Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : yılmaz İhsan
Akademik Unvanı : Prof. Dr. 
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bay
 Tel 1 : (286)2180019
 Tel 2 : (286)2180020
 Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 E-posta 1 : iyilmaz@comu.edu.tr
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Mühendislik Fakültesi
 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Ege Üniversitesi 
Akademik Birim  : Fen Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Astronomi ve Uzay Bilimleri 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1991 

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Prof. Dr. Maltepe Üniversitesi 2011
2  Prof. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2007
3  Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2001
4  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1999
5  Yrd. Doç. Dr. Muğla Üniversitesi 1998
6  Arş. Gör. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1995
7  Arş. Gör. Ege Üniversitesi 1992

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı 08.2011<> ---
2  Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı 03.2010<>03.2011
3  Çanakkale 18 Mart Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Dekan 05.2007<>06.2010
4  Çanakkale 18 Mart Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Fizik Bölümü , Genel Fizik Ana Bilim/Sanat Dalı Başkanı 12.2001<>06.2012
5  Çanakkale 18 Mart Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Fizik Bölümü Bölüm Başkanı 07.2001<>01.2003
6  Çanakkale 18 Mart Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Fizik Bölümü Bölüm Başkan Yard. 01.2001<>06.2011

 Uzmanlık Alanları
1  Kozmoloji
2  Kuantum Bilgisayarları

 Kurul / Komisyon Üyeliği
  Açıklama Tarih Aralığı
1  Maltepe Üniversitesi Senato Üyeliği 08.2011<> ---
2  Universitelerarası Kurul Üyeliği 08.2009<>05.2011
3  Çanakkale 18 Mart Üniv. Uzaktan Eğitim Komisyon Üyeliği 11.2008<>03.2011
4  Çanakkale 18 Mart Üniv. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyon Üyeliği 01.2008<>03.2011
5  Çanakkale 18 Mart Üniv. Yönetim Kurulu Üyeliği 05.2007<>06.2010
6  Çanakkale 18 Mart Üniv. Senato Üyeliği 05.2007<>06.2010
7  Çanakkale 18 Mart Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 05.2007<>06.2010
8  Çanakkale 18 Mart Üniv. Eğitim Fak.,Yönetim Kurulu Üyeliği 12.2004<>12.2005
9  Çanakkale 18 Mart Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği 12.2001<>12.2004
10  Çanakkale 18 Mart Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Yönetim Kurulu Üyeliği 12.2001<>12.2003
11  Çanakkale 18 Mart Üniv. Mühendislik ve Mimarlık Fak.,Yönetim Kurulu Üyeliği 02.2001<>01.2006
12  Çanakkale 18 Mart Üniv. Astrofizik Araştırma Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği 02.2001<>01.2013

 Kazandığı Ödüller
  Yıl 
Alanındaki ulusal ödülleri 
1  TUBİTAK- Yurt içi Doktora Bursu 1995
2  Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Birinciliği. 1991

