Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : ÇETİN Barış
Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Kırklareli    /    00.00.0000
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : İngilizce
 Cinsiyet : Bay
 Tel İş 1 : (286)2180018-3041
 Posta Adresi : Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
Anafartalar Kampüsü/ ÇANAKKALE
 E-posta 1 : bcetin@comu.edu.tr
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Eğitim Fakültesi
 Bölüm : Sınıf Öğretmenliği

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Akademik Birim  : Eğitim Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Sınıf Öğretmenliği 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1997 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Marmara Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu  : Eğitim ve Öğretim 
Tez Başlığı  : Sosyal Bilgiler Öğretiminde İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Erişi Düzeylerine Etkisi 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2002 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Marmara Üniversitesi 
Enstitü  : Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu : Eğitim ve Öğretim
Tez Başlığı  : Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamalarının İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencilerinin Çalışma Alışkanlıkları İle Öz-Yeterliliklerine Etkisi ve Öğrencilerin Program Hakkındaki Görüşleri 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2007 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce Orta

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2009
2  Arş. Gör. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2007
3  Arş. Gör. Marmara Üniversitesi 1999
4  Arş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1998

 Görev Yaptığı Birimler
1  Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği

 Makaleler
  Yıl 
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Çetin, B. Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeğinin İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısını Yordaması.Kastomonu Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 21 No:3 2013
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Çetin, B. Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
Cilt 14, Sayı 1, Sayfa 255-269
2013
2  Çetin, B. İlköğretim Öğretmen Adaylarının Profillerinin Çeşitli Değişkenler
Açısından İncelenmesi.Elementary Education Online, 11(3), 596-610,
İlköğretim Online, 11(3), 596-610, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr.
2012
3  Çetin, B. Çalışma Alışkanlıkları Ölçeğinin İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısını Yordaması. İlköğretim Online. 8(1), ss.212-223. 2009
4  Çetin, B. Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamalarının İlköğretim 4.ve5.Sınıf Öğrencilerinin Çalışma Alışkanlıklarına Etkisinin Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi. yıl:38, sayı:183 2009
5  Çetin, B.Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamalarının İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencilerinin Öz-Yeterliliklerine Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.2009(1), Sayı:25, ss.130-141 2009
6  Çetin, B. Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması.Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi.cilt:4, Sayı: I-II Bayburt. 2009
7  Çetin, B. Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:11, ss.101-114. 2008
8  Çetin, B. Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamaları Hakkında İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri. Kastomonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Mayıs 2009 Cilt:17 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi , ss.491-507 2008
9  Çetin, B. Fen Bilgisi Öğretimi Dersinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 3.Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğretimindeki Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 2008, ss.55-71.cilt:10, Sayı: 2
2008

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  Çetin, B.(2007). I.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2007 Çanakkale,“Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans Öğrencilerinin Öğrenme Stratejilerinin ve Bilgisayar Öz-Yeterlilik Algılarının İncelenmesi.Çanakkale 2007
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1 
Çetin, B. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Hakkındaki Görüşleri5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Çanakkale
2013
2  Çetin, B. Öğretmen Adaylarının Teknoloji Tutumlarının Belirlenmesi. Uluslararası Eğitimde Araştırma Kongresi ULEAD 2013 Annual Congress:ICRE, Ürgüp/Nevşehir 2013
3  Çetin, B. Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Yansıtıcı Düşünmenin Yeri ve Önemi, III.Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Çanakkale 2006
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  Çetin, B. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ders Çalışma Tutumlarının Belirlenmesi. 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Adnan Menderes Üniversitesi 2013
2  Çetin, B. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. 21. Eğitim Bilimleri Kongresi.Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi. İstanbul 2012
3  Çetin, B.Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu.24-26 Mayıs 2012. Rize 2012
4  Çetin, B. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz-Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. 5-7 Mayıs 2011 Cumhuriyet Üniversitesi ss.105-109, Sivas. 2011
5  Çetin, B. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Profillerinin İncelenmesi.10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. 5-7 Mayıs 2011 Cumhuriyet Üniversitesi ss.105-109, Sivas. 2011
6  Çetin , B. Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeğinin İlköğretim 4.ve 5. Sınıf Öğrencilerin Akademik Başarısını Yordaması. ss.1171-1183. 8.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu 21-23 Mayıs 2009 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı.Eskişehir 2009
7  Çetin, B. Sınıf Öğretmeliği Anabilim Dalı 3.Sınıf Öğrencilerinin Matematik ve Fen Bilgisi Öğretimi Öz-Yeterliliklerinin İncelenmesi, VI.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007: Eskişehir 2007
8  Çetin, B. İlköğretim 5.Sınıf Öğrencilerin Biliş Üstü Becerilerin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dal: Ankara 2006
9  Çetin, B. Sosyal Bilgiler Öğretiminde İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Erişi Düzeylerine Etkisi. Gazi Üniversitesi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dal: Ankara. 2006
10  Çetin, B. Büyük Didaktika’nın Günümüz Eğitim Sistemine Yansıması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28–30 Eylül 2005 Denizli 2005
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Çetin, B. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans Programındaki Bilgisayar Dersinin Öğrencilerinin Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlilik Algısına Etkisi. XV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 13-15 Eylül 2006. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi:Muğla 2006

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde yapılan başkanlıklar 
1  Uluslararası Prof. Dr. Suzan Erbaş Bilim Eğitimi Çalıştayı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale (Düzenleme Kurulu). 2008

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]