Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : ALTIER Semiha
Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Tekirdağ    /    00.00.0000
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bayan
 E-posta 1 : semihaaltier@hotmail.com
 E-posta 2 : semihaaltier@gmail.com
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
 Bölüm : Sanat Tarihi

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Hacettepe Üniversitesi 
Akademik Birim  : Edebiyat Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Sanat Tarihi 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1994 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Hacettepe Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu  : Sanat Tarihi 
Tez Başlığı  : Osmanlı Dönemi Öncesi Anadolu'da Boyalı Nakışlar 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1996 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Hacettepe Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu : Sanat Tarihi
Tez Başlığı  : Şiban Han Dönemi (1500-1510) Özbek Kitap Sanatı 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2008 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  Almanca Orta
2  Özbekçe Orta
3  Farsça Başlangıç

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2008

 Görev Yaptığı Birimler
1  Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi

 Uzmanlık Alanları
1  Türk-İslam Kitap Sanatları, süsleme sanatları, el sanatları

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  “Geleneksel Türk Evlerine Çanakkale’den Bir Örnek: Dalkılıçlar Konağı ve Süslemeleri”, 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Tebliğleri, Türk Dünyasında Bilim-Kültür-Gelenek, 2. cilt, Azerbaycan-Bakü, 16-17 Haziran 2011, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, s. 546-560. 2011
2  Altıer Semiha (2008), “Timurlulardan Özbeklere Zengin Bir Miras: 15. Yüzyıl Sonlarında Horasan’da Gelişen Bir Resim Üslubu ve Özbek Sanat Çevresi ile İlişkisi”, Tarihselden Moderne Özbekistan: Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu, Ankara: Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Özbekistan Bilimler Akademisi, Türk Tarih Kurumu, 13-17 Temmuz 2009, Ankara (baskıda) 2009
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  Altıer Semiha (2008): “Denizlerden Duvarlara: Ayvacık’taki Osmanlı Dönemi Yapılarında Betimlenen Denizcilikle İlgili Grafitti Tasvirler”, Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları, 25-31 Ağustos 2008, Ayvacık Değerleri Sempozyumu, 29-30 Ağustos, s. 151-172. 2008

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Kumkale Tarihi Türk Mezarlığı 
Bölüm/Ünite Adı : Çanakkale-Kumkale Beldesi Türk Mezarlığı’ndaki Mezar Taşlarının Türk Sanat Tarihi Açısından Değerlendirilmesi 
Yayın Evi : Çanakkale Valiliği Yayınları 
2012 
2 
Kitap Adı : Anadolu Kültürlerinde Süreklilik ve Değişim Dr. A. Mine Kadiroğlu’na Armağan  
Bölüm/Ünite Adı : Çanakkale-Bozcaadalı Bir Osmanlı Aydını: Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa ve Kültür-Sanat Ortamına Katkıları 
Yayın Evi : Rekmay Ltd. Şti 
2011 

 Kazanılan Burslar
  Yıl 
Alanında bilimsel / sanatsal çalışma ve araştırmalar için kazandığı uluslararası burs 
1  Alman Akademik Değişim Servisi’nin (Deutscher Akademischer Austauschdienst-DAAD) Münih Ludwig Maximilians Universität’te araştırma bursu 2012
2  Türkiye Bilimler Akademisi, Sosyal Bilimlerde Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Burs Programı (TÜBA-BDBP) çerçevesinde Özbekistan-Taşkent’te doktora bursu 2005
3  Alman Akademik Değişim Servisi’nin (Deutscher Akademischer Austausch Dienst-DAAD) Münih Ludwig Maximilians Universität’te araştırma bursu 2003

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]