Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : YALÇIN Sevil
Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Üsküdar/İSTANBUL    /    00.00.0000
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bayan
 Tel 2 : (535)2831022
 Tel İş 1 : (286)2171303-3043
 Posta Adresi : Onsekiz Mart Ünv.Eğitim Fak.Fen Bilgisi Eğitimi ABD
ÇANAKKALE
 E-posta 1 : sevgo34@hotmail.com
 E-posta 2 : sevilyalcin@comu.edu.tr
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Eğitim Fakültesi
 Bölüm : Fen Bilgisi Öğretmenliği

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : İstanbul Üniversitesi 
Akademik Birim  : Fen Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Biyoloji 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1989 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : İstanbul Üniversitesi 
Enstitü  : Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu  : Radyobiyoloji 
Tez Başlığı  : Gama Radyasyonunun Soya Bitkisi Üzerine Etkileri 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1992 
 DOKTORA
 
Üniversite  : İstanbul Üniversitesi 
Enstitü  : Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu : Radyobiyoloji
Tez Başlığı  : Gama Radyasyonu İle Işınlanmış Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Üzerine Magnetik Alanın Etkisi 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2002 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce Gelişmiş

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2003
2  Öğr. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1999
3  Arş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1994

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  ÇOMU Fak Bölüm Başkan Yard. 10.2010<>10.2011
2  ÇÖMU Eğitim Fak Ana Bilim/Sanat Dalı Başkanı 08.2009<>10.2010
3  ÇOMU Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yard. 06.2003<>12.2003

 Görev Yaptığı Birimler
1  Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği

 Uzmanlık Alanları
1  Radyobiyoloji

 Koordinatörlük Görevleri
  Açıklama Tarih Aralığı
1  ÇOMU Eğitim Fakültesi , İlköğretim Bölümü ECTS Koordinatörlüğü 09.2011<> ---

 Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
  Kuruluş Tarih Aralığı
1  Eğitim Bilimleri derneği 05.2008<> ---
2  Biyoteknoloji derneği 09.1999<> ---

 Makaleler
  Yıl 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Yalçın S. ,Erdem G. (2012).Biological Effect of Electromagnetic Field ,African Journal of Biotechnology,1(17)3933-3941 2012
2  Dardeniz A., Tayyar Ş.,Yalçın Sevil, Influence of low-freqency Electromagnetic Field on The vegetatif Growth of grape cv.Uslu7(2):Journal of Central Europen Agriculture,(2006 ) 2006
3  Oldacay S, Erdem G. Employment of RAPD Technique to Assess the Genetic Stability of Helianthus annuus Treated with Different Mutagenic Agent. Journal of Applied Sciences 4 (2): 277-281,2004
ISSN 1607-8926
İlgili Link
2004
4  Oldacay S, Erdem G. Tüberkülozlu hastalarda HLA antijenlerinin dağılımı. İnfeksiyon Dergisi 18 (1):39-44 (2004). 2004
5  Oldacay M, Oldacay S, Erdem G. Çanakkale Devlet Hastanesi donör kanlarında HBV, HCV, HIV ve sifiliz seropozitifliğinin değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi 18(1):11-15 (2004). 2004
6  Gümüşova S, Oldacay S. Seroprevalance of HBsAg and Anti-HCV and Their Correlation to Age and Gender in Blood Donors in the Provınce of Çanakkale.Journal of clinical Laboratory Research 8(2) : 57-59 (2004) 2004
7  Oldacay M, Oldacay S, Erdem G. Çanakkale Devlet Hastanesi donör kanlarında HBV, HCV, HIV ve sifiliz seropozitifliğinin değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi 18(1):11-15 (2004) 2004
8  Tayyar Ş, Dardeniz A, Oldacay S. Effects of different gamma radiation doses on the shooting and growing of the one-eyed scions of the canes of Amasya grape variety. Pakistan Journal of Applied Sciences ; 3(3): 185-8 (2003) 2003
9  Uysal İ, Karabacak E, Seçmen Ö, Oldacay S. The flora of agricultural areas and their environs in Çanakkale. Turkish Journal of Botany; 27(2): 103-16 (2003) 2003
10  Oldacay S, Erdem G. Evaluation of chlorophyll contents and peroxidase activities in Helianthus annuus genotypes exposed to radiation and magnetic fields. Pakistan Journal of Applied Sciences; 2(10): 934-7 (2002) 2002
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Yalçın Özdilek Ş.,Yalçın S (2012).Wind Energy Plants and Possible Effects on Samandağ Sea Turtles,MarineTurtle Newsletter,133/3 2012
2  Yalçın S.,Tayyar Ş(2011).OğulotuTohumlarının Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Manyetik Alanın Etkisi ,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi,21(3),190-197 2011
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Erol Ö, Oldacay S, Erdem G. Sacchoromyces cerevisiae ve Escherichia coli türlerinin elektromanyetik alandaki üreme davranışları. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 33(3):191-196 (2003). 2003
2  Oldacay M, Oldacay S, Erdem G. Oligoartiküler jüvenil romatoid artritli Türk hastalarda HLA doku tiplerinin incelenmesi. Klinik Laboratuvar Dergisi 2 (2):20-30 (2003). 2003
3  Oldacay S, Oldacay M, Erdem G. İnsan serumunun Pseudomonas aeruginosa suşlarına antibakteriyel etkisi. Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi; 7(3): 76-8 (2003) 2003
4  Atak Ç, Alikamanoğlu S, Yalçın S. Induced mutation and radiation sensivity in vitro culture of soybean (Glycine max L. Merril) Turkish Journal of Nuclear Sciences; 26(2): 69-88 (1999). 1999
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  Yalçın S, Okur E. (2011).Cep telefonu ve Çocuk ,Yaşadıkça Eğitim Dergisi,110/2-11 2011

