile birlikte “Bir Çanakkale Şehidinin Hatıra Defterinden”, Türk Yurdu, 151. 2000
6  “Kamber Batır ve Dede-Korkut’ta Adı Geçen Türk Dünyasının Ortak Oyun ve Eğlenceleri”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dr. Himmet Biray Özel sayısı, 239-246.
1999

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  Aziz Kılınç (2012) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Araştırma Raporu VII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı. 25-28 Eylül 2012 Makedonya Üniversitesi: Selanik/ YUNANİSTAN 2012
2  Kılınç, Aziz ve Türker, F. (2012) Türkçenin İletişimdeki Fonksiyonları Bağlamında Bilmece ve Ninniler. 4th International Congress of Educational Research. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. 2012
3  Kılınç, Aziz ve Sazak, S. (2012)Mehmet Seyda’nın(Çeliker) Çocuk Romanlarında Çocuk ve Eğitim Teması. 4th International Congress of Educational Research. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. 2012
4  Kılınç, Aziz ve Şahin, E. ve Koçer, Ö. (2012) The Necessıty of Target Culture In Teachıng of Turkısh as A Foreıgn Language. 4th International Congress of Educational Research. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. 2012
5  Tuncel H. Ve Kılınç, Aziz (2012) Sözlü Türkçenin Kelime Hazinesi. 4th International Congress of Educational Research. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. 2012
6  Kılınç Aziz ve Tarhan Aslı (2011). Çağdaş Kosova Türk Çocuk Edebiyatının Balkanlardaki Türk Varlığı Açısından Önemi. 16. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu (9 Mayıs 2011). Üsküp/MAKEDONYA 2011
7  Aziz KILINÇ- Aslı TARHAN, "Çağdaş Kosova Türk çocuk edebiyatı'nın Balkanlardaki Türk Varlığı Açısından Önemi",Düz: Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 7-11 Mayıs 2011 Üsküp-Makadonya 2011
8  Doç. Dr. Aziz KILINÇ-Sanat ZHOLDYBAILY- Yesyen MAGSİ, "Kazak Türklerinde Navruz Bayramı ile İlgili Uygulamalar", Düz. Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 20-24 Mart 2011 Fethiye-Muğla 2011
9  Kılınç, Aziz ve Tok, M. (2010) Türkçe Dersi Ölçme Ve Değerlendirmelerinde Bilmece Mantığının Kullanımı. 2th International Congress of Educational Research. Antalya 2010
10  Kılınç, Aziz ve Tüzel, S. (2010) İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. 2th International Congress of Educational Research. Antalya 2010
11  "Yabancılara Türkçe Öğretiminin Afrika'daki Sorunları" Uluslararası Türkçe Öğretimi Bilgi Şöleni, International Association of Universities, 24 Temmuz 2010, İstanbul. 2010
12  Kılınç, A. ve Tüzel S.(2010) "Assessment of Secondary Level Elementary School Turkish Language Coursebooks According to Teacher Opinions", The Second International Congress of Educational Research "Social Entrepreneurship, Democratic Participation and Educational Research"29 April-2 May 2010, Antalya/TURKEY. 2010
13  Kılınç, A. ve Tüzel S.(2010) "Yabancılara Türkçe Öğretiminde İşlevsel Metinlere Duyulan İhtiyaç", Uluslararası Türkçe Öğretimi Bilgi Şöleni (Uluslararası Üniversiteler Birliği) 24 Temmuz 2010 İSTANBUL 2010
14  KILINÇ A.-TOK M., "Use Of Logic Of Riddles In Turkish Course's Measurment And Evalution", Çanakkale Onsekiz Mart University; , Çanakkale Onsekiz Mart University,29 April-2 May 2010, Antalya/TURKEY. 2010
15  Kılınç, A. ve Tüzel S.(2010) " Namık Kemal'in Türkçe Hassasiyeti" Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Namık Kemal Üniversitesi, 22-22 Aralık, Tekirdağ 2010
16  Doç. Dr. Aziz KILINÇ-Şebnem AKYOL, "Türkçe Dersi ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Değer Eğitiminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16-18 Aralık 2010, İzmir 2010
17  Doç. Dr. Aziz KILINÇ-Şebnem GÜRLER, "Türkçe Dersİ ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarında Değerler Eğitimnin karşılaştırmalı olark incelenmesi", III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Aralık 2010; Baskı: İzmir 2011 2010
18  Kılınç, Aziz ve Akyol, Ş. (2009) An Investıgatıon Into The Theme Of Love Gıven In Turkısh Coursebooks of Prımary 6th Year Students In Terms Of Its Approprıateness To Love Educatıon . 1th International Congress of Educational Research. Çanakkale 2009
19  Aziz KILINÇ-Filiz TURAN, "2005 Dil ve Anlatım Dersi Programının Kapsamı ile Hedeflerinin Değerlendirilmesi ve Öğretemn Tutumları", International Symposıum on Sutainable Development, International Burch University, June 9-10 2009, Sarajevo 2009
20  Türklerde Siyasi Vasiyetnâme Geleneği ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, Cumhuriyetin İlânının 85. Yılında "Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu" Süleyman Demirel Üniversitesi, 22-24 Ekim Isparta
2008
21  Doç. Dr. Aziz KILINÇ-Sait TÜZEL, "Displinlerarası Yaklaşımla Türkçe Eğitimi", I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 20-21 Kasım 2008 Ankara 2008
22  Doç. Dr. Aziz KILINÇ-Fatih Tanrıkulu ,"Mehmet Şemseddin'in Çocuk Dergiciliği Üzerine", Türk Halkları Edebiyatı II:Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Kongresi, 13-15 Kasım BAKÜ 2008
