Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : YÜCE Kemal
Akademik Unvanı : Prof. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Kağızman    /    10.04.1952
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bay
 Tel 1 : (286)2171303
 Tel İş 1 : (286)2171303-3099
 Posta Adresi : Çomu Eğitim Fakültesi
17100 Çanakkale
 E-posta 1 : kyuce@comu.edu.tr
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Eğitim Fakültesi
 Bölüm : Türkçe Öğretmenliği

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Atatürk Üniversitesi 
Akademik Birim  : Edebiyat Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Türk Dili ve Edebiyatı 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1973 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Ege Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu  : Halk Bilimi (Folklor) 
Tez Başlığı  : Avcı Fıkraları 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1980 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Ege Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu : Halk Bilimi (Folklor)
Tez Başlığı  : Saltuk-name 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1983 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  Fransızca Gelişmiş

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Prof. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1997

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  Eğitim Fakültesi Dekan 03.2013<> ---
2  Çomu Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı 01.1997<> ---
3  Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürü 01.1997<>01.1998

 Görev Yaptığı Birimler
1  Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği

 Uzmanlık Alanları
1  Halk Edebiyatı
2  Çocuk Edebiyatı
3  Edimbilim

 Makaleler
  Yıl 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Yüce, K., & Koçer, Ö.(2013, kabul edildi). Paradigm shift and qualitative research in applied linguistics in Turkey.Education and science. 2013
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  Yüce Kemal (1996). "Danişmendname'deki Yer Adları." Sesler Dergisi. Mayıs-Haziran 1996. Sayı 306-307. Üsküp Makedonya. s.85-90. 1996
2  Yüce Kemal (1993). "Türk Halk Fıkralarının Tasnifi ve Bazı Yapı Özellikleri." Eğitim Bilimleri Dergisi. Yıl 2, Sayı 3, Ocak 1993. Buca Eğitim Fakültesi Yayınları. İzmir. s.7-18. 1993
3  Yüce Kemal (1993). "Türk Destanlarında Ad Verme Geleneği ve Sembolik Sayılar." Eğitim Bilimleri Dergisi. Yıl 2. Sayı 3. Ocak 1993. Buca Eğitim Fakültesi Yayınları. İzmir. s.1-5. 1993
4  Yüce Kemal (1993). "Türk Masallarında Şekil Değiştirme Üzerine." Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi VII. İzmir 1993. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. s.115-127. 1993
5  Yüce Kemal (1991). "Avcı Fıkraları." Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi VI. İzmir 1991. Ege Üniversitesi Yayınları. s.11. 1991
6  Yüce Kemal (1991). "Orta Dönem Türk Destanlarında Bazı Ortak Unsurlar". Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi VI. İzmir 1991. Ege Üniversitesi Yayınları. s.1-11. 1991
7  Yüce Kemal (1987). "Türk Folklorunda Fal ve Rüyalar". Dokuz Eylül Üniversitesi Çarşamba Konferansları 1986-1987. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları. s.300-314. 1987

