Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : GÖKKUŞ Ahmet
Akademik Unvanı : Prof. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Süleymaniye    /    25.02.1955
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bay
 Tel 1 : (532)5263678
 Tel İş 1 : (286)2180018-1259
 Faks : (286)2180545
 E-posta 1 : agokkus@yahoo.com
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Ziraat Fakültesi
 Bölüm : Ziraat Mühendisliği
 Ana Bilim Dalı : Tarla Bitkileri

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Atatürk Üniversitesi 
Akademik Birim  : Ziraat Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Tarla Bitkileri Bölümü 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1978 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Atatürk Üniversitesi 
Enstitü  : Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu : Ziraat
Tez Başlığı  : Değişik Islah Yöntemleri Uygulanan Erzurum Tabii Mer’alarının Kuru Ot ve Ham Protein Verimleri ve Botanik Kompozisyonları Üzerinde Araştırmalar 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1984 

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Prof. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1996
2  Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi 1994
3  Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi 1989
4  Yrd. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi 1986

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Bölüm Başkanı 04.1999<> ---
2  Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Su Ürünleri Fak. Dekan Vekili 06.1997<>01.1998
3  Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Fen Ed. Fak. Dekan Vekili 11.1996<>05.1997
4  Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Ziraat Fakültesi Dekan 04.1996<>05.1999
5  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yard. 09.1994<>04.1996
6  Atatürk Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Yayım Merkezi Müdürlüğü 09.1994<>04.1996

 Görev Yaptığı Birimler
1  Ziraat Fakültesi
Ziraat Mühendisliği
Tarla Bitkileri

 Uzmanlık Alanları
1  Çayır Mera ve Yem Bitkileri

 Kurul / Komisyon Üyeliği
  Açıklama Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Ziraat Fakültesi,Yönetim Kurulu Üyeliği 01.2005<>01.2008
2  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği (Doç.) 09.1991<>09.1994
3  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği 10.1989<>04.1996
4  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği (Yrd.Doç.) 09.1988<>10.1989

 Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
  Kuruluş Tarih Aralığı
1  Society for Range Management 01.2002<> ---

 Makaleler
  Yıl 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Koç, A., A. Gökkuş, M. Tan, B. Çomaklı and Y. Serin, “Performance of tall fescue and lucerne-tall fescue mixtures in highlands of Turkey”, New Zealand J. of Agric. Res., 47, 61-65 (2004). 2004
2  Gökkuş, A., A. Koç, Y. Serin, B. Çomaklı, M. Tan and F. Kantar, “Hay yield and nitrogen harvest in smooth bromegrass mixtures with alfalfa and red clover in relation to nitrogen application”, European J. of Agronomy, 10, 145-151 (1999). 1999