23  "Fuzûlî'nin Şiirlerinde Deyimler ve Halk Söyleyişleri Üzerine", I. Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Sempozyumu, Fuzûlî'nin Türk Kültür ve Sanat Dünyasındaki Yeri,Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Kuzey Kıprıs Türk Cumhuriyeti, 28-31 Mayıs 2008
24  "2005 Programına Göre Hazırlanan Türkçe Ders Kitaplarına Eleştirel Bir Bakış", Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu,14-16 Mayıs 2008, Çanakkale 2008
25  "Vasiyetnamelerde Dikkat Çekilen Bir Konu: İlim" 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, 23-26 Ekim 2007 Isparta 2007
26  Beş Şehir’de Sözlü Kültür Ortamları”, Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu, Çanakkale 11-13 Haziran 2004
27  .“Kazakların Kamber Batır Destanı ile Köroğlu Destanı Arasında Bir Mukayese”, Bolu’da Halk Kültürü ve Köroğlu Uluslararası Sempozyumu, 331-337, Bolu 1998
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Aziz KILINÇ (2010) Teacher’s Appreciation and Application of Rhymes in Turkish Literacy Classes. Eıghth International Congress of Qualitative Inquiry. University of illinois at Urbana-Champaign (16-19 May 2012) / USA 2012
2  Aziz KILINÇ (2012) International University Students’ Perceptions of Achievements in Turkey. Eıghth International Congress of Qualitative Inquiry. University of illinois at Urbana-Champaign (16-19 May 2012) / USA 2012
3  Aziz KILINÇ-Fatma Nergis Saydan, "Teachers’ Appreciation and Application of Rhymes in Turkish Classes", The International Congress of Qualitative, University of Illinois At Urbana-Champaign, 20-23 May 2009 2009
4  Necatî'nin Şiirlerinde Deyimler, Atasözleri ve Halk Kültürü", I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı, Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 15-17 Nisan 2009 Kocaeli 2009
5  Aziz KILINÇ-Şebnem AKYOL, "İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Sevgi Temasının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi", The Fırst International Congress Of Educational Research, 1-3 May 2009 Çanakkale 2009
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  Kılınç, Aziz ve Aydın, M. (2012) Siraceddin Hasırcıoğlu'nun Çocuk Edebiyatı Tarihimizdeki Yeri. 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. Ankara 2012
2  Kılınç, Aziz (2012) Mana Medeniyetinin Bir Meyvesi: Elifname Edebiyatımızda Cenab-ı Allah Sempozyumu. İstanbul 2012
3  Kılınç, Aziz (2011) Efelik Tarihi İçerisinden Bir İsim: Samıt Efe. 3. Ulusal Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü Sempozyumu Sempozyumu. Ankara 2011
4  Kılınç, Aziz ve Tanrıkulu, F. (2011) Mehmet Şemseddin'in Türk Çocuk Dergiciliği Tarihindeki Yeri. 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. Ankara 2011
5  Doç. Dr. Aziz KILINÇ-Şebnem AKYOL, "Türkçe Ders Kitaplarının Hedef ve Kazanımlar Açısından Değerlendirilmesi-Sevgi Teması Örneği" İlk ve Ortaöğretimde Türkçe Eğitiminin Sorunları Sempozyumu, İstek Okulları, İstanbul, 17-18 Nisan 2010
6  "Yazılı Ve Sözlü Kaynaklardan Hareketle Ilgın Köylerinin Adları Üzerine Bir İnceleme", I. Ilgın Ulusal Sempozyumu, 30 Haziran- 02 Temmuz 2010, Ilgın KONYA. 2010
7  "Mizahta Rahatlama Kuramına Göre Ömer Seyfettin'in Halk Anlatı Kaynaklı Hikâyeleri" 2 Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu, 7-9 Mart 2007, Gönen 2008
8  Doç. Dr. Aziz KILINÇ-Sait TÜZEL, “Metin Seçimi Açısından İlköğretim ikinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi”, Türkçe Öğretimi Kongresi, Millî Eğitim Bakanlığı-Bahçeşehir Üniversitesi, 18-20 Mayıs 2008, İstanbul 2008
9  Çanakkale Muallimler Birliği Dergisi'nde Halkbilimi ve Edebiyat Yazıları, Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu, 25-31 Ağustos 2008. Çanakkale-2008, s.775-780 2008
10  "Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Ömer Seyfettin'in Halk Anlatı Kaynaklı Hikâyeleri", I. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu, 09-11 Mart; İstanbul 2007, s.217-223
İlgili Link
2007
11  "Lâpseki Ve Yöresinde Manevi Ziyaret Yerleri Ve Buna Bağlı Anlatılar —Mekân ve İnsan İlişkisi Bakımından—" Lâpseki Sempozyumu, 23-24 Haziran; Çanakkale-2007
2007
12  "Köy Odalarının Fonksiyonu ve Yakaafşar Örneği", Tarihi Kültürel ve Ekonomik Yönleri ile Eğirdir Sempozyumu, Isparta-2001, s.559-562 2001
13  "Mahallî Fıkra Tipi olarak Avara", Hoşgörü ve İnanç Turizminde Göller Blögesi Sempozyumu, Isparta-2001, s.254-259 2000
14  Ömer Çakır ile birlikte, "Atatürk'ün Sanata ve Sanat Eğitimine Bakışı" I. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale, s.187-190 1999
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Kılınç, Aziz ve Gürler, Ş. (2011) 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Temaların Değerler Eğitimi Yaklaşımları Açısından İncelenmesi . Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2011
2  Kılınç, Aziz ve Sait Tüzel (2008) ““Metin Seçimi Açısından İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi” , (18-19-20 Mayıs); MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile Türkçe Öğretim Kongresi 2008