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  Yüce, K., Eryaman, M. Y., Şahin, A., & Koçer. Ö. (2013). Qualitative reserach in applied linguistics. V.EAB, Çanakkale. 2013
2  Yüce Kemal (1996). "Nasrettin Hoca ve Kültür Değişmeleri" Atatürk Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Başkanlığı Unesco Türkiye Milli Komisyonu. Nasrettin Hoca Uluslararası Bilgi Şöleni. 24-26 Aralık 1996. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu Konak İzmir. 1996
3  Yüce Kemal (1996). "Danişmend-Name'deki Bazı Yer ve Şahıs Adları Üzerine Sesler". Mayıs-Haziran 1996. Sayı 306-307. Üsküp Makedonya. s.85-90. 1996
4  Yüce Kemal (1993). "Türk Destanlarında Tatarlarla İlgili Rivayetler". Altın Orda Tarih ve Kültür Sempozyumu. 9-10 Ağustos 1993. Kazan, Tataristan. 1993
5  Yüce Kemal (1985). "Avcı Fıkraları". II. Uluslararası Türk Folkloru ve Semineri Bildirileri. Eskişehir. 7-9 Mayıs 1985. 1985
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  Yüce Kemal (1997). "Türk Mitolojisine Ait Bir Terim: Tapduk". Halk Bilim Bilgi Şöleni. Balıkesir Necati Bey Eğitim Fakültesi. 2.6.1997. s.8. 1997
2  Yüce Kemal (1996). "Türk Romanlarında Halk Hikayelerine Ait Unsurlar". Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu II. 16-17-18 Mayıs. Çanakkale. s.19. 1996
3  Yüce Kemal (1996). Danişmend Gazi ve Destanı "Niksar'ın Fethi ve Danişmentliler Döneminde Niksar". Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Niksar Belediyesi. (Sempozyum). 7-8 Haziran 1996. s.8. 1996
4  Yüce Kemal (1995). "Alp Er Tunga Destanı ve Anadolu'da Türkler". Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. 31 Mayıs-2 Haziran 1995. 1995
5  Yüce Kemal (1995). "Saltukname'nin Türk Kültür Tarihi Bakımından Önemi." Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara. s.61-66. 1995
6  Yüce Kemal (1993). "Türk Destanları." Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrenciler İçin Hazırlanan Kültür Programları. İnciraltı Yurtlan Konferans Salonu. İzmir. 12.4.1993. 1993
7  Yüce Kemal (1993). "Ahmet Yesevi'nin Halifesi Sarı Saltuk." E.Ü. ve D.E.Ü. Ahmet Yesevi Sempozyumu. Atatürk Kültür Merkezinde Sunulan Bildiri. Ahmed Yesevi, Hayatı, Eserleri, Tesirleri. İstanbul, Seha Neşriyat. s.311-319. 1993
8  Yüce Kemal (1991). "Eğitimde Masallardan Yararlanma." İzmir Birinci Eğitim Kongresi Bildirileri. 25-26-27 Kasım 1991. Buca Eğitim Fakültesi Yayınları. s.706-709 1991
9  Yüce Kemal (1988). "İslami Destanlarda Batı Karadeniz Bölgesine Ait Bazı Kayıtlar." Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri. 13-17 Ekim 1986. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. s.375-383. 1988
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Yüce Kemal (1997). "Uygur ve Türkiye Türklerine Ait İki Masalın Karşılaştırılması." Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu III. 29-30 Mayıs 1997. 1997

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitap yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Saltuk-name'de Tarihi Dini ve Efsanevi Unsurlar 
Yayın Evi : Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:832 
1987 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi (YDTÖ) 
Bölüm/Ünite Adı : Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretiminde Kültürün Yeri  
Yayın Evi : PegemA 
2011 
2 
Kitap Adı : Çocuk Edebiyatı 
Bölüm/Ünite Adı : Çocuk Edebiyatında Konular ve Bakış Açıları 
Yayın Evi : Lisans Yayıncılık 
2007 

 Editörlükler
  Tarih Aralığı 
Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü 
1  Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Lisans Yayıncılık, 2006, İstanbul 01.2006<>09.2006

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  İlköğretimde Metin Hazırlama 10.1999<> ---
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  309-Türk Halk Edebiyatı 303, 305Metin Bilgisi, 202,211Bilimsel Araştırma Yöntemleri 10.1999<> ---
Tamamlanan doktora tezi yönetimi 
1  ÇOMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü (DR)
Sait Tüzel
09.2010<>06.2012
Tamamlanan yüksek lisans tezi yönetimi 
1  ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (YL)
Rabia Kocaaslan
Mehmet Tok
Necmiye Afyonkale
Özkan Öztekten
Hatice Kutlar Aksel
Nihal Kol
Ödül Üzel
Mehtap Keleş
Ahmet Çaylar
Mehmet Ali Karakaya
01.1999<> ---
2  ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (YL)
Başak Şalvarlı
Erdal Kele
Sait Tüzel
Bahar Memnun
Mehmet Ali Bahar
Orhan Şahin
Murat Öztürk
01.1999<> ---
3  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi 5 Yüksek Lisans Tezi 01.1985<> ---
Devam eden doktora tezi yönetimi 
1  Necmi Aytan
Ömer Koçer
Gamze Çelik
09.2011<> ---

 Hobi ve İlgi Alanları
  Başlık Açıklama 
1  Doğa Doğa yürüyüşü, kültür turları

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]