Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : TÜRKYILMAZ İbrahim
Akademik Unvanı : Doç. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Of    /    01.01.1971
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bay
 Tel İş 1 : (286)2180018-2188
 Tel İş 2 : (286)2180018-2120
 Faks : (286)2180541
 Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 E-posta 1 : iturkyilmaz@comu.edu.tr
 Web : members.comu.edu.tr/iturkyilmaz
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Mühendislik Fakültesi
 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : İstanbul Üniversitesi 
Akademik Birim  : Fen Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Matematik 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1994 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : The University of Manchester 
Enstitü  : Faculty of Science and Engineering 
Tez Konusu  : Uygulamalı Matematik 
Tez Başlığı  : An Investigation of Transonic Flows Near Wall Irregularities 
Ülke  : İngiltere 
Mezuniyet Yılı  : 1997 
 DOKTORA
 
Üniversite  : The University of Manchester 
Enstitü  : Faculty of Science and Engineering 
Tez Konusu : Uygulamalı Matematik
Tez Başlığı  : Anaysis of The Transonic Boundary Layer Separation Near Corners  
Ülke  : İngiltere 
Mezuniyet Yılı  : 2001 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce Gelişmiş

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2013
2  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2006
3  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2002
4  Arş. Gör. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2001
5  Arş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1995

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Meslek Y.O Müdürü 06.2012<> ---
2  ÇOMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Sorumlu Rektör Danışmanı 04.2011<> ---
3  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekan Yard. 04.2010<> ---

 Görev Yaptığı Birimler
1  Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik
2  Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği

 Uzmanlık Alanları
1  Bilimsel Hesaplama
2  Hasaplamalı Bilimler
3  Bilgisayar Yazılımı
4  Uygulamalı Matematik

 Kurul / Komisyon Üyeliği
  Açıklama Tarih Aralığı
1  Eğitim Komisyonu Üyesi, Mühendislik Fakültesi 03.2012<> ---

 Makaleler
  Yıl 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Turkyilmaz I. (2010) An investigation of transonic flow over axisymmetric rigid body, Computers & Fluids, vol. 39 (4), pp. 722-728. 2010
2  Turkyilmaz I. (2010) Incipient separation over wall irregularities in transonic flow, Applied Mathematical Modelling, Vol. 34 (6), pp. 1549-1558. 2010
3  Türkyılmaz, I. (2004) An investigation of separation near corner points in transonic flow, J. Fluid Mech., vol. 508, pp. 45-70. 2004
4  Camcı, U. and Türkyılmaz, I. (2004) Ricci collineations in perfect fluid Bianchi V spacetime, Gen. Relativity Gravitation, vol. 36, no. 9, pp. 2005—2019. 2004
5  A. I. Ruban, and I. Turkyilmaz, (2000) On laminar separation at a corner point in transonic flow, J. Fluid Mech., Vol. 423, pp. 345--380 2000
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  İ. Türkyılmaz, M. S. Aday, K. Kaçan ( 2011) Bilgisayarla Görme Yardımıyla Gıda Endüstrisinde Kalite Kontrol, Akadamik Gıda , 49-54 pp. 2011