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitap yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım 
Yayın Evi : Kriter Yayınları 
2011 
2 
Kitap Adı : Türk Edebiyatında Vasiyetnâmeler 
Yayın Evi : Akçağ yayınları 
2006 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi  
Bölüm/Ünite Adı : Yabanc Dil Olarak Türkçe Yazma Öğretimi 
Yayın Evi : Pegem Akademi 
2012 
2 
Kitap Adı : Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım 
Bölüm/Ünite Adı : Dil ve İfade 
Yayın Evi : Kriter 
2010 
3 
Kitap Adı : Türkçe Öğretimi 
Yayın Evi : Anadolu Yayıncılık 
2004 
4 
Kitap Adı : Türk Edebiyatı Lise 2 
Bölüm/Ünite Adı : Türk Halk Edebiyatı, Klâsik Türk Edebiyatı  
Yayın Evi : Sürat Yayınevi 
1997 
5 
Kitap Adı : Türk Edebiyatı Lise I 
Bölüm/Ünite Adı : Türk Halk Edebiyatı, Klâsik Türk Edebiyatı 
Yayın Evi : Sürat Yayınevi 
1996 
6 
Kitap Adı : Türk Edebiyatı Lise 3 
Bölüm/Ünite Adı : Türk Halk Edebiyatı, Klâsik Türk Edebiyatı 
Yayın Evi : Sürat Yayınevi 
1996 

