Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : EROL Mikail
Akademik Unvanı : Prof. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Ankara    /    27.12.1959
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bay
 Tel İş 1 : (286)3358738
 Posta Adresi : Çanakkale Biga İ.İ.B.F.
 E-posta 1 : mikailerol@comu.edu.tr
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 Bölüm : İşletme

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu 
Akademik Birim  : İşletme 
Program/Bölüm/Diğer  : İşletme-Muhasebe 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1981 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : İnönü Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu  : İşçilik Maliyetleri ve Uygulama 
Tez Başlığı  : İşçilik Maliyetlerinin Yapısı ve Bir Uygulama 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1993 
 DOKTORA
 
Üniversite  : İnönü Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu : İşçilik ve Verimlilik
Tez Başlığı  : İşçilik Maliyetlerinin Verimlilik Açısından Kontrolü ve Dokuma Sanayiinde Uygulama 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1996 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce İleri

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Prof. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2014
2  Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2009
3  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1996

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanlığı 04.2011<> ---
2  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 12.2009<> ---
3  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanlığı 12.2009<> ---
4  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yenice Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği 01.2008<> ---
5  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkan Yard. 03.2001<>10.2003
6  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yard. 07.1999<>01.2001
7  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Y.O Müdürü 12.1997<>12.1998

 Görev Yaptığı Birimler
1  Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme

 Kurul / Komisyon Üyeliği
  Açıklama Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Yönetim Bilimleri Degisi Yazı Kurulu Üyeliği 01.2009<> ---

 Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
  Kuruluş Tarih Aralığı
1  Muhasebe ve Finans Tarihçileri Araştırma vAKFI 09.2011<> ---
2  Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı(MUFAD) 11.2005<> ---
3  Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı(MÖDAV) 10.2003<> ---

