Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : BİLİCİ Ali
Akademik Unvanı : Doç. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : YOZGAT    /    11.01.1978
 Uyruğu : TC
 Cinsiyet : Bay
 Tel 1 : (544)7648784
 Posta Adresi : Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Çanakkale
 E-posta 1 : alibilici66@hotmail.com
 E-posta 2 : alibilici@comu.edu.tr
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
 Bölüm : Kimya

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Ankara Üniversitesi 
Akademik Birim  : Fen Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Kimya 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1998 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Ankara Üniversitesi 
Enstitü  : Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu  : Polimer Bilim ve Teknolojisi 
Tez Başlığı  : Oligo-4-[(pridin-3-il-metilen)amino]fenolün sentezi, karekterizasyonu ve termal özelliklerinin incelenmesi 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2004 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Ankara Üniversitesi 
Enstitü  : Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu : Polimer Bilim ve Teknolojisi
Tez Başlığı  : Oksidatif polikondenzasyon ile aromatik halkalı azometin polimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2009 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce İleri

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2013
2  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2013

 Görev Yaptığı Birimler
1  Lapseki Meslek Yüksekokulu
2  Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya

 Uzmanlık Alanları
1  Polimer Kimyası

 Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
  Kuruluş Tarih Aralığı
1  Society of Plastic Engineering 01.2011<> ---
2  American Nano Society 01.2011<> ---
3  ODTÜ-Polimer Derneği 01.2010<> ---
4  Trabzon Kimyagerler Derneği 01.2009<> ---