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Gökkuş, A., H. Hakyemez, İ.Y. Yurtman ve T. Savaş, “Farklı mera tiplerinde değişik yoğunluklarda keçi otlatmanın meraları ot ve keçilerin süt verimlerine etkileri”, Akdeniz Üni. Ziraat Fak. Derg., 18 (2), 207-212 (2005). 2005
2  Bakoğlu, A. ve A. Gökkuş, “Otlatılan ve korunan iki farklı mera kesiminin bazı toprak ve bitki örtüsü özelliklerinin karşılaştırılması. II. Toprak özelliklerinin karşılaştırılması”, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Derg., 14 (1), 49-57 (2002). 2002
3  Akdamar, M., Ş. Tayyar ve A. Gökkuş, “Effects of different times on yield and yield-related traits in bread wheat grown in Çanakkale”, Akdeniz Üni. Ziraat Fak. Derg., 15 (2), 81-87 (2002). 2002
4  Gökkuş, A. ve H. Hakyemez, “Buğdaygillerde büyüme ve otlatma ile ilişkisi”, Türk-Koop Ekin Derg., 6 (19): 52-56 (2002). 2002
5  Gökkuş, A. ve A. Koç, “Meralarda fosfor döngüsü“, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 33, 121-129 (2002). 2002
6  Gökkuş, A., Y. Serin, A. Koç ve M. Tan, “Otlak ayrığı (Agropyron cristatum)’da değişik sıra aralıkları, biçim yükseklikleri ve anız yakmanın tohum verimine ve verim unsurlarına etkileri”, Tr.J. of Agric. and Forestry, 25, 71-78 (2001). 2001
7  Gökkuş, A. ve H. Hakyemez, “Buğdayın mera bitkisi olarak kullanımı ve önemi”, Tarım ve Köy, Sayı: 139, 24-27 (2001). 2001
8  Gökkuş, A., “Mera hayvan ilişkileri ve uygun otlatma yoğunluğu”, Tarım ve Köy, Sayı: 139, 28-33 (2001) 2001
9  Tınmaz, A.B. ve A. Gökkuş, “Oğulotu (Melissa officinalis L.) yetiştiriciliğinde bitki sıklığının tohum verim ve kalitesi üzerine etkisi”, Bahçe, 29 (1-2), 69-73 (2000). 2000
10  Serin, Y., M. Tan, A. Koç ve A. Gökkuş, “Farklı mevsim ve dozlarda verilen azotun kılçıksız brom (Bromus inermis Leyss.)’un tohum verimi ile buna ilişkin karakterlere etkisi ve karakterler arasındaki ilişkiler”, Türk Tar. ve Orm. Derg., 23, 257-264 (1999). 1999
11  Bakoğlu, A., A. Gökkuş ve A. Koç, “Dominant mera bitkilerinin biomas ve kimyasal kompozisyonlarının büyüme dönemindeki değişimi. I. Biomas ile kök/sap, sap, yaprak, çiçek oranlarının değişimi”, Tr.J. of Agric. and Forestry, 23 (Ek sayı:2), 487-494 (1999). 1999
12  Bakoğlu, A., A. Gökkuş ve A. Koç, “Dominant mera bitkilerinin biomas ve kimyasal kompozisyonlarının büyüme dönemindeki değişimi. II. Kimyasal kompozisyondaki değişimler”, Tr.J. of Agric. and Forestry, 23 (Ek sayı:2), 495-508 (1999). 1999
13  Bakoğlu, A., A. Koç ve A. Gökkuş, “Erzurum yöresi çayır ve meralarındaki yaygın bitki türlerinin ömür uzunluğu, çiçeklenmeye başlama tarihi ve ot kalitesi ile ilgili bazı özellikleri”, Tr.J. of Agric. and Forestry, 23 (Ek sayı:4), 951-957 (1999). 1999
14  Serin, Y., A. Gökkuş, M. Tan, A. Koç ve B. Çomaklı, “Suni çayır tesisinde kullanılabilecek yembitkileri ve karışımlarının belirlenmesi”, Türk Tar. ve Orm. Derg., 22, 13-20 (1998). 1998
15  Serin, Y., A. Gökkuş, M. Tan, B. Çomaklı ve A. Koç, “Otlakiye amacıyla kullanılabilecek baklagil ve buğdaygil yembitkileri ile bunların karışımlarının belirlenmesi”, TARM Dergisi, 6 (1): 15-26 (1997). 1997