 Makaleler
  Yıl 
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  APAK, Sudi, EROL, Mikail,ATMACA, Metin "Accounting Measures To Be Taken For The Enterprises in Diffulty During Times of Econumic Crises: A Study on Small and Medium Sized Enterprises (SMES)", African Journal Of Business Management. Vol:6, pp. 6832-6844 2012
2  EROL,Mikail-APAK,Sudi-ATMACA,Metin-ÖZTÜRK,Seçil:Management To be Taken For The Enterprises In Diffuculty During Times Of Global Crisis.an Emprical Study7 th In International Strategic Management Conference,June 30 July 2.2011 Paris,Fransa 2011
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  EROL, Mikail, ERTAŞ, Fatih Çoşkun, ELAGÖZ İsmail "Türkiye'de Muhasebe Tarihi Çalışmalarının Son Dönemi (1984-2011)", Muhasebe Finans Tarihi Araştırmaları Derneği, Sayı:4 Ocak 2013, İstanbul 2013
2  EROL,Mikail, ELEGÖZ,İsmail, ÖZTÜRK,Seçil:Tarih Boyunca Muhasebe ve Uygulama Eğitim Araçları,Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi,Sayı:2(221-232)Ocak,2012 2012
3  EROL,Mikail,ATMACA,Metin,ÖZTÜRK Seçil:Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartların Bakış Açılarının Ölçülmesine İlişkin Ampirik Bir ÇalışmaMuhasebe Bilim Dünyası,2011 2011
4  EROL,Mikail, ELAGÖZ, İsmailve ŞAHBAZ Ahmet :Sosyal Sorumluluk Anlayışının İşletmelerde Algılanma Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma,Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı:46, Nisan,2010 2010
5  EROL,Mikail :Ekonomik Kriz ve Kobiler,Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,Cilt:5 Sayı:1 Haziran 2010 2010
6  EROL, Mikail,ELAGÖZ, İsmail, ARSLAN, Muhsin"Mali Tatilin Muhasebe Meslek Elemanlarının (SM-SMMM-YMM) Mesleki Faaliyetlerine Olan Etkileri ve Ampirik Bir Çalışma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 44, Ekim 2009, İstanbul 2009
7  EROL, Mikail
ÇETİNER, Ertuğrul
"Öğrenme ve Öğrenmenin Maliyet Düşürmede Araç Olarak Kullanılması ve Ampirik Bir Çalışma", Yönetim Bilimleri Dergisi, Biga İİBF Dergisi, Sayı: 1, 125-128, 2008
2008
8  EROL, Mikail
ERKAN, Gülgün
"Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Biga İİBF'de Bir Araştırma", Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İİBF Dergisi Sayı: 14, 284-301, 2008
2008
9  EROL, Mikail:
"Kısıtlar Teorisi (Yaklaşımı) ve Kısıtlar Teorisinin Stratejik Maliyet Yönetiminde Kullanımı", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 39, 2008
2008
10  EROL, Mikail
"İşletmelerde Yaşanan Yolsuzluklara (Hata ve Hileler) Karşı Denetimden Beklentiler", Süleymen Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 13, Sayı:1, 2008
2008
11  ÇETİNER, Ertuğrul
EROL, Mikail : “ Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetimin Aile Şirketlerinde Uygulama Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma”, Muhasebe Denetimine Bakış Dergisi Yıl: 6, Sayı: 21, Ocak
2007
12  ER0L,Mikail:Basel 1 ve Basel II Uzlaşısının Bankalar Tarafından İşletmelere verilen Kredilerde Risk Yönetimi Aracı Olarak Kullanılması,Muhasebe ve Finansman Dergisi,2007 2007
13  EROL, Mikail : “Geleneksel Maliyet Sistemini Yetersiz Kılan Faktörlerin Maliyetleme Sistemine Getirdiği Çağdaş Yaklaşımlar”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Temmuz , Sayı: 31 2006
14  EROL, Mikail : “Kurumsal Yönetim ve Türkiye’deki Durumu”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi , Ekim , Sayı:22 2005
15  EROL, Mikail : “Muhasebe Skandalları ve Kurumsal Yönetim”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Ağustos , Sayı: 20 2005
16  EROL, Mikail : “Muhasebe Meslek Elemanlarının Mesleki Faaliyetlerinde Kullandıkları Muhasebe Paket Programları Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı: 28, Ekim 2005
17  EROL, Mikail : “Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin
Staj Uygulamasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri,
Muhasebe Finansman Dergisi, Ocak
2004
18  EROL, Mikail
ATMACA, Metin
ŞAHİN,Levent :“Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Muhasebe Meslek Elemanlarının (SM-SMMM-YMM)Mesleki Faaliyetlerine Olan Etkileri ve Ampirik Bir Çalışma”,Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Eylül
2004
19  EROL, Mikail
ATMACA, Metin : “Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin İş Dünyasında Muhasebe Mesleğinde Çalışmaya karşı tutumları”, Muhasebe Finansman Dergisi, Ekim
2004
20  EROL, Mikail : “Tekdüzen Muhasebe Sisteminin İş Dünyasında Uygulama
ATMACA, Metin Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Yönetim Bilimleri Dergisi,
Biga İİBF
2003
21  EROL, Mikail : “Konsinye Satış İşlemlerinin Hukuki Durumu ve Muhasebeleştirilmesi
ATMACA, Metin Lebib Yalkın Yayınları, Haziran,

2003
22  EROL, Mikail :“Hedef Maliyetleme ve Hedef Maliyetlemenin Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Kullanılması” Mükellefin Dergisi, Ağustos 2003
23  EROL, Mikail : “Barkod Sistemi ve Barkod Sisteminin Stok Kontrolünde Araç Olarak
Kullanılması”, Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat-Mart
2003
24  EROL, Mikail : “Nakit Kavramı Bağlamında Nakit Yönetimi ve Nakit Yönetiminde Nakit Akış Analizinin Yönetim Aracı Olarak Kullanılması”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Eylül 2003
25  EROL, Mikail :“Muhasebe Meslek Elemanlarının (SM-SMMM-YMM)Mesleki Faaliyetlerinde Etik Kurallarına Uyumu ve Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Mart 2003
26  EROL, Mikail : “Kişisel Hesap ve İşleyişinin Vergi Kanunları karşısındaki Durumu ve
ATMACA, Metin Muhasebeleştirilmesi”, SBF.Yayını, No.590, Ankara
2002
27  EROL, Mikail
ATMACA, Metin :“Vergi Cezalarının (Gelir Kurumlar-Vergi Usul)Kanunları Karşısındaki Durumu ve Muhasebeleştirilmesi, Mali Çözüm Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık
2002
28  EROL, Mikail :“Personele(Ayni)Ayın Olarak Verilen Ücretler ve Muhasebeleştirilmesi” Mali Çözüm Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2002
29  EROL, Mikail :“Kredi Kartlarındaki İş Puan Karşılığı Yapılan Mal Satışlarının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve Muhasebeleştirilmesi” Yaklaşım Yayınları, Kasım
2002
30  EROL, Mikail : “506 Sayılı kanuna Göre İş Kazasının Unsurları”, Mükellefin Dergisi,
YİĞİT,Yusuf Ağustos
2002
31  EROL, Mikail :“Ekonomik Kriz Döneminde Zor Durumdaki İşletmelerin Muhasebeden Beklentileri”, Mükellefin Dergisi, 2001
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  EROL, Mikail, ÖZTÜRK , Seçil "İşletme Yönetimi Açısından Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Şirketler Hukuku Kapsamında Getirilen Yeniliklerin Değerlendirilmesi, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, 2011. 2011
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  EROL, Mikail
ELAGÖZ. İsmail
"Küreselleşmenin Muhasebeye Getirdiği Yeni Boyutlar ve Dünyada Uygulanan Tekdüzen Hesap Planları", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Konya, 1999
1999
2  EROL, Mikail
ELAGÖZ. İsmail
"Değer Artış Fonlarının Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Açısından Değerlendirilmesi", Maliye Postası, Ankara, 1997
1997