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  Yalçın S., Sert G., Özahioğlu B., Gökçen B. B., Şahan B., Recepoğlu B., “ Teknolojiye Yönelik Bayan ve Erkek Öğretmen Adaylarının Görüşleri”, Toplumsal Gelişmede Türk ve Japon Kadınının Eğitimi Uluslar arası Sempozyumu, Çanakkale, 2010 2010
2  Şimşek N, Yalçin S, "Making Use of Game Method in Developing and Using Scientific Concepts During Preschool Period " ,Succession and prospects in Pedagogyc Theory and Practice Development.125 Years Preschool Education in Bulgaria,Proceeding of the fifth Autumn Scientific Conference of the Faculty of Primary and Preschool pedagogy,Universty of Sofia ,St,Kliment Ohridski Faculty of Primary and preschool Education. Kiten,05-08 September( 2007) 2007
3  Yalçın S.,Karabacak E.,Uysal İ.,İnvestigation on Growing up of Helianthus annuus L. seeds Which were Exposed by Magnetic Field.Near East Universty,International Conference on Environment :Survival and Sustainability.19-24 February (2007). 2007
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Yalçın, S., Gökçen, B.B., Gökçen, T., Recepoğlu, B., “Educatıon Of Students Of Different Grade Studying A Comparison Of Frequency Of Mobile Phone Use In Different Countries”, III. Eğitim Araştırmaları Kongresi, Kıbrıs,( 2011) 2011
2  Yalçın, S., Recepoğlu, B., Yıldız, H., Gökçen, B.B., Gökçen, T., “The Frequency Of Teacher Candidates's Using Devices That Form Electromagnetic Field”, III. Eğitim Araştırmaları Kongresi, Kıbrıs, (2011). 2011
3  Yalçın S. Özahioğlu, B. Okur,E. The Effects of The Use of Mobile Phones By The Candidate Primary School Teachers On Their Self-Esteem, Idea Leadership, And Social Identities. II. International Congress of Educational Research - Antalya/Turkey 29 April – 2 May( 2010). 2010
4  Yalçın S. Özahioğlu, B. Okur,E. Comparing The Qualities of The Mobile Phones Used By The Candidate Primary School Teachers With The Sensitivities Related To The Electromagnetic Pollution. II. International Congress of Educational Research - Antalya/Turkey 29 April – 2 May (2010) 2010
5  Yalçın S., Recepoğlu B., Gökçen B. B., Sert G., ;Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Kampüsü;nün Elektromanyetik Alan Haritasının Çıkartılması” , II. Öğrenci Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, 2010 2010
6  Yalçın S, Korkut L, "An Analysis of Changes in the Views of Science Teacher Candidates During Their Undergraduate Studies" , The First İnternational Congress of Educational Research,Çanakkale Onsekiz Mart University, 01- 03 May ( 2009). 2009
7  Yalçın S, Meriç G, " The Effect of Electromagnetic Pollution and Determination of Sensitivity, with Information Levels, of Primary School Traniee Teachers" , The First İnternational Congress of Educational Research,Çanakkale Onsekiz Mart University, 01- 03 May (2009). 2009