16  Avcı, M. ve A. Gökkuş, “Kıraç şartlarda yetiştirilen bazı adi fiğ genotiplerinin morfolojik, fenolojik ve agronomik özellikleri”, TARM Dergisi, 6 (2), 39-47 (1997). 1997
17  Gökkuş, A., A. Koç ve A. Bakoğlu, “Otlak ayrığı (Agropyron cristatum Gaertn.)’nın bazı morfolojik, agronomik ve kimyasal özelliklerinin zamana, bitki boyuna ve topraküstü biomasına bağlı olarak değişimi”, TARM Dergisi, 6 (2), 49-61 (1997). 1997
18  Gökkuş, A. ve A. Koç, “Canopy and root development of crested wheatgrass in relation to the quantity and time of nitrogen application”, Tr. J. of Agric. & Forestry, 20, 289-293 (1996). 1996
19  Koç, A. ve A. Gökkuş, “Annual variation of above ground biomass, vegetation height and crude protein yield on the natural rangelands of Erzurum”, Tr. J. of Agric. & Forestry, 20, 305-308 (1996). 1996
20  Gökkuş, A. ve A. Koç, “Farklı zamanlarda uygulanan değişik herbisitlerin çayırların verim ve botanik kompozisyonlarına etkileri”, Türk Tar. ve Orm. Derg., 20, 375-382 (1996). 1996
21  Gökkuş, A. ve A. Koç, “Erzurum çayırlarında gübre ve herbisit uygulamalarının kuru ot verimi, botanik kompozisyon ve faydalı ot oranına etkileri”, Türk Tar ve Orm. Derg., 19, 23-29 (1995). 1995
22  Koç, A. ve A. Gökkuş, “Güzelyurt Köyü mera vejetasyonunun botanik kompozisyonu ve toprağı kaplama alanı ile bırakılacak en uygun anız yüksekliğinin belirlenmesi”, Türk Tar. ve Orm. Derg., 18, 495-500 (1994). 1994
23  Avcı, M. ve A. Gökkuş, “Sulanan şartlarda yetiştirilen bazı adi fiğ çeşitlerinin verim ve adaptasyonu üzerine bir araştırma”, Atatürk Üni. Ziraat Fak. Derg., 25, 533-545 (1994). 1994
24  Gökkuş, A., “Türkiye’nin kaba yem üretiminde çayır-mera ve yem bitkilerinin yeri ve önemi”, Atatürk Üni. Ziraat Fak. Derg., 25 (2), 250-261 (1994) 1994
25  Koç, A., A. Gökkuş ve Y. Serin, “Türkiye’de çayır-meraların durumu ve erozyon yönünden önemi”, Ekoloji Çevre Derg., Sayı: 4 (13), 36-41 (1994). 1994
26  Gökkuş, A. ve A. Koç, “Mera hidrolojisi ve erozyon”, Tabiat ve İnsan, Sayı:1, 22-30 (1993). 1993
27  Koç, A. ve A. Gökkuş, “Mera idaresinde bitki hayvan ilişkileri”, Atatürk Üni. Ziraat Fak. Derg., 24 (1), 185-201 (1993). 1993
28  Koç, A. ve A. Gökkuş, “Hayvan otlatılarak yabancı otlarla mücadele”, Atatürk Üni. Ziraat Fak. Derg., 24 (2), 133-141 (1993). 1993
29  Gökkuş, A. ve A. Koç, “Mera ekosistemlerinde azot döngüsü”, Ekoloji Çevre Derg., Sayı: 7, 3-9 (1993). 1993
30  Gökkuş, A. ve A. Koç, “Alpin meralar: ekolojisi, vejetasyon yapısı ve önemi”, Tarımda Kaynak, 2 (2-3), 43-47 (1991) 1991
31  Gökkuş, A., “Doğu Anadolu’da çayır-mera araştırmaları“, TOK Bakanlığı Derg., 51, 17-18 (1990). 1990
32  Gökkuş, A., “Gübreleme, sulama ve otlatma uygulamalarının Erzurum Ovasındaki çayırların kimyasal ve botanik kompozisyonlarına etkileri”, Atatürk Üni. Ziraat Fak. Derg., 21 (2), 7-24 (1990). 1990
33  Gökkuş, A.,“Çayır ve meraların erken otlatılması“, Ziraat Mühendisliği, 224, 8-11 (1989). 1989
34  Gökkuş, A., “Gübreleme, sulama ve otlatma uygulamalarının Erzurum Ovasındaki çayırların kuru ot ve ham protein verimlerine etkileri”, Doğa Tr. Tar. ve Orm. Derg., 13 (3b), 1002-1020 (1989). 1989