 Makaleler
  Yıl 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  A. Bilici, R. N. Tezel and İ. Kaya, Facile chemical route to copper/polymer core/shell composite: Simultaneous reduction and polymerization, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects,Volume 459, 254-260
İlgili Link
2014
2  A. Bilici, F. Doğan and İ. Kaya, Catalytic oxidation of 2,7-dihydroxynaphthalane, Industrial & Engineering Chemistry Research 153 (1), 104-109
İlgili Link
2014
3  F. Doğan, A. Bilici, M. Yıldırım and İ. Kaya, 6-hydroxyquinoline oligomers emit white light, Science of Advanced Materials, . 6, pp. 1957-1964,
İlgili Link
2014
4  A. Bilici, F. Doğan, M.Yıldırım and İ. Kaya, Facile synthesis of self-stabilized polyphenol nanoparticles, Materials Chemistry and Physics, 140 (1), 66-74 (2013).
İlgili Link
2013
5  A. Bilici, F. Doğan, M. Yıldırım and İ. Kaya, Tunable multicolor emission in oligo(4-hydroxyquinoline), Journal of Physical Chemistry C, 116 (37), 19934-19940
İlgili Link
2012
6  A. Bilici, İ. Kaya and D. Şenol, Phenol side-groups-containing fluorene polymer synthesized by catalytic oxidative polymerization, Polymers for Advanced Technologies, 22 (12), 1953-1958 2011
7  A. Bilici, İ. Kaya and M. Yıldırım, Peroxidase-catalyzed synthesis of polyphenols bearing aldehyde units, Designed Monomers & Polymers, 14 (4) 353-366 2011
8  A. Bilici, F. Doğan, M. Yıldırım and İ. Kaya, Facile and regioselective synthesis of poly(5-hydroxyquinoline), Reactive & Functional Polymers, 71 (7), 675-683 2011
9  A. Bilici, İ. Kaya and M. Yıldırım, A comparative study of 9,9-bis(4-aminophenyl)fluorene polymers prepared by catalytic and non-catalytic oxidative polymerisation methods, European Polymer Journal, 47 (5), 1005-1017 2011
10  D. Dilek, F. Doğan, A. Bilici and İ. Kaya, Oxidative synthesis of a novel polyphenol having pendant Schiff base group: Synthesis, characterization, non-isothermal decomposition kinetics, Thermochimica Acta, 518 (1-2), 72-81 2011
11  F. Doğan, İ. Kaya and A.Bilici, Azomethine-based phenol polymer: Synthesis, characterization and thermal study, Synthetic Metals, 161 (1-2), 79-86 2011
12  A. Bilici, İ. Kaya and M. Yıldırım, Biosynthesis and characterization of organosoluble conjugated poly (2-aminofluorene) with the pyrazine bridged, Biomacromolecules, 11 (10), 2593-2601 2010
13  F. Doğan, İ. Kaya, A. Bilici and M. Saçak, Thermal decomposition kinetics of azomethine oligomer and its some metal complexes, Journal of Applied Polymer Science, 118 (1), 547-556 2010
14  A. Bilici, İ. Kaya, M. Yıldırım and F. Doğan, Enzymatic polymerization of hydroxy-functionalized carbazole monomer, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 64 (1-2), 89-95 2010
15  A. Bilici, İ. Kaya and M. Saçak, Oxidative polymerization of N202 type Schiff base monomer and its metal complexes: Synthesis and thermal, optical and electrochemical properties, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 20 (1), 124-133 2010
16  F. Doğan, İ. Kaya and A.Bilici, Non-isothermal degradation kinetics of poly (2, 2’-dihydroxybiphenyl), Polymer Bulletin, 63 (2), 267-282 2009
17  İ. Kaya, A. Bilici and M. Saçak, New conjugated azomethine oligomers obtained from bis-(hydroxyphenyl)methylenediamine via oxidative polycondensation and their complexes with metals, Synthetic Metals, 159 (14), 1414-1421 2009
18  İ. Kaya, A. Bilici and M. Saçak, Study on synthesis, characterization, thermal stability and conductivity properties of a new conjugated oligoazomethine and some of its metal complexes, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 19 (4), 443-453 2009
19  İ. Kaya, F.Doğan and A. Bilici, Schiff base-substituted polyphenol: synthesis, characterisation and non-isothermal degradation kinetics, Polymer International, 58 (5), 570-578 2009
20  İ. Kaya and A. Bilici, Synthesis, characterization and electrical properties of poly-4-[1-(4-hydroxyphenyl)ethylidenamino]phenol, Polimery, 54 (2), 106-113 2009
21  İ. Kaya and A. Bilici, Synthesis, characterization, thermal analysis, conductivity and band gaps of oligo {4-[(2-hydroxyl-1-naphthyl)methylene] amino benzoic acid}, Chinese Journal of Polymer Science, 27 (2), 209-219 2009
22  A. Bilici, İ. Kaya and F.Doğan, Monomer/polymer Schiff base copper(II) complexes for catalytic oxidative polymerization of 2, 2’-dihydroxybiphenyl, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47 (12), 2977-2984 2009
23  İ. Kaya, A. Bilici and M.Gül, Schiff base substitute polyphenol and its metal complexes derived from o-vanillin with 2, 3-diaminopyridine: Synthesis, characterization, thermal and conductivity properties, Polymers for Advanced Technology, 19, 1154-1163 2008
24  G. Topçu, M. Ay, A. Bilici, C. Sarıkürkçü, M. Öztürk and A. Ulubelen, ‘A new flavone from antioxidant extracts of Pistacia terebinthus’, Food Chemistry, 103(3), 816-822. 2007
25  İ. Kaya and A. Bilici, Syntheses, structures, electric conduction, electrochemical properties and antimicrobial activity of azomethine monomer and oligomer based on 4-hydroxybenzaldehyde and 2-aminopyridine, Polimery, 52, (11-12), 827-835 2007
26  İ. Kaya and A. Bilici, Synthesis, characterization and thermal stability of azomethine oligomer and its metal complexes, Journal of Applied Polymer Science, 105 (3) 1356-1365 2007
27  İ. Kaya and A. Bilici, Synthesis, characterization, thermal Analysis and band gap of oligo-2-methoxy-6-[(4-methylphenyl)imino]methylphenol, Journal of Applied Polymer Science, 104 (5), 3417-3426 2007
28  İ. Kaya and A. Bilici, Synthesis, characterization, thermal, conductivity and band gap of oligo-4-[(2-hydroxybenzylidene)amino]benzoic acid, Synthetic Metals, 156 (9-10) 736-744 2006
29  İ. Kaya and A. Bilici, Synthesis, characterization and thermal degradation of azomethine polymer of 2-(morpholinoiminomethyl)phenol and its Pb (II) complex compound, Journal of Applied Polymer Science, 102 (4) 3795-3804 2006
30  İ. Kaya, A. Bilici and M. Saçak, Synthesis, characterization and antimicrobial properties of oligo-4-[pyridine-3-yl-methylene) amino]phenol, Journal of Applied Polymer Science, 102 (4), 3327-3333 2006
31  İ. Kaya and A. Bilici, Synthesis, characterization and thermal degradation of oligo-2-[(4-hydroxyphenyl) imino methyl]-1-naphtol and oligomer-metal complexes, Journal of Macromolecular Science Part A: Pure and Applied Chemistry, 43 (4-5) 719-733 2006