 Makaleler
  Yıl 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Aktaş, Can; Aygün, Sezgin; Yılmaz, Ihsan. Behaviors of dark energy and mesonic scalar field for anisotropic universe in f(R) gravity. Physics Letters B, Volume 707, Issue 2, p. 237-242. 2012
2  Aygün, Sezgin; Aktaş, Can; Yılmaz, Ihsan, Non-existence of a massive scalar field for the Marder universe in Lyra and Riemannian geometries. Journal of Geometry and Physics, Volume 62, Issue 1, p. 100-106. 2012
3  YILMAZ, İ, AKTAŞ, C and BAYSAL, H. "Quark and strange quark matter in f(R) gravity for Bianchi type I and V space-times", General Relativity and Gravitation, Volume 44, p. 2313–2328,(2012) 2012
4  Aktaş, Can and YILMAZ, İ. Is the universe homogeneous and isotropic in the time when quark-gluon plasma exists?, General Relativity and Gravitation, Volume 43, Issue 6, pp.1577-1591, (2011)
2011
5  İ. YILMAZ, C. AKTAŞ Space-Time Geometry of Quark and Strange Quark Matter, Chin. Journal Of Astronomy and Astrophy., p.757,(2007) 2007
6  Baysal, H. and YILMAZ, İ., Spacelike Ricci Inheritance Vectors in a Model of String Fluid Stress Tensor, Classical and Quantum Gravity, 19, 6435-6443 (2002) 2002
7  Baysal, H., Camcı, U., Tarhan, İ., YILMAZ, İ. and Yavuz, İ., Conformal Collineations in String Cosmology, International Journal of Modern Physics D, D11, 463 (2002) 2002
8  Baysal, H., Camcı, U., Tarhan, İ., YILMAZ, İ. and Yavuz, İ., Conformal Collineations in String Cosmology, International Journal of Modern Physics D, D11, 463 (2002) 2002
9  YILMAZ, İ. Timelike and Spacelike Ricci Collineation Vectors in String Cosmology, International Journal of Modern Physics D, D10,107 (2001) 2001
10  Camcı, U., Yavuz, İ., Baysal, H., Tarhan, İ. and YILMAZ, İ. Ricci Collineations of Bianchi type-I, III, and Kantowski-Sachs spacetimes, International Journal of Modern Physics D, D10,751, (2001) 2001
11  Camcı, U., Yavuz, İ., Baysal, H., Tarhan, İ. and YILMAZ, İ. Generation of Bianchi Type V Universes Filled with A Perfect Fluid, Astrophysics and Space Science Astrophysics and Space Science ,275, 391-400(2001) 2001
12  Yavuz, İ. and YILMAZ, İ Inheriting Conformal and Special Conformal Killing Vectors in String Cosmology, General Relativity and Gravitation, 29, 1295-1307 (1997) 1997
13  Yavuz, İ. and YILMAZ , İ Some Exact Solutions of String cosmology with Heat Flux in Bianchi Type III Space-Time, Astrophysics and Space Science, 245, 131-138 (1996) 1996
14  Yavuz, İ. and YILMAZ , İ Some Exact Solutions of String cosmology with Heat Flux in Bianchi Type III Space-Time, Astrophysics and Space Science, 245, 131-138 (1996) 1996
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Demirel, E.C. and Yılmaz,İ., "Theormodynamics of Phantom energy in higher dimension", Balkan Physics Letter, 19,29-37, 2011.
2011

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  Aygün, Melis; Yılmaz, İ; Aygün, Sezgin, Energy of Rigidly Rotating Wormhole Space-time, SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE BALKAN PHYSICAL UNION. AIP Conference Proceedings, Volume 899, pp. 159-160 (2007). 2007
2  Aktaş, Can; Yılmaz, İ; Baysal, Hüsnü; Aygün, Melis; Demirel, Canan, Domain Wall Solutions With Quark Matter In Higher Dimensional Space-Times, SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE BALKAN PHYSICAL UNION. AIP Conference Proceedings, Volume 899, pp. 137-138 (2007). 2007
3  Yılmaz, İ. ve H. Baysal., Nonstatic Gödel Type Model for String Clouds with Radiation and Heat Flow, New Directions for Close Binary Studies: The Road to the Stars, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale-Turkey, 24-28 June, vol 3, 323-328, 2003. 2003
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  E.C. Demirel, İ.YILMAZ XVI. Ulusal Astronomi Kongresi, “N- Boyutlu Uzay Zamanda Karanlık Madde, Karanlık Enerji ve Baryonik Madde Çözümleri”, ÇANAKKALE, 8-12 Eylül 2008. 2008
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  E.C. Demirel, İ.YILMAZ, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, “Yüksek Boyutta Chaplygin Gazın Termodinamiği”, ADANA, 31 Ağustos- 4 Eylül 2010. (Özet kitapçığında çıktı.) 2010