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 01.2011<>12.2012
2  Çocuk Edebiyatının Kaynakları 01.2010<>12.2012
3  Türkçe Öğretim Programları 01.2010<>12.2012
4  Yurt Dışında Türkçe Eğitmi Veren Kurum ve Kuruluşlar 09.2009<> ---
5  Türkçe Ders programları

09.2009<> ---
6  506 Anadili Öğretiminde Çocuk Edebiyatı
02.2009<> ---
7  513 T. Dilinin T. Dön. Ve Eser. Öğret. 02.2007<>06.2008
8  505 Türkçe Ders Programları


09.2006<>01.2007
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  Özel Öğretim Yöntemleri
09.2011<> ---
2  Türkçe Ders Kitabı İnceleme 09.2011<> ---
3  Özel Öğretim Yöntemleri
06.2011<> ---
4  205 Eski Türk Edebiyatı
09.2009<> ---
5  Edebiyat Bilgi ve Teorileri I-II
09.2009<> ---
6  Halk Kültürü 02.2009<> ---
7  103 Edebiyat Bilgi ve Kuramları
09.2007<>01.2008
8  209 Alan Seçmeli I (Halk Kültürü)
09.2007<>01.2008
9  405 Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme
09.2007<>01.2007
10  203 Türk Halk Edebiyatı
09.2007<>01.2008
11  210 Dil ve Kültür

02.2007<>06.2007
12  108 Yazılı Anlatım
02.2006<>06.2006
Tamamlanan doktora tezi yönetimi 
1  Ramazan KILIÇASLAN, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Drama Yönteminin Konuşma Becerisine Etkisi 08.2014<>08.2014
2  Hayrettin TUNÇEL, Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yönelik Kaygı ve Kaygının Dil Öğrenimine Etkisi 01.2013<>06.2014
3  Hüseyin DURU, Yabancı dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları (Soru Türlerinin Nitelik araştırması)
05.2012<>06.2014
4  Fatih TANRIKULU, Medya Okuryazarlığı Bağlamında Çocuk dergileriyle Zenginleştirilmiş Türkçe Derslerinin Etkinliği: Bir Eylem Araştırması 05.2012<>06.2014
5  Önder POTUR, Ortaokul Türkçe Derslerinde Eleştirel Okuryazarlık Eğitimi 12.2011<>06.2014
6  Mehmet TOK, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Akademik Yazma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma 02.2010<>11.2012
Tamamlanan yüksek lisans tezi yönetimi 
1  Aslı TARHAN- Balkanlar'daki Türk Edebiyatı Yayınlarında Çağdaş Kosova Türk Çocuk Edebiyatının Yeri 06.2011<>06.2012
2  Mehmet YASA- Mevlana İdris ZENGİN'in Masal Kitaplarının Çocuk Edebiyatının Temel Ögeleri Açısından İncelenmesi 04.2011<>06.2012
3  Gamze Tunçbilek, " İlköğretimde Türkçe Ders Kitaplarınıdaki Hak ve Özgürlükler Temasının Demokrasi eğitimi Açısından İncelenmesi", ÇOMÜ Sosyal Bilimer Enstitüsü Müdürlüğü, 2011 06.2010<>06.2011
4  Hayrettin Tunçel, " Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözlü Türkçenin Kelime Sıklığı ve Yaygınlığını Belirleme Çalışması", ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, 2011 06.2010<>06.2011
5  Işıl DUMAN- İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Milli kültür Temasına İlişkin Kazanımların Değerlendirilmesi 03.2010<>06.2011
6  Muhammet Yıldırım, "Dede Korkut Destanlarının Kültürel açıdan İncelenmesi ve Eğitimde Kullanılabilirliği" ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü, 2011 02.2010<>02.2011
7  Osman ÇOKAKOĞLU- 2006 Programına Göre 6. 7. 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Masal Metinlerinden Yararlanma Durumları 02.2010<>02.2011
8  Şebnem AKYOL, "İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Sevgi temasının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 06.2008<>03.2010
9  SEMRA SAZAK- Mehmet Seyda'nın (Çeliker) Çocuk Romanlarında Çocuk ve Eğitim Teması 01.2007<>06.2009
10  Filiz Turan, 2005 Dil ve Anlatım Dersi Programının Kapsamı ile Genel ve Özel Hedeflerinin Değerlendirilmesi ve Öğretmen Tutumları, ÇOMÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale 06.2006<>07.2008
11  Fatma Nergiz Saydan, Tekerlemelerin Sınıf Öğretmeni Tarafından Kullanılma Düzeyleri, ÇOMÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 06.2006<>10.2008
12  Fatih Tanrıkulu, “Mehmet Şemseddin’in Çocuk Dergiciliği”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çanakkale 2008.
02.2006<>01.2008
13  Mehmet Aydın, “Seracettin Hasırcıoğlu’nun Eserlerinin Çocuk Edebiyatı Açısından İncelenmesi” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale 2006. 09.2004<>02.2006
14  Gökmen, Serpil, “İlköğretin 6.,7. ve 8. Sınıflarda Türkçe Öğretiminde Halk Edebiyatı Anlatı Türlerinden Yararlanma” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 05.2004<>12.2006