8  Doğan S. , İşlekdemir S.,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Türkiye’deki Bilimin Durumu Ve Gelişimi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma,I.Uluslararası Bilim Çalıştayı(Prof.Dr.Suzan Erbaş Anısına),8-9 Mart 2007-Çanakkale 2007
9  YALÇIN S.,Doğan S. , İşlekdemir S., 2004 fen ve Teknoloji Dersi ile 2000 Fen Bilgisi dersi böğretim Programına göre Hazırlanan İlköğretim 5. Sınıf ders kitaplarının Biyoloji Konularının içerik Analizi ile karşılaştırılması, I.Uluslararası Bilim Çalıştayı (Prof.Dr.Suzan Erbaş Anısına), 8-9 Mart 2007-Çanakkale 2007
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  Yalçın S., Recepoğlu B., Gökçen B. B., Özahioğlu B., “Elektromanyetik Alanın Soya (Glycine Max (L.) Merill) Bitkisi Yapraklarının Stoma Sayısı,Epidermis Hücre Sayısı Ve Stoma İndeksi Üzerine Etkisi”, 20. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Biyoloji Kongresi, Denizli, (2010) 2010
2  Yalçın S., Sert G., Özahioğlu B., Gökçen B. B., Şahan B., Recepoğlu B., “ Teknolojiye Yönelik Bayan ve Erkek Öğretmen Adaylarının Görüşleri”, Toplumsal Gelişmede Türk ve Japon Kadınının Eğitimi Uluslar arası Sempozyumu, Çanakkale, 2010 2010
3  Yalçın Özdilek Ş.Yalçın S.Samandağ ‘da Kurulması Planlanan Rüzgar Enerji SantraliTribünlerinin Deniz Kaplumbağaları Habitatını Etkilemesi Bakımından Değerlendirilmesi,III.Ulusal Deniz kaplumbağaları,Sempozyumu,03-05 Aralık ,Mersn(2009). 2009
4  YALÇIN S.,Samed Uslu.,Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Laboratuarlarının Kullanımına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma,VII.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , 2-3-4 Mayıs 2008-Çanakkale 2008
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  YALÇIN S.,Doğan S.,İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarına fen ve Teknoloji dersinin Etkisi,VI.Ulusal Sınıf öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu,27-28-29 Mayıs 2007-Eskişehir. 2007
2  YALÇIN S.İyonize Edici Radyasyonun Bitkiler Üzerindeki Biyolojik Etkileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Radyasyon ve Çevre Sempozyumu. Ayvacık/Çanakkale.29-30 Haziran 2006. 2006
3  YALÇIN S.İyonize Edici Radyasyonun Bitkiler Üzerindeki Biyolojik Etkileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Radyasyon ve Çevre Sempozyumu. Ayvacık/Çanakkale.29-30 Haziran 2006. 2006
4  Özgen B., YALÇIN S. Hastalık Oluşturan Funguslar ( Fitopatojen ) İle Savaşımda Ultraviole Radyasyon Etkileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Radyasyon ve Çevre Sempozyumu. Ayvacık/Çanakkale.29-30 Haziran 2006. 2006
5  YALÇIN S.İyonizan Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri. I.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. Ankara.11–12 Mayıs 2006 2006
6  YALÇIN S. Elektromanyetik Alanın Canlı Üzerindeki Etkileri. I.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. Ankara.11–12 Mayıs 2006. 2006