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Fatih Doğan, Gülen Türker,Ali Bilici, Ismet Kaya, A novel tri-functional polyaren:Synthesis and Characterization, IV CCEDEP Conference in UARD Regional development of Central and Eastern European countries.
İlgili Link
2014
2  Fatih Doğan, Ali Bilici,Kevser Temizkan,Ismet Kaya, Synthesis and Characterization of nanostructured poly(1-amino-2-hydroxy-4sulfonic acid, IV CCEDEP Conference in UARD Regional development of Central and Eastern European countries
İlgili Link
2014
3  Ali Bilici, Fatih Doğan, Mehmet Yıldırım, İsmet Kaya, Chemical Oxidative Polymerization of 4-Hydroxy Quinoline, IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, P-84,195, Nevşehir
İlgili Link
2011
4  Ali Bilici, Fatih Doğan, Mehmet Yıldırım, İsmet Kaya Solid State Decomposition Kinetics of Poly(4-hydroxyquinoline), IUPAC 9th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, P-83, 194, Nevşehir
İlgili Link
2011
5  İsmet Kaya, Ali Bilici, Synthesis and characterization of oligo-2-[(4-hydroxyphenyl)iminomethyl]-1-naphtol, 2nd. International Aegean Physical Chemistry Days, S.107, Balıkesir, October
İlgili Link
2004
6  A. Bilici, M. Ay & G. Topçu, ‘Phytochemical Investigation of Pistacia terebinthus’, 1 st International Congress on the Chemistry of Natural Products, 16-19Trabzon, P - 49, 101. 2002
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  ismet Kaya, Ali Bilici, Fatih Doğan, Kevser Temizkan, Nilay R. Tezel, Optik ve elektronik aktif polipren nanopartiküllerinin biyosentezi, P-50, IV. Fiziksel Kimya Kongresi, Pamukkale Üniversitesi,5-8 HAZİRAN 2014, Denizli 2014
2  Ali Bilici, Fatih Doğan, Mehmet Yıldırım, İsmet Kaya, Poli(8-hidroksikinolin)’in Yükseltgen Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi 25.Ulusal Kimya Kongresi -Erzurum 2011
3  Ali Bilici, Fatih Doğan, Mehmet Yıldırım, İsmet Kaya, Poli(5-hidroksikinolin)’in Regio-seçici Sentezi, 25.Ulusal Kimya Kongresi -Erzurum 2011
4  Fatih Doğan, Ali Bilici, Gülen Türker, Mehmet Yıldırım, İsmet Kaya, Schiff Bazı Yan grubu Taşıyan Yeni Bir Polifenol’ün Yükseltgen Sentezi, Karakterizasyonu ve Katı Hal Bozunma Kinetiği 25.Ulusal Kimya Kongresi -Erzurum 2011
5  Fatih Doğan, Ali Bilici, Gülen Türker, Çetin Mucuk, Poli(8-hidroksikinolin) ‘in Isısal Bozunma Kinetiği, 25.Ulusal Kimya Kongresi -Erzurum 2011
6  Deniz Dilek, Fatih Doğan, Ali Bilici, İsmet Kaya, 4-{[(4-hidroksifenil)imino]metil}benzen-1,2,3-triol bileşiğinin oksidatif polimerizasyonu ve termal bozunma kinetiğinin incelenmesi, XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, PP014 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2010
7  Fatih Doğan, Ali Bilici, İsmet Kaya, Schiff bazı substituentli polifenol-metal komplekslerinin katı hal bozunma kinetiği, III. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, PS 29, S.114, Kocaeli, 2010
8  Ali Bilici, İsmet Kaya, Mehmet Yıldırım, Fatih Doğan, Poli(2-Hidroksi Karbazol)’ün enzimatik sentezi ve karakterizasyonu, III. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, PS28, S. 113, Kocaeli 2010
9  Kamil Şirin, Fatih Doğan, Ali Bilici, Rahim İşler, Polipropilen malzemeler: hazırlanması, karakterizasyonu, bazı fiziksel ve ısısal özellikleri, Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, PS 151, S.236, Kocaeli 2010
10  Ali Bilici, İsmet Kaya, Mehmet Yıldırım and Fatih Doğan, Pirogallolaldehit ve protokatekulaldehit monomerlerinin horseradish peroksidaz katalizli oksidatif polimerizasyonları, III. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, PS 27, S. 112, Kocaeli 2010
11  Fatih Doğan, Ali Bilici, İsmet Kaya, Poly (2-naftol): Sentezi, karakterizasyonu ve katı hal bozunma kinetiği, III. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, PS30, 115, Kocaeli 2010
12  Fatih Doğan, Ali Bilici, İsmet Kaya, Schiff bazı substitüye polifenol: sentezi, karakterizasyonu ve katı hal bozunma kinetiği, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, PP022, S. 353,Sivas 2009
13  Ali Bilici, Fatih Doğan, İsmet Kaya, Poli-2-{[(6-aminopiridin-2-yl)imino]metil}-fenol polimerinin sentezi, karakterizasyonu ve katı hal bozunma kinetiği, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, PP023, S. 354,Sivas 2009
14  İsmet Kaya, Ali Bilici, Murat Gül, Schiff bazı içeren yeni bir polifenol ve onun bazı metal komplekslerinin sentezi ve karekterizasyonu, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, FKP98, Kıbrıs 2008
15  İsmet Kaya, Ali Bilici, Mehmet Saçak, Oksidatif polikondenzasyon (OP) ile azometin oligomerlerinin sentezi ve karekterizasyonu, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, FK32, Malatya 2007
16  İsmet Kaya, Ali Bilici, Mehmet Saçak, Aromatik halkalı azomethin oligomer ve metal komplekslerinin sentezi ve karekterizasyonu, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, FK33, Malatya 2007
17  İsmet Kaya, Ali Bilici, Oligo-1,3-bis[(2-hydroxy-5,8-dihydronaftalen-1-il)metilen]üre ve onun metal komplekslerinin sentezi, karekterizasyonu ve termal degradasyonu, I. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, PSK_063, S. 78, ODTÜ 2006
18  Mehmet Ay, Cengiz Sarıkürkçü, Deniz Karslı Semiz, Ali Bilici, Mansur Harmandar, Gülaçtı Topçu, Pistacia terebinthus meyvesi özütlerinin sekonder metabolitleri ve antioksidan etkinliğinin incelenmesi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, OKP56, S. 811, Kuşadası 2005
19  İsmet Kaya, Ali Bilici, Oligo-2-[(4-hidroksifenil) imino metil]-1-naftol ve onun bazı metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyon ve termal degradasyonu, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, FKP2, S.568, Kuşadası 2005
20  İsmet Kaya, Ahmet Solguntekin, Ali Bilici, Oligo-2-[(4-bromfenil) iminometil)] fenolün sentezi, optimum reaksiyon şartları ve termal özellikleri, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, FKP5, S.571, Kuşadası 2005
21  Mehmet Saçak, İsmet Kaya, Ali Bilici, Oligo-4-(pridin-3-il-metilen amino) fenol’ün sentezi, karakterizasyonu ve optimum reaksiyon şartları, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, PK, S. 1103, Kars 2004