35  Tosun, F., İ. Manga, M. Altın, Y. Serin ve A. Gökkuş, “Değişik kapasitelerde yapılan otlatmaların tabii ve suni meraların kuru ot verimi ve yenen ot miktarları ile hayvan başına ve dekara canlı ağırlık artışlarına etkileri”, Ondokuzmayıs Üni. Ziraat Fak. Derg., 4 (1-2), 67-92 (1989). 1989
36  Gökkuş, A., “Gübre ve herbisit uygulamalarının çayırların ot ve ham protein verimleri ile botanik kompozisyonlarına etkisi”, Atatürk Üni. Ziraat Fak. Derg., 20 (1), 59-79 (1989). 1989
37  Gökkuş, A. ve Y. Serin, “Sonbahar ve ilkbaharda uygulanan azotlu gübrelerin mavi ayrık (Agropyron intermedium)’ın tohum verimi ve verim unsurlarına etkisi”, Atatürk Üni. Ziraat Fak. Derg., 20 (1), 101-122 (1989). 1989
38  Serin, Y. ve A. Gökkuş, “Sonbahar ve ilkbaharda uygulanan azotlu gübrelerin otlak ayrığı (Agropyron cristatum)’nın tohum verimi ve verim unsurlarına etkisi”, Atatürk Üni. Ziraat Fak. Derg., 20 (2), 58-77 (1989). 1989
39  Gökkuş, A., “Yakmanın mera topraklarına etkisi“. Atatürk Üni. Ziraat Fak. Derg., 19 (1-4), 229-234 (1988). 1988
40  Altın, M. ve A. Gökkuş, “Erzurum sulu koşullarında bazı yem bitkileri ile bunların karışımlarının değişik ekim şekillerindeki kuru ot verimleri üzerinde bir araştırma”, Doğa Tr. Tar. ve Orm. Derg., 12, 24-36 (1988). 1988
41  Gökkuş, A., “Değişik ıslah yöntemleri uygulanan ve üstten tohumlanan meraların kuru ot ve ham protein verimleri ile botanik kompozisyonları üzerinde bir araştırma”, Doğa Tr. Tar. ve Orm. Derg., 11, 348-361 (1987). 1987
42  Gökkuş, A., “Çayır ve mera ıslahında yakmanın önemi”. Atatürk Üni. Ziraat Fak. Derg., 18 (1-4), 149-155 (1987). 1987
43  Manga, İ., M. Altın ve A. Gökkuş, “Erzurum doğal meralarında uzun yıllar gübrelemenin verim, vejetasyon ve toprağın bazı özelliklerine etkileri üzerinde bir araştırma”, Doğa Tr. Tar. ve Orm. Derg., 10, 235-244 (1986). 1986
44  Gökkuş, A. ve M. Altın, “Değişik ıslah yöntemleri uygulanan meraların kuru ot ve ham protein verimleri ile botanik kompozisyonları üzerinde araştırmalar”, Doğa Tr. Tar. ve Orm. Derg., 10, 333-342 (1986). 1986

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  Hakyemez, H., A. Parlak Özaslan, S. Çelik and A. Gökkuş, 2007. “Plant diversity and sustainable use of grasslands in Çanakkale-Turkey and their role in the erosion control”, Int. Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19-23 February 2007, Nicosia (Northern Cyprus), 7 p, 2007. 2007
2  Koç, A. and A. Gökkuş, “Sustainable and higher hay and crude protein yield of tall fescue in pure and binary stands with red clover in relation to N fertilisation”, Int. Occasional Symposium of the European Grassland Federation, Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment, 26-28 May 2003, Pleven, Bulgaria, 4p, 2003. 2003
3  Koç, A., A. Gökkuş, A. Bakoğlu ve A. Özaslan, “Palandöken meralarının farklı kesimlerinden alınan ot örneklerinde bazı kimyasal özelliklerin otlatma mevsimindeki değişimi”, Int. Animal Nutrition Congress 2000, 4-6 September 2000, Isparta/Turkey, 471-478, 2000. 2000