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  Türkyılmaz İ, Kurt C, Şahin Y, Burhan E, Taşsümer A ve İnan S (2013) "COMU Authentic Smart Card Project", Journal of Science, March 2013, Vol. 1, pp284-287, Anniversary International Scientific and Applied Conference, University of Agribusiness and Rural Development-UARD, Bulgaria. 2013
2  Turkyilmaz I (2009) An Investigation of Transonic Flow over Axisymmetric Rigid Body, 5th International Advanced Technologies Symposium, May 13-15, 2009, Karabük University, Karabük, Turkey. 2009
3  Ruban, A.I. Türkyılmaz, I. And Buldakov E.V. (2002) “Viscous-inviscid interaction and boundary-layer separation in transonic flow”, Symposium Transsonicum IV, DLR Göttingen, Germany. 2002
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Türkyılmaz, İ. and A.I. Ruban (2001) “An analysis of the transonic boundary layer separation near corner”, British Applied Mathematics Colloquium, Reading, UK. 2001
2  Türkyılmaz, İ. and A.I. Ruban (2000) “Analysis of the high Reynolds number transonic flows near corners”, British Applied Mathematics Colloquium, Manchester, UK. 2000
3  Ruban, A.I. and İ. Türkyılmaz (2000) ”On laminar separation from a corner point of a rigid body contour in transonic flow”, International Congress of the International Union of Theoretical and Applied Mechanics, in Chicago, Illinois, USA. 2000
4  Ruban, A.I. and İ. Türkyılmaz, (1999) “On laminar separation at a corner point in transonic flow”, British Applied Mathematics Colloquium, Bath, UK. 1999
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  Uğurlu B, Kaçan K ve Türkyılmaz İ (2010) "Bilgi Güvenliğinde El Yazısı", Akademik Bilişim 2010, 10-12 Şubat 2010, 45 nolu Bildiri, Muğla Üniversitesi, Türkiye. 2010
2  2. Türkyılmaz İ ve Yaşar C (2008) “Web Teknolojileri", Akademik Bilişim 2008, 325-331 pp., 30 Ocak-1 Şubat 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
2008
3  Türkyılmaz İ, (2006) Transonik Akışın Yüzey Düzensizlikleri Üzerinde Matematiksel incelemesi, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, 21-25 Ağustos 2006, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. 2006

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitap yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Kuantum Bilgisayarlarda Hesaplamaya Giriş 
Yayın Evi : Maltepe Üniversitesi Yayınları 
2011 

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  BM 544 Uygulamalı Paralel Hesaplama 02.2010<>05.2010
2  BM 531 Sayısal Görüntü İşleme
10.2009<>01.2010
3  JF 517 Mühendislik Bilimlerinde Diferansiyel Denklemler
01.2009<>05.2010
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  BM 226 Sayısal Yöntemler 02.2010<>05.2010
2  BM 228 Web tasarımı ve Programlama 02.2010<>05.2010
3  BM 227 Nesneye Yönelik Programlama 09.2009<>01.2010
4  BM 229 Ayrık Matematik 09.2009<>01.2010
Tamamlanan yüksek lisans tezi yönetimi 
1  Ramazan GÜRLEK (2011) Wavelet Tabanlı Telif Hakkı Yöntemi. 06.2008<>06.2011
2  Kirami KAÇAN (2010) Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Araç Plakalarının Tanınması. 06.2007<>06.2010
3  Cumali YAŞAR (2007) WordNet Üzerinde Türkçe Bilişim Ontolojisinin Oluşturulması, ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. 07.2006<>07.2007

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Kendi üniversitesi tarafından (tez projeleri dışında) desteklenen, tamamlanmış proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı :Transonik Akışın Yüzey Düzensizlikleri Üzerinde Matematiksel İncelenmesi 
Destekleyen Kuruluş :Çanakkale Onsekiz Mart Üniveristesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 
2005<>2008

 Kazanılan Burslar
  Yıl 
Alanında bilimsel / sanatsal çalışma ve araştırmalar için kazandığı uluslararası burs 
1  TÜBİTAK-ROYAL SOCIETY Bilimsel Değişim Burs Programı (3 ay- Doktora sonrası çalışma) (The University of Manchester -İNGİLTERE) 2006
Alanında bilimsel / sanatsal çalışma ve araştırmalar için kazandığı ulusal burs 
1  YÖK Yurtdışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu (The University of Manchester - İngiltere) 1996

 "ISI Web of Science" Atıflar
"ISI Web of Science" da taranan toplam atıf sayınız  16

 Hobi ve İlgi Alanları
  Başlık Açıklama 
1  Spor Futbol, voleybol

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]