Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : ERDEN Gamze
Akademik Unvanı : Öğr. Gör. 
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bayan
 Tel İş 1 : (286)5226104-1030
 Posta Adresi : Lapseki MYO Lapseki/Çanakkale
 E-posta 1 : gamzeerden@comu.edu.tr
 E-posta 2 : gamzeerden@hotmail.com
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Lapseki Meslek Yüksekokulu
 Bölüm : Bankacılık ve Sigortacılık

 Öğrenim Durumu
 ÖN LİSANS
 
Üniversite  : Kocaeli Üniversitesi 
Akademik Birim  : Kandıra MYO 
Program/Bölüm/Diğer  : Halkla İlişkiler 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2002 
 LİSANS
 
Üniversite  : Selçuk Üniversitesi 
Akademik Birim  : İletişim Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2005 
 YÜKSEK LİSANS
Üniversite  : Fatih Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2012 
Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu  : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Tez Başlığı  :
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 0000 

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Öğr. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2012

 Görev Yaptığı Birimler
1  Lapseki Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık

 Makaleler
  Yıl 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  SELVİ Özgür, ÖZBEK Aşır, ERDEN Gamze, "Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Perakende Sektörüne Yönelik Bir Uygulama", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2014/1, Sayı:36, ss.107-121.
İlgili Link
2014

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : İletişim ve Etik 
Bölüm/Ünite Adı : Etiğin Kavramsal Açılımı: İletişim ve Etik İlişkisi 
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi 
2013 

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar 
1  Çanakkale Ezine Devlet Hastanesi Çalışanlarına Etkili İletişim ve Beden Dili Semineri (Öğr.Gör. H.Mehmet Yıldırım ile) 27-29 Mart 2013 2013

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]