7  YALÇIN S, Çakıcı N. Radyasyonun Mikroorganizmalara Etkisi. I.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. Ankara.11–12 Mayıs 2006. 2006
8  İ.Uysal, Oldacay S, E. Karabacak. Manyetik Alanın Helianthus annuus L.Tohumları Üzerine Etkisinin Morfolojik ve Anatomik Olarak İncelenmesi. XVII.Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana. 21-24 Haziran 2004 2004
9  İ.Uysal, Oldacay S, Karabacak E, Çelik S. Gama Radyasyonunun Helianthus annuus L. Çeşitleri üzerine etkisinin Morfolojik ve Anatomik yönden incelenmesi. XIII. Biyoteknoloji Kongresi, TARP-SAL-14 Çanakkale. 25-29 Ağustos 2003 2003
10  Dardeniz A, Tayyar Ş, Oldacay S. Gama Radyasyonu ile ışınlanmış 420A ve 5BB Amerikan asma anaçları ile Amasya üzüm çeşidinin yıllık çubuklarında GR50 dozlarının belirlenmesi. XIII. Biyoteknoloji Kongresi, TARP-SAL-21 Çanakkale.25-29 Ağustos 2003 2003
11  Oldacay S, Koça Ş. Elektromanyetik (EM) Kirlilik ve İnsan. XIII. Biyoteknoloji Kongresi, ÇEVP-ÇAR-10 Çanakkale.25-29 Ağustos 2003 2003
12  Oldacay S, Erdem G, Tayyar Ş. Manyetik Alanın Ayçiçek Bitkisindeki (Helianthus annuus L.) Etkisinin Saptanması. XII. Biyoteknoloji Kongresi, PA 61 Ayvalık-Balıkesir 17-21 Eylül 2001 2001
13  Oldacay S, Atak Ç. Gama Radyasyonunun Soya Bitkisi (Glycine max. L. Merrill) Üzerindeki Etkileri. XII. Biyoteknoloji Kongresi, PA 60 Ayvalık-Balıkesir.17-21 Eylül 2001 2001
14  Oldacay S, Atak Ç. Gama Radyasyonunun Soya Bitkisi (Glycine max. L. Merrill) Üzerindeki Etkileri. XII. Biyoteknoloji Kongresi, PA 60 Ayvalık-Balıkesir.17-21 Eylül 2001 2001
15  Tayyar Ş, Oldacay S. Erdem G. RAPD Metodu (Random Amplified Polymorphic DNA) ve Bitkisel Karakterlerin Islahında Kullanılmasına Ait Bazı Örnekler. XII. Biyoteknoloji Kongresi, PA 42 Ayvalık-Balıkesir, 17–21 Eylül 2001 2001
16  Oldacay S, Erdem G, Tayyar Ş. Biyoteknoloji ve Sağlık Hizmetleri. XII. Biyoteknoloji Kongresi, PS 53 Ayvalık-Balıkesir, 17–21 Eylül 2001 2001
17  Aksoy H, Oldacay S, Akdamar M, Tayyar Ş, Demir İ. Arpa (Hordeum vulgare L.) Tohumları Üzerine Gama Radyasyonunun Etkileri. Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi, 382-389, Aydın 7-11 Eylül 1998 1998
18  Tayyar Ş, Akdamar M, Oldacay S, Aksoy H, Demir İ. Çanakkale Şartlarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Çeşidi Olan Gönen (Triticum aestivum L.) Üzerine Farklı Dozlardaki Gama Radyasyonunun M1 Generasyonundaki Etkileri. Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi, 374-381, Aydın 7-11 Eylül 1998 1998
19  Atak Ç, Yurttaş B, Yalçın S, Mutlu D, Rzakoulieva A. Manyetik Alanın Soya (Glycine max. L. Merrill) Tohumları Üzerine Etkisi. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 118-127, İstanbul, 17-20 Eylül 1996 1996
20  Atak Ç, Alikamanoğlu S, Yalçın S. Soya Fasulyesi (Glycine max. L. Merrill) Kallus ve Meristem Kültürlerine Gama Radyasyonunun Etkileri. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İstanbul, 379-388.17-20 Eylül 1996. 1996