4  Koç, A., A. Gökkuş, B. Çomaklı, M. Tan and Y. Serin, “How to reduce nitrogen use in forage crop production? A study on alfalfa tall fescue mixture”, Eko-Konferencija 2000, 27-30 September, Novi Sad, Yugoslavya, 375-380, 2000. 2000
5  Koç, A., A. Gökkuş, Y. Serin, M. Tan and B. Çomaklı, “Hay yield and quality of orchardgrass, alfalfa and red clover mixtures in relation to nitrogen application”, Proc. 2nd Balkan Symposium on Field Crops, 16-20 June 1998, Novi Sad, Yugoslavia, Ecology & Phisiology; Cultural Practices, Vol.:2, 465-467, 1998. 1998
6  Çomaklı, B., A. Koç, Y. Serin, A. Gökkuş and M. Tan, “Hay yield and quality of red clover-smooth bromegrass mixture in relation to nitrogen application and cutting stage”, Proc. 2nd Balkan Symposium on Field Crops, 16-20 June 1998, Novi Sad, Yugoslavia, Ecology & Phisiology; Cultural Practices, Vol.:2, 481-484, 1998. 1998
7  Koç, A. and A. Gökkuş, “The effects of topographical factors on forage and grazing periods and carrying capacity in Eastern Anatolia Region of Turkey”, Proc. of the XVIII. International Grassland Congress, 8-17 June 1997, Winnipeg and Saskatoon, Canada, Vol.: II, Session: 18, 21-22, 1997. 1997
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  Gökkuş, N. ve Gökkuş, A., “Türklerde bozkır kültürü ve mera hayvancılığı”, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran, Erzurum, 2007. 2007
2  Özaslan Parlak, A., Akgül, F. ve Gökkuş, A., “Ankara şartlarında farklı sıra aralıklığı ile ekilen ve azotla gübrelenen tek yıllık çim (Lolium multiflorum)’in ot verimi ve kalitesine etkileri”, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran, Erzurum, 2007. 2007
3  Hakyemez, Ö. ve A. Gökkuş, “Çanakkale’de yazlık ürün olarak yetiştirilen kuru fasulye çeşitlerinde verim ve verim unsurlarının belirlenmesi”, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül, Antalya, 2005. 2005
4  Baytekin, H., B.H. Hakyemez, İ. Özer ve A. Gökkuş, “Çanakkale’de taban ve kıraç koşullarda kışlık ara ürün olarak yetiştirilen fiğde hasat zamanının ot verimi ve bazı tarımsal özelliklere etkisi”, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır, II. Cilt, 70-73, 2003. 2003
5  Koç, A., A. Gökkuş ve M. Altın, “Mera durumu tespitinde dünyada yaygın olarak kullanılan yöntemlerin mukayesesi ve Türkiye için bir öneri“, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır, II. Cilt, 36-42, 2003. 2003
6  Yurtman, İ.Y., T. Savaş, A. Gökkuş, H. Hakyemez, A. Uzatıcı, C. Göncü ve E. Koyuncu, “Mera tipi ve otlatma yoğunluğunun süt keçilerinde verim özellikleri üzerindeki etkileri. Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, 26-27 Mayıs 2005, İzmir, 102-107, 2003. 2003
7  Gökkuş, A., H. Baytekin, H. Hakyemez ve İ. Özer, “Çanakkale’nin sürülüp terk edilen çalılı meralarında yeniden bitki gelişimi”, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ, Cilt: III, Çayır Mera, Yem Bitkileri, 13-18, 2001. 2001
8  Koç, A., A. Gökkuş, A. Bakoğlu ve B. Çomaklı, “Erzurum meralarındaki yaygın bitki türlerinin boy, ağırlık ve otlatmada bırakılacak anız yüksekliğinin zaman içindeki değişimi”, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ, Cilt: III, Çayır Mera, Yem Bitkileri, 25-29, 2001. 2001
