Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : ÖRNEK Ali Şahin
Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Kemaliye    /    00.00.0000
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bay
 Tel İş 1 : (286)3358738-1286
 Faks : (286)3358736
 Posta Adresi : Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi
17200 Biga / ÇANAKKALE
 E-posta 1 : asornek@comu.edu.tr
 Web : yinka.co
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 Bölüm : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Gazi Üniversitesi 
Akademik Birim  : İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Kamu Yönetimi 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1993 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yönetim & Organizasyon 
Tez Konusu  : Yönetim ve Organizasyon 
Tez Başlığı  : Yönetime Katılma, Kamu Kesimi ve Özel Sektör Üzerine Bir Uygulama  
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1998 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Dokuz Eylül Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu : İşletme
Tez Başlığı  : Kriz Dönemlerinde Yönetim Stratejileri ve Türkiye Bilişim Sektörü Örneği: Model Önerisi 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2004 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce İleri

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2005
2  Arş. Gör. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi 2004
3  Arş. Gör. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2004
4  Arş. Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi 1998
5  Arş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1995

 Görev Yaptığı Birimler
1  Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
2  Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 Uzmanlık Alanları
1  Yönetim & Organizasyon, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, İnsan Yönetimi, Kriz Yönetimi, Bilgi Yönetimi, TKY, Performans Yönetimi, Türkiye Bilişim

 Koordinatörlük Görevleri
  Açıklama Tarih Aralığı
1  Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü 08.2010<> ---
2  Bölüm ECTS Koorinatörlüğü 12.2005<> ---

 Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
  Kuruluş Tarih Aralığı
1  Türkiye Bilişim Derneği 12.2005<> ---

 Makaleler
  Yıl 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  ÖRNEK, Ali Şahin. Kriz Dönemlerinde Yönetim Stratejileri & Türkiye Bilişim Sektörü Örneği: Model Önerisi. Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi 2007
2  ÖRNEK, Ali Şahin. Değişen Çevre Koşullarında Kriz Yönetimi v Türkiye Bilişim Sektörünü Krize Sürükleyen Nedenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2006
3  ÖRNEK, Ali Şahin. Bir Yönetim Tekniği Olarak Değer Mühendisliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 213-230. 2003
4  ÖRNEK, Ali Şahin. Balanced Scorecard: Bilgiden Stratejiye Ulaşmada Kullanılabilecek Yeni Bir Araç. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 255-276. 2000
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  ÖRNEK, Ali Şahin. İşletmenizi Büyütürken Sorunları Felakete Dönüştürmeyin. MESS Mercek, Ocak. 2007
2  ÖRNEK, Ali Şahin. İşyerinin İflasında İşçi Alacağının Önceliği Sorunu. Maliye Postası Dergisi, 18(399), 49-56. 1997

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  ÖRNEK, Ali Şahin; ÇOLAKOĞLU, Tanju. The Social Responsibility Practices of Business Towards Environment: The Case of İÇDAŞ. 5th International Symposium on Business Administration, May 22-23. Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale. 2008
2  ÖRNEK, Ali Şahin; KARAGÜL, Soner. Şirket İttifaklarının Uluslararası İlişkilere Barışçıl Yansımaları: "Türk Yunan İlişkileri ve Finansbank - NBG Ortaklığı. V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 24-26 Ekim, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale. 2008
3  ÖRNEK, Ali Şahin. The New Faces of Strategy and Strategic Management Paradigms. 4th International Symposium, International Business Administration. 26 – 27 April, Silesian University in Opava, Karvina. 2006
4  ÖRNEK, Ali Şahin; UĞUR, Suat. Privatization Practices in Turkey in View of Socio-economy & Privatization of Turk Telekom. 4th International Symposium, International Business Administration. 26 – 27 April, Silesian University in Opava, Karvina 2006
5  ÖRNEK, Ali Şahin; UĞUR, Suat. Gelişmekte Olan Üniversitelerde Yükseköğrenim Yapmanın Zorlukları. Uluslararası Çanakkale Kongresi, 17 – 19 Mart, Çanakkale Vakfı & İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2006
6  UĞUR, Suat; ÖRNEK, Ali Şahin. Çanakkale’nin Beşeri Gelişim Göstergeleri. Uluslararası Çanakkale Kongresi, 17 – 19 Mart, Çanakkale Vakfı & İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2006
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  ÖRNEK, Ali Şahin. Geleneksel ve Modern Çizgileriyle Biga'da Ticaret Yapma Anlayışı. Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları - Biga Değerleri Sempozyumu, 28 Ağustos, Biga 2008
2  ÖRNEK, Ali Şahin. Dönüşümün Kaçınılmaz Olduğu Anda Türkiye’de Bilişim Sektörünün Durumu. TBD 21. Ulusal Bilişim Kurultayı, 4 – 6 Ekim, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara 2004
3  ÖRNEK, Ali Şahin. Kaosun Kıyısında Krizlerle Yaşamayı Öğrenmek: Bilgi Toplumunun Omurgasını Oluşturan Sektörün Krize Girmeme Çabaları. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi. 25 – 26 Kasım, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 2004
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  ÖRNEK, Ali Şahin. Strateji Olarak Kriz Yönetimi ve Türkiye Bilişim Sektörü Örneği. 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 27 – 29 Mayıs, Uludağ Üniversitesi, Bursa 2004