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :“Çanakkale İli İnanç Coğrafyası Araştırmaları”  
Proje Final Raporu Künyesi :Çanakkale İli İnanç Coğrafyası Araştırmaları 
Destekleyen Kuruluş :Çanakkale Valiliği-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
2000<>2001
Kendi üniversitesi tarafından (tez projeleri dışında) desteklenen, tamamlanmış proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı : “Lapseki ve Köylerinin Folklorik Yapısı”  
Proje Final Raporu Künyesi :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 
Destekleyen Kuruluş :Lapseki ve Köylerinin Folklorik yapısı 
2005<>2008

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde yapılan başkanlıklar 
1  Oturum Başkanlığı.Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 14-16 Mayıs, Çanakkale 2008. 2008
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  Düzenleme Kurulu Üyeliği. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 14-16 Mayıs, Çanakkale 2008. 2008
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde yapılan başkanlıklar 
1  Oturum Başkanlığı, II. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu, 8-10 Mart 2008, Balıkesir/Gönen 2008
2  Oturum Başkanlığı.VII: Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2008. Çanakkale. 2008

 Toplumsal Etkinlikler
  Yıl 
Ulusal veya yerel nitelikteki yazılı veya görsel yayın faaliyetleri 
1  Çanakkale Şairler ve Yazarlar Derneği'nde 10.Ekim 2009 tarihinde
Halk Edebiyatımız ve Çanakkale konulu Konferans
2009
2  Kültürümüzde Nevruz konulu söyleşi(Canlı), Ton Tv Güncel programına katıldım. 22 Mart 2008 2008
3  Dünden Bugüne Nevruz konulu söyleşi(Canlı), Ton Tv "Güncel" adlı programa katıldım. 21 Mart 2006 2006
4  Kültürümüzde Hıdırellez Geleneği konulu söyleşi(Canlı)i, Ton Tv Güncel programına katıldım. Haziran 2006 2006
5  Mevlana Celaleddin Rumi Konulu Panal (Canlı), Ton Tv Bir Dolu Testi programına katıldım. Haziran 2006 2006

 Diğer
  Başlık Açıklama  Tarih Aralığı 
1  Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, Türk Dünyası İncelemeleri dergisi VII/2 Kış/Winter 2007 sayısı 12.2007<>12.2007
2  Bilimsel Dergi Hakem Kurulu Üyeliği, Millî Folklor (Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi) 02.2007<> ---

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]