9  Koç, A., A. Gökkuş ve T. Öztaş, “Farklı dönemlerde ortaya çıkan kuraklığın mera bitki örtüsünün bazı özelliklerine etkisi”, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ, Cilt: III, Çayır Mera, Yem Bitkileri, 43-48, 2001. 2001
10  Serin, Y., H. Şeker, M. Tan, A. Gökkuş, A. Koç, H.İ. Erkovan ve S. Bulut, “Kılçıksız brom (Bromus inermis Leyss.) klonlarında verim ve bazı verim unsurlarına ait biyometrik özelliklerin değerlendirilmesi”, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ, Cilt: III, Çayır Mera, Yem Bitkileri, 193-198, 2001. 2001
11  Tınmaz, A.B., A. Gökkuş, K. Çetin ve S.S. Erdoğan, “Determining of the volatile oil content and drug herbage yield of lemon balm (Melissa officinalis L.) applied different harvesting time and planting distances grown in Çanakkale ecological conditions”, Workshop on Agricultural and Quality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants, May 29-June 01, 2001, Adana/Turkey, 197-202, 2001. 2001
12  Özaslan, A., A. Gökkuş ve A. Koç, “Yırtma, gübreleme ve herbisit uygulamalarının taban mera vejetasyonlarına etkileri”, GAP I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999, Şanlıurfa, 691-701, 1999. 1999
13  Koç, A., A. Bakoğlu, A. Gökkuş, B. Çomaklı ve Ö. Menteşe, “Erzurum yöresi meralarında yaygın bazı bitki türlerinin yaprak nispi su kapsamının mukayesesi”, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana, Cilt: III, 18-22, 1999. 1999
14  Koç, A. ve A. Gökkuş, “Doğu Anadolu’da yapılan çayır ve mera çalışmalarının pratiğe aktarılması”, Doğu Anadolu Tarım Kongresi, I.Cilt: Çağrılı Bildiri-Bitkisel Üretim-Hayvansal Üretim, 14-18 Eylül 1998, Erzurum, 419-428, 1998. 1998
15  Gökkuş, A. ve A. Koç, “1996. Sürülen meralarda bitki örtüsü - toprak ilişkisi”, Tarım ve Çevre İlişkileri Sempozyumu, 13-15 Mayıs 1996, Mersin, 336-344, 1996 1996
16  Koç, A. ve A. Gökkuş, “Palandöken dağları mera vejetasyonlarında yer alan bitkilerin önemli bazı özellikleri”, Türkiye 3. Çayır, Mera ve Yembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, Erzurum, 107-114, 1996. 1996
17  Koç, A. ve A. Gökkuş, “Palandöken dağlarında kayak pisti olarak kullanılan ve nispeten korunan mera ile otlatılan meranın bitki örtülerinin karşılaştırılması”, Türkiye 3. Çayır, Mera ve Yembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, Erzurum, 162-170, 1996. 1996
18  Gökkuş, A., A. Bakoğlu ve A. Koç, “Bazı adi fiğ (Vicia sativa) hat ve çeşitlerinin Erzurum sulu şartlarına adaptasyonu üzerine bir araştırma”, Türkiye 3. Çayır, Mera ve Yembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, Erzurum, 674-678, 1996. 1996
19  Gökkuş, A., A. Bakoğlu ve A. Koç, “Bazı adi fiğ (Vicia sativa) hat ve çeşitlerinin Erzurum sulu şartlarına adaptasyonu üzerine bir araştırma”, Türkiye 3. Çayır, Mera ve Yembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, Erzurum, 674-678, 1996. 1996
20  Gökkuş, A. ve A. Koç, “Doğu Anadolu Bölgesinde tarımsal yapı”, Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, Erzurum, 22-31, 1996. 1996