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitap yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Bilgi Toplumunda Kriz Yönetimi Stratejileri 
Yayın Evi : Detay Yayıncılık 
İlgili Link : İlgili Link
2006 
2 
Kitap Adı : Kriz ve Stres Yönetimi (Şule Aydın ile birlikte) 
Yayın Evi : Detay Yayıncılık 
İlgili Link : İlgili Link
2006 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim - Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar 
Bölüm/Ünite Adı : Zamanın Etkin Kullanımı ve Yönetimi 
Yayın Evi : Beta  
İlgili Link : İlgili Link
2010 
2 
Kitap Adı : Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış 
Bölüm/Ünite Adı : Turizm İşletmelerinde Stres Yönetimi 
Yayın Evi : MKM Yayıncılık 
İlgili Link : İlgili Link
2009 

 Editörlükler
  Tarih Aralığı 
Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü 
1  VI. Uluslararası STK Kongresi Bildiriler Kitabı, (Ali Akdemir vd. ile birlikte) 10.2009<> ---
2  V. Uluslararası STK Kongresi Bildiriler Kitabı, (Ali Akdemir vd. ile birlikte) 10.2008<> ---
3  III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Kongre Bildirileri Kitabı (Ali Akdemir vd. ile birlikte) 09.2006<> ---

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  Motivasyon ve İş Gücü Verimliliği 09.2012<> ---
2  İnsan Kaynakları Yönetimi 09.2012<> ---
3  Örgüt Kültürü ve Çalışma Ahlakı 09.2012<> ---
4  Seminer 09.2012<> ---
5  İnsan Kaynakları Yönetimi Bilgi Sistemleri 02.1012<> ---
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  Stratejik Yönetim 09.2012<> ---
2  Sosyal Bilimlerde Yöntem 09.2012<> ---
3  İşletme Bilimi 09.2012<> ---
4  İnsan Kaynakları Yönetimi I 09.2012<> ---
5  Girişimcilik 02.2012<> ---
6  Davranış Bilimleri 02.2012<> ---
7  İnsan Kaynakları Yönetimi II 02.2012<> ---
8  Yeni Yönetim Teknikleri 02.2012<> ---
9  Uluslararası İşletmecilik 02.2012<> ---
10  Katılımcı Demokrasi ve Yönetişim 09.1013<> ---
11  Çalışma Psikolojisi 02.1012<> ---
Tamamlanan yüksek lisans tezi yönetimi 
1  Tanju ÇOLAKOĞLU, Çalışma Hayatında Duyguusal Zeka, Algılama ve Motivasyon İlişkisi: ÇOMÜ Örneği. 04.2008<>04.2010

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Kendi üniversitesi tarafından (tez projeleri dışında) desteklenen, tamamlanmış proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı :Çanakkale'deki İşletmelerde Girişimci Profilinin Derinlemesine Analizi 
Destekleyen Kuruluş :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
2008<> ---
2 
Proje Adı :TKY & ISO Geliştirme Projesi 
Destekleyen Kuruluş :Dokuz Eylül Üniversitesi 
1999<>2000

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  Uluslararası V. STK Kongresi 2008
2  Uluslararası IV. STK Kongresi 2007
3  Uluslararası III. STK Kongresi 2006
Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar 
1  Biga Belediyesi Çalışanlarına Kişisel Gelişim Semineri 2010
2  Çanakkale İli PTT Çalışanlarına İnsan Yönetimi ve İş Etiği Semineri 2010
3  SGK Çalışanlarına Yönelik Zaman Yönetimi Semineri 2009
4  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çalışanlarına Motivasyon ve Verimlilik Konulu Seminer 2008
5  AB Uyum Sürecinde Tarım ve Tarımın Rekabet Gücünü Artıracak Fırsatlar - Girişimcilik 2007
6  Türk Telekom Yöneticilerine Eğitim Semineri - İnsan Yönetimi / İlişkileri 2007

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]