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitap yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Kuantum Bilgisayarlarda Hesaplamaya Giriş (Yazarları : Phillip Kaye, Raymond Laflamme, Michele Mosca, Oxford University Press., 2007) Kitabının çevirisi 
Yayın Evi : Maltepe Üniversiteasi 
2011 

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  Araştırma Yöntemleri (Maltepe Univ,EMBA) 01.2011<>12.2011
2  Kozmoloji II 01.2010<>12.2010
3  Relativite Teorisi I 01.2010<>12.2010
4  Uzay-Zaman Geomerileri ve Simetri. I 01.2010<>12.2010
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  Optimizasyon Yöntemleri I (Maltepe Üniv.) 01.2011<>12.2011
2  Kuantum Bilgisayarları(Maltepe Üniv.) 01.2011<>12.2011
3  Matematiksel Fizik II (I.ve II. Öğrt) 01.2011<>12.2011
4  Nümerik Yöntemler II (Maltepe Üniv.) 01.2011<>02.2012
5  Nümerik Yöntemler I (Maltepe Üniv.) 02.2010<>12.2010
6  Matematiksel Fizik I (I.ve II. Öğrt) 01.2010<>12.2010
Tamamlanan doktora tezi yönetimi 
1  Ulu, M, Kurt delikleri, karanlık enerji ve madde ilişkileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,2007. 01.2005<>09.2007
2  Aktaş, C., Kuark Gluon Maddenin Uzay – Zaman Geometrisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,2008. 01.2005<>09.2008
3  Demirel, C., Karanlık Madde ve Karanlık Enerji Çözümleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2008. 01.2004<>09.2008
Tamamlanan yüksek lisans tezi yönetimi 
1  Şener, İ., f(R) Gravite Teorileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,2007. 01.2005<>08.2007
2  Ulu, M, Erken Evrendeki Bazı Topolojik Yapıların oluşumu ve Gravitasyonel Alanları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,2004. 01.2002<>08.2004
3  Sevinç,İ Karadelik Çözümleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,2003. 01.2001<>07.2003

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı :Isı akılı String Kaynaklı Bazı Kozmolojik Modeller, TÜBİTAK- Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Projesi ,1992 -1994.  
1992<>1994
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :Kuark Maddenin Çökmesiyle Kara Delik Oluşumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı, 2011- Devam Ediyor(Yardımcı Araştırmacı) 
Destekleyen Kuruluş :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
2011<> ---
2 
Proje Adı :2) Bazı Nötrino Kaynaklı String Modeller, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje No: 1998/F.E./03, 1998-1999, (Yardımcı Araştırmacı). 
Destekleyen Kuruluş :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
1998<>1999
3 
Proje Adı :6) Bianchi tip I, III ve Kantowski-Sachs Uzay-zamanların Ricci Kollinasyonları , TBAG-1674 nolu proje, 1997-1998, (Yardımcı Araştırmacı). 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
1997<>1998
4 
Proje Adı :7) Szekeres Tipi İnhomogen Kozmolojilerde String Çözümleri , TBAG-1630 nolu Proje, 1997-1999, (Yardımcı Araştırmacı). 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
1997<>1999
Kendi üniversitesi tarafından (tez projeleri dışında) desteklenen, tamamlanmış proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı :Kuark Maddenin Çökmesiyle Kara Delik Oluşumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı, 2011- Devam Ediyor 
2011<> ---
2 
Proje Adı :Rotasyon Yapan İdeal Akışkanlı, Skaler Alanlı ve Isı Akılı Kozmolojik Modeller, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı,  
2001<>2002

 "ISI Web of Science" Atıflar
"ISI Web of Science" da taranan toplam atıf sayınız  55

 Hobi ve İlgi Alanları
  Başlık Açıklama 
1  Tekvando Uzun yıllardır spor olarak ilgileniyorum
2  Futbol Oynamayı seviyorum

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]