21  Gökkuş, A., Y. Serin, A. Koç ve M. Tan, “Farklı sıra aralığına ekilen kılçıksız brom (Bromus inermis)’a uygulanan değişik biçim yüksekliği ve anız yakmanın tohum verimi ve bazı özellikler üzerine etkisi”, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997, Samsun, 455-460, 1997. 1996
22  Gökkuş, A. ve A. Koç, “Çayırlardaki dominant türlerin büyüme mevsimi içerisindeki kök ve gövde ağırlıkları ile karbonhidrat oranlarının değişimi”, Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994, Bornova, İzmir, Çayır-Mera ve Yembitkileri Bildirileri, Cilt III. 73-77, 1994. 1994
23  Koç, A., B. Çomaklı, A. Gökkuş ve L. Tahtacıoğlu, “Azot ve fosforla gübreleme ile korumanın Güzelyurt köyü (Erzurum) merasının bitki örtüsüne etkisi”, Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994, Bornova, İzmir, Çayır-Mera ve Yembitkileri Bildirileri, Cilt III. 78-82, 1994. 1994
24  Gökkuş, A., Y. Serin ve A. Koç, “Farklı miktar ve zamanlarda verilen azotun domuz ayrığının tohum verimine etkileri”, Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994, Bornova, İzmir, Çayır-Mera ve Yembitkileri Bildirileri, Cilt III. 128-131, 1994. 1994
25  Serin. Y., A. Gökkuş ve M. Tan, “Farklı sıra aralıkları ve anız yüksekliklerinin domuz ayrığının tohum verimine etkileri”, Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994, Bornova, İzmir, Çayır-Mera ve Yembitkileri Bildirileri, Cilt III. 136-139, 1994. 1994
26  Gökkuş, A., M. Tan ve A. Koç, “Erzurum tabii meralarındaki dominant buğdaygillerin toprak üstü bioması, bitki boyu ve yapısal olmayan karbonhidratların büyüme mevsimi içerisindeki değişimi”, Türkiye Çayır-Mera ve Yembitkileri Kongresi, 28-31 Mayıs 1991, Bornova, İzmir, 106-117, 1991. 1991
27  Gökkuş, A., “Çayır ve meralarda suni tohumlama”. Sivas Yöresinde Tarımın Geliştirilmesi Sempozyumu, 30 Mayıs - 3 Haziran 1988, Sivas Hizmet Vakfı Yay. No:1, 139-153, 1988. 1988
28  Gökkuş, A., “Çayır ve meralarda yabancı ot mücadelesi”. Sivas Yöresinde Tarımın Geliştirilmesi Sempozyumu, 30 Mayıs - 3 Haziran 1988, Sivas Hizmet Vakfı Yay. No:1, 155-167, 1988. 1988
29  Haşimoğlu, S., R. Bircan, S. Kırkıncıoğlu, A. Akaya ve A. Gökkuş, “Doğu Anadolu gerçek hayvancılık potansiyeli, yem kaynakları ve kullanım olanakları”, Doğu Anadolu Bölgesi Hayvan Yetiştiriciliği, Islahı ve Sorunları Seminer Bildirileri, 12-13 Ocak 1981, Erzurum, 25-40. 1981

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitap yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Çayır Mera Islahı 
Yayın Evi : Çayır-Mera Yem Bitkileri ve Havza Geliştirme Daire Bşk., Mart Matbaası, İstanbul 
2005 
2 
Kitap Adı : Mera ve Çayır Yönetimi 
Yayın Evi : Atatürk Üni. Ziraat Fak. 
2001 
3 
Kitap Adı : Tarla Bitkileri 
Yayın Evi : Atatürk Üni. 
1996 
4 
Kitap Adı : Çayır Mera Uygulama Kılavuzu 
Yayın Evi : Atatürk Üni. Ziraat Fak. 
1995 
5 
Kitap Adı : Buğdaygil Yem Bitkileri Uygulama Kılavuzu 
Yayın Evi : Atatürk Üni. Ziraat Fak. 
1989 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Yembitkileri 
Bölüm/Ünite Adı : Yembitkileri Ekolojisi ve Fizyolojisi 
Yayın Evi : Tarım ve Köyişleri Bak. Yay. 