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  APAK, Sudi, EROL, Mikail, ELAGÖZ, İsmail "Organizations that Contribute to the Progress of Accounting Standards in Turkey, III International Conference on Luca Pacioli in Accounting History and III Balkans and Middle East Counties Conference on Accounting and Accounting History, İstanbul, June 19-22, 2013. 2013
2  APAk, Sudi, EROL, Mikail, Yerebasmaz, Veysel "A Credit Institution That Introduced Turkey to The Double Entry Bookkeeping Method and The Concept of Financial Statement In The Second Half on The 1974 Century The Ottoman Bank,Thirteenth World Congress of Accounting Historians New Castle (United Kingdom) July, 17-19. 2012
3  EROL, Mikail; "The Use of Contemporary Developments in Cost Accounting in Strategic Cost Management", The Procedings of International Conperence on Leadership Technology and Innovention Management, December 2-4, 2011 İstanbul, Turkey 2011
4  EROL, Mikail, ERKAN Gülgün"Searching For Quality in Accounting Education: Dynamic Education of Accounting Educator", XIV. World Congress of Comparative Education Societies , 2010 June, 14-18, İstanbul. 2010
5  APAK, Sudi, EROL, Mikail, ERKAN Gülgün"Management Measures to be Taken For The Enterprises in Difficulty During Times of Economic Crisis" The Proceedings 6th İnternational Strategic Management Conference, St. Petersburg, Russia, 2010. 2010
6  EROL, Mikail: "Waqfs In The Ottoman Empire And The Accounting Record System In The Waqfs", 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, September 15-18, 2010 / Istanbul-Turkey 2010
7  EROL, Mikail: " A Chronological Observation Of Auditing Activities From The Ottoman Period Until Today", 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, Sebtember 15-18, 2010 / Istanbul-Turkey 2010
8  EROL, Mikail
APAK, Sudi
"Observation of Turkish Accounting Education Since The Ottoman Empire To Date From A Chronological Point of View", 12th World Congress of Accounting Historians, July 20-24 2008, İstanbul, Turkey
2008
9  EROL, Mikail
ERKAN, Gülgün
ULUYOL,Osman
"Structural Developments In Turkish Accounting Profession Since The Ottomans And Employment of Accountants" 12th World Congress of Accounting Historians, July 20-24 2008, İstanbul, Turkey
2008
10  EROL, Mikail
ÖREN, Kenan “Structural Developments in the Accounting From The Ottoman Empire Up To Now, The Balkan Countries 1st International Conference On Accounting and Auditing”, 8-9 March , Edirne-Turkey
2007
11  ÇETİNER, Ertuğrul : “Cooparate Governence and Its Usage, As a Tool For Preventing
EROL, Mikail Accounting Scandals’’ International Strategic Management Conference
ÖREN, Kenan June 23-25 , Çanakkale
2005
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  EROL, Mikail
MARANGOZ,Mehmet: : “Kobi’lerde Emniyet Mal Satışını Etkileyen Dışsal Faktörler” ,
Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 17-18 Kasım,
2006
2  EROL,Mikail :"Tekdüzen Muhasebe Sisteminin İş Dünyasında
ELAGÖZ,İsmail Karşılaşılan Problemler Ve Çözüm Önerileri", Antalya
1997

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitap yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Finansal Muhasebe 
Yayın Evi : Kalkan Matbaacılık 
2012 