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı :Ayarlanabilir Ve Çoklu Renk Emisyonu Verebilen Kinolin Polimerlerin Sentezleri Ve Karakterizasyonlari 
Proje Final Raporu Künyesi :113Z265 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2013<> ---
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :Optik Ve Elektronik Aktif Polipiren Partiküllerinin Biyosentezi 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2013<> ---
2 
Proje Adı :İletken Polihidroksi Naftilamin (Mikro Ve Nano) Partiküllerinin Hazirlanmasi, Elektriksel, Optik Ve Isisal Özelliklerinin İncelenmesi 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2012<>2013
3 
Proje Adı :4-{[(2-Hydroxyphenyl)imino]methyl}benzene-1,2,3-triol’un oksidatif polimerizasyonu ve katı hal bozunma kinetiği, 
Proje Final Raporu Künyesi :2010/118 
Destekleyen Kuruluş :COMU-BAP 
2010<>2011
4 
Proje Adı :Azometin yan grubu içeren yeni bir fluoresans polifenol sentezi, karakterizasyonu ve katı hal bozunma kinetiğinin incelenmesi 
Proje Final Raporu Künyesi :2010/119 
Destekleyen Kuruluş :COMU-BAP 
2010<>2011
5 
Proje Adı :Poli(7-hidroksikinolin)’in sentezi, karakterizasyonu ve katı hal bozunma kinetiği  
Proje Final Raporu Künyesi :2010/75 
Destekleyen Kuruluş :COMU-BAP 
2010<>2011
6 
Proje Adı :Hidroksifonksiyonlu Kinolin Monomerlerinin Polimerizasyonu ve Isısal Bozunma Kinetiğinin İncelenmesi 
Proje Final Raporu Künyesi :109T914 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2010<>2012
7 
Proje Adı :Fenolik Bileşiklerin Katalitik Oksidatif Polimerizasyonu 
Proje Final Raporu Künyesi :2009/39 
Destekleyen Kuruluş :ÇOMÜ-BAP  
2009<>2010
8 
Proje Adı :Aromatik halkalı azometin polimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu, 
Proje Final Raporu Künyesi :2007-07-05-117 
Destekleyen Kuruluş :Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
2006<>2009
9 
Proje Adı :Oligo-2-[(2-hidroksi-6-metoksibenziliden)aminopiridin-3-il-iminometil-3-metoksi] fenol ve oligo-4-[(2-hidroksi-6-metoksifenilmetil)aminofeniliminometil-3-metoksi]fenolün sentezi, karakterizasyonu, ter 
Proje Final Raporu Künyesi :105T528 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2006<>2008
10 
Proje Adı :Oligo-4-[(pridin-2-il-imino)metil]fenol, oligo-4-[(pridin-3-il-imino)metil]fenol ve oligo-4-[(pridin-4-il-imino)metil] fenol’ün sentezi, karakterizasyonu ve bazı özellikleri 
Proje Final Raporu Künyesi :2002K120170-7 
Destekleyen Kuruluş :Devlet Planlama Teşkilatı 
2005<>2007

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]