2009 
2 
Kitap Adı : Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı 
Bölüm/Ünite Adı : Ot Biçme ve Kurutma Tekniği / Yabancı Bitki Savaşı 
Yayın Evi : Matsa Basımevi, Ankara 
1999 

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  Çayır Mera ve Yem Bitkileri 06.2007<>09.2007
2  Bitki Fizyolojisi 06.2007<>09.2007
3  Çayır Mera Yemb Fizyolojisi 02.2007<>06.2007
4  Bitkilerde Büyüme Fizyolojisi 02.2007<>06.2007
5  Çayır Mera Yönetimi ve Islahı 02.2007<>06.2007
6  Çayır Mera ve Yem Bitkileri 01.2007<>06.2007
7  Bitki Fizyolojisi 09.2006<>01.2007
8  Tarımsal Ekoloji 09.2006<>01.2007
9  Ekofizyoloji 09.2006<>01.2007
10  Verim Fizyolojisi 09.2006<>01.2007
11  Çayır Mera Ekolojisi 09.2006<>01.2007
12  Bitki Fizyolojisi 06.2006<>07.2006
13  Çayır Mera Yem Bitkileri Fizyolojisi 02.2006<>06.2006
14  Bitkilerde Büyüme Fizyolojisi 02.2006<>06.2006
15  Çayır Mera Islahı 02.2006<>06.2006
16  Çayır Mera ve Yem Bitkileri 02.2006<>06.2006
17  Verimlilik Fizyolojisi 09.2005<>01.2006
18  Buğdaygil Yem Bitkileri 09.2005<>01.2006
19  Çayır Mera Yönetimi 09.2005<>01.2006
20  Tarımsal Ekoloji 09.2005<>01.2006
21  Bitki Fizyolojisi 09.2005<>01.2006
Tamamlanan doktora tezi yönetimi 
1  “Otlatılan ve Korunan İki Farklı Mera Kesiminin Bazı Toprak ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Karşılaştırılması”, Atatürk Üni., Fen Bilimleri Enst., 1999. 09.1996<>09.1999
2  “Topoğrafya ile Toprak Nem ve Sıcaklığının Mera Bitki Örtülerinin Bazı Özelliklerine Etkileri”, Atatürk Üni., Fen Bilimleri Enst., 1995. 09.1992<>09.1995
Tamamlanan yüksek lisans tezi yönetimi 
1  “Çanakkale’de Yazlık Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Kuru Fasulye Çeşitlerinde Verim ve Verim unsurlarının Belirlenmesi” Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Fen Bilimleri Enst., 2005. 09.2004<>09.2005
2  “Anadolu Üçgülünde Ekim Şekli ve Tohumluk Miktarının Ot ve Tohum Verimine Etkileri” Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Fen Bilimleri Enst., 2005. 09.2004<>09.2005
3  “Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim ve Verim Unsurları ile Kaliteye Etkileri” Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Fen Bilimleri Enst., 2005. 09.2004<>09.2005
4  “Ankara Şartlarında Farklı Sıra Aralığı ile Ekim ve Azotla Gübrelemenin Tek Yıllık Çimin Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri” Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Fen Bilimleri Enst., 2001. 09.2000<>09.2001
5  “Çanakkale Şartlarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Dane Verimi ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi”, Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Fen Bilimleri Enst., 1999. 09.1998<>09.1999
6  “Oğulotu (Melissa officinalis L.) Yetiştiriciliğinde Uygun Dikim Sıklığı ve Hasat Zamanının Belirlenmesi”, Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Fen Bilimleri Enst., 1999. 09.1995<>09.1996
7  “Erzurum Ekolojik Şartlarında Taban Mera Bitki Örtülerinin Islahı Üzerine Yırtma, Gübreleme ve Herbisit Uygulamalarının Etkileri”, Atatürk Üni., Fen Bilimleri Enst., 1996. 02.1995<>02.1996
8  “Önemli Mera Bitkilerinin Biomas ve Kimyasal Kompozisyonlarının Yıl İçerisindeki Değişimi”, Atatürk Üni., Fen Bilimleri Enst., 1995. 01.1994<>01.1995
9  “Bazı Adi Fiğ Çeşit/Hat/Populasyonlarının Verim ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma”, Atatürk Üni., Fen Bilimleri Enst., 1994. 01.1994<>01.1994
10  “Güzelyurt Köyü (Erzurum) Meralarında Otlatmaya Başlama ve Son Verme Zamanlarının Belirlenmesi ile Topraküstü Bioması ve Otun Kimyasal Kompozisyonunun Yıl İçerisindeki Değişimi Üzerine Bir Araşt 01.1990<>01.1991

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı :Maki Örtüsünde Yer Alan Bitki Türlerinin Botanik Özellikleri ile Besleme Değerlerindeki Değişimin Belirlenmesi 
2006<> ---
2 
Proje Adı :Farklı Mera Tiplerinde Otlatma Yoğunluklarının Meranın Ot Verimi ve Bitki Kompozisyonu ile Keçilerin Verim ve Davranışlarına Etkileri 
2003<>2005
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :Gökçeada’da Organik Tarıma Uygun Ekim Nöbeti Sistemlerinin Geliştirilmesi 
2002<>2006

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]