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Okul Öncesi Çocuk Ve 
Bölüm/Ünite Adı : Okul Öncesi Çocuk Ve Elektromanyetik Kirlilik 
Yayın Evi : Nobel 
2011 

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  Elektromanyetik Alanın Biyolojik Etkileri 09.2010<> ---
2  Çevre Eğitimi 02.2010<> ---
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 09.2010<> ---
2  Biyolojide Özel Konular 09.2010<> ---
3  Biyoteknoloji ve genetik 02.2010<> ---
Son iki yılda verdiği ön lisans dersleri 
1  Genel Biyoloji I 09.2010<> ---
2  Genel Biyoloji Laboratuvar I 09.2010<> ---
3  Genel Biyoloji II 02.2010<> ---
4  Genel Biyoloji Laborayuvar II 02.2010<> ---

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Kendi üniversitesi tarafından (tez projeleri dışında) desteklenen, tamamlanmış proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı :Elektromanyetik Alanın Soya Fasülyesi (Glycine max. L. Merrill) Kromozomları Üzerine Etkisi. 
Proje Final Raporu Künyesi :Proje no: 2005/80 
Destekleyen Kuruluş :Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Fonu 
2005<>2007
2 
Proje Adı :Melissa officinalis (oğul otu) Tohumlarının Çimlenmesi ve Fide Gelişimi üzerine Manyetik Alanın Etkisi 
Proje Final Raporu Künyesi :Proje no: 2005/49 
Destekleyen Kuruluş :Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Fonu 
2005<>2007
3 
Proje Adı :Gama Radyasyon ve Manyetik Alan ile Muamele Edilmiş Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinde Olası Genetik Değişimlerin RAPD Yöntemi ile Tanımlanması. 
Proje Final Raporu Künyesi :Proje no: 2001/17, Süresi: iki yıl (Haziran-2001-2002). 
Destekleyen Kuruluş :Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Fonu 
2001<>2002

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde yapılan başkanlıklar 
1  Uluslar arası Prof.Dr. Suzan Erbaş Bilim Eğitimi Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Başkanı,06-07 Mart 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim fak 2008
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci kongresi, Düzenleme Kurulu,08-11Mayıs2008
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim fak.
2008
2  17.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2-3-4 Mayıs 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim fak 2008
3  III. Ulusal Okulöncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 08-11 Mayıs 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim fak. 2008
4  I.Ulusal Katılımlı Bilim (Prof.Dr. Suzan Erbaş anısına) Düzenleme Kurulu Üyeliği, 08-09 Mart .2007 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Eğitim fak. 2007
5  XIII. Biyoteknoloji KONGRESİ Düzenleme Kurulu Üyeliği (25-29 Ağustos 2003,Çanakkale),Düzenleyen kuruluşlar: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Biyoteknoloji Derneği. 2003
Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar 
1  Çevremizi Kuşatan Radyasyon ve Çocuk konulu sunumda konuşmacı (22.11.2007),Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çocuklar Evi. 2007
2  Güney Marmara ve Kuzey Ege Bölgesinde Yetişen Tıbbi Bitkiler, konulu konferansta konuşmacı (23.04.2005),Düzenleyen kuruluş: Geyikli Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği, Çanakkale. 2005

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]