 Editörlükler
  Tarih Aralığı 
Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük 
1  Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi Biga İ.İ.B.F. 01.2011<> ---
2  Yönetim bilimleri Dergisi 09.2009<> ---

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  İşletme Sermayesi Yönetimi 09.2012<> ---
2  İşletme Biliminde Metodoloji 1-2 09.2012<>06.2013
3  Muhasebe Standartları 09.2011<> ---
4  İleri Finansal Muhasebe (Doktora Programı) 09.2011<> ---
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  Genel Muhasebe
Envanter Bilanço
Şirketler Muhasebesi
Muhasebe Denetimi
09.1997<> ---
Tamamlanan doktora tezi yönetimi 
1  Mehmet BAYKAL : Hukuksal ve Kamusal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Bir Araştırma 09.2011<>06.2013
Tamamlanan yüksek lisans tezi yönetimi 
1  Hüseyin ALAGÖZ: Muhasebe Etiği ve Bir Uygulama 09.2013<>06.2014
2  Selin Akyol: Bağımsız Denetimde Kalitenin Arttırılması Türkiye'deki Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma 09.2012<>06.2014
3  KONCAGÜL, Öznur, "Maden İşletmelerinde Maliyetlerin Oluşumu ve Çan Linyit Kömür İşletmelerinde Bir Uygulama", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBE 01.2007<>01.2008
4  Bireysel Emeklilik ve Çanakkale İlinde Uygulama 11.2005<>03.2007
5  Metin Atmaca Hedef Maliyetlemenin Stratejik Maliyet Yönetiminde Bir Araç Olarak Kullanılması ve Uygulama 09.2004<>11.2005
6  İSPİR, Ümit, "Özelleştirilen İşletmelerin Karlılık Yönünden Analizi ve Bir Uygulama", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBE 01.1999<>01.2000
7  YAVUZARSLAN, Seda, "Sanayi İşletmelerinde Üretim Kaynaklarının Birim Maliyetler İçindeki Payı ve Fiyat Oluşturma Etkileri ve Bir Uygulama", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBE 01.1998<>01.1999
8  TAYYAR, Pakize, "Sanayi İşletmelerinde Üretim Kayıplarının (Fire, Artık, Kusurlu Mamul, Bozuk Mamul) Verimlilik Açısından Kontrolü ve Bir Uygulama", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBE 01.1997<>02.1998
Devam eden doktora tezi yönetimi 
1  Hasan GÜL: Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Yargı Düzeylerinin Uluslararası Muhasebe Etik Kuralları Açısından Karşılaştırmalı Analizli Türkiye Örneği 09.2014<> ---
2  Muhsin ARSLAN: Demiryolları İşletmelerinde Muhasebe Sistemi 09.2012<> ---
3  Yasin Karadeniz; "Bağımsız Denetim Açısından Kurumsal Yönetim ile Yeni TTK Kanunu ile İlişkisinin İncelenmesi:Denetim Firmalarında Bir Uygulama" 06.2011<> ---
Devam eden yüksek lisans tezi yönetimi 
1  Harun BÜYÜKSARAÇ: Elektronik Ticarette Muhasebe Kayıtları ve Sorunları 09.2013<> ---
2  Burçin Yumrutaş: Yeni TTK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleriyle İlişkisi: SPK'ya Tabi Şirketler Üzerinde Bir Araştırma 09.2012<> ---

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı :Ekonomik Kriz Ortamında Kobilerin Mali Başarısızlıktan Korunma Stratejilerinin İncelenmesi: TR 22 Bölgesinde Bir Araştırma 
Destekleyen Kuruluş :BAP 
2014<> ---

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  3rd International Conference on Luca Pacioli in Accounting History/3rd Balkans and Middle East Countries on Accounting and Accounting History,Member of the Organizing Committee 2013
2  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
VI. Uluslararası STK'lar Kongresi Öndeğerlendirme Jüri Üyeliği
2009
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  Yeni Türk Ticaret KAnununda Değişiklik, Çankırı Karatekin Üniv. İ.İ.B.F. 2013
2  Yeni Türk Ticaret Kanunu İşletmelere Getirdikleri Sorumluluklar ve Çözüm Önerileri, Biga İ.İ.B.F. , İşletme Bölüm Semineri 2012

 Hobi ve İlgi Alanları
  Başlık Açıklama 
1  Meslekle İlgili Çalışmalar sempozyum, panel
2  seyahat ve alanı ile ilgili güncel konular seyahat etme, güncel yayınları takip etme

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]