Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : TELLİ Sibel
Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 
 Tel İş 1 : (286)2171303-3043
 Faks : (286)2120751
 Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Anafartalar Kampüsü
17100 Çanakkale - Türkiye
 E-posta 1 : sibeltelli@comu.edu.tr
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Eğitim Fakültesi
 Bölüm : Fen Bilgisi Öğretmenliği

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Akademik Birim  : Eğitim Fakültesi  
Program/Bölüm/Diğer  : Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi / Biyoloji Öğretmenliği  
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1994 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Enstitü  : Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu  : Biyoloji 
Tez Başlığı  : Uluabat Gölünde Yüzey Sularının Kirlenmesi  
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2001 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Enstitü  : Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu : Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
Tez Başlığı  : Fen öğretmenlerinin kişilerarası davranışlarının iki ülkede öğrenciler tarafından algılanması: Türkiye ve Hollanda 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2006 

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2012
2  Arş. Gör. Dr. Post Doc Researcher / University of Koblenz-Landau, Germany 2009
3  Arş. Gör. Dr. Post Doc Researcher / University of Groningen, The Netherlands 2008

 Uzmanlık Alanları
1  Science learning environments
2  Knowledge Acquisition from Text and Pictures
3  Interpersonal relationships in education
4  Teacher professional development

 Kurul / Komisyon Üyeliği
  Açıklama Tarih Aralığı
1  FEAD Lisansüstü yaz okulu “Fen Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar ve İstatistik Uygulamaları” 23-29 Haziran 2013, Canakkale-Turkiye / Düzenleme Kurulu Baskani / http://akademikgelisim.marmara.edu.tr/yaz 06.2013<>06.2013
2  Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD)- Yönetim Kurulu Üyesi- Uluslararası İlişkiler Koordinatörü http://www.fead.org.tr/ 09.2012<>09.2014

 Koordinatörlük Görevleri
  Açıklama Tarih Aralığı
1  Education Faculty Project and Research Funding Center 02.2013<> ---

 Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
  Kuruluş Tarih Aralığı
1  EARLI The European Association for Research on Learning and Instruction 01.2007<> ---
2  AERA American Educational Research Association 01.2006<> ---
3  NARST National Association for Research in Science Teaching 01.2006<> ---
4  ESERA European Science Education Research Association 01.2003<> ---

 Kazandığı Ödüller
  Yıl 
Alanındaki uluslararası ödülleri 
1  SIG Learning Environments AERA Best article in Learning Environments Research Journal 2010
Alanındaki ulusal ödülleri 
1  2007 METU Dissertation Award (2006-2007 Academic Year) 2007

 Makaleler
  Yıl 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  den Brok, P., Telli, S., Cakiroglu, J., Taconis R., & Tekkaya C. (2010). Learning environment profiles of Turkish secondary biology classrooms. Learning Environments Research (LER), Vol. 13, pp. 187-204. 2010
2  Telli, S., den Brok, P. J., & Cakiroglu, J., (2010). The importance of the teacher-student interpersonal relationship for Turkish students’ attitudes towards science. Research in Science & Technological Education (RSTE), 28, 3, pp. 237-252. 2010
3  Telli, S., den Brok, P. J. & Cakiroglu, J. (2007). Students’ Perceptions of Science Teachers’ Interpersonal Behaviour in Secondary Schools: Development of the Turkish version of the Questionnaire on Teacher Interaction. Learning Environment Research. Vol. 10 (2), pp.115-129. 2007
4  Telli, S., den Brok, P. J. & Cakiroglu, J.,(2007) Teacher- students interpersonal behaviour in secondary science classes in Turkey. Journal of Classroom Interaction. Vol. 42 (2),pp.31-40. 2007
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Telli, S., den Brok, P., Tekkaya C., & Cakiroglu, J., (2009) Turkish Students’ Perceptions of their Biology Learning Environments: The Effects of Gender and Grade Level. Asian Journal of Educational Research and Synergy (AJERS), Vol.1 (1), pp. 110-124. 2009
2  den Brok, P., Telli, S., Cakiroglu, J. (2009). Science teachers’ interpersonal behaviour in Turkey and the Netherlands: a comparison for the subjects of biology, chemistry and physics. Asian Journal of Educational Research and Synergy (AJERS), Vol.1 (1), pp. 82-98. 2009
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Yenice, N., Saydam, G., & Telli, S.(2012). Determining Factors Effecting on Primary School Students’ Motivation towards Science Learning [in Turkish] Ahi Evran University Journal of KırşehirEducation Faculty (KEFAD), 13 (2), pp. 231-247. 2012
2  Telli, S., Cakiroglu, J., den Brok P. J., (2009). Interpersonal Relationship of High Schools’ Teachers and Teacher Profiles. [in Turkish] Hacettepe University Journal of Education . 36, pp. 260-270. 2009
3  Telli, S., den Brok, P., & Cakiroglu, J. (2008). Teacher's profiles in high school science classes. [in Turkish]. National Education Journal, 37 (179), pp. 113-123. 2008
4  Telli, S., den Brok, P. J. & Cakiroglu, J., (2008) Teachers’ and Students’ Views of the Ideal Turkish Teacher. Education and Science Journal. 33 (149), pp. 118-129. 2008
5  Telli, S., Cakiroglu, J., & den Brok P. J., (2007). To compare teacher interpersonal profile in general and vocational schools depending on the students’ perception. [in Turkish]. Pamukkale University Education Faculty Journal, Vol. 22(2), pp. 64-72. 2007
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  Saydam, G. & Telli, S. (2013). Teacher-student Interpersonal Relationship and Questionnaire on Teacher Interaction (QTI) as a research Domain in Educational Studies [in Turkish], Bogazici Univesity Journal of Education, X (XX) 2013
2  Saydam, G. & Telli, S. (2012). [Review of the book Do you know what you like? Interpersonal relationships in Education]. [in Turkish] Kastamonu University Kastamonu Education Journal, 20 (1), 1-8. 2012

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Kahraman, N. & Telli, S. (2013). The Relationship between Self-assessment and Self-efficacy in Pre-service Science Teachers. The European Conference on Educational Research, September 10-13, 2013, İstanbul, Turkey. 2013
2  Kahraman, N. & Telli, S. (2013).How realistically pre-service science teachers evaluate their own presentation?, 5th International Congress of Educational Research, June 6-9, 2013, Canakkale, Turkey 2013
3  Groß, J., Hohn, K. Telli, S., Rasch, R., & Schnotz, W. (2011). Analysis of the problem solving process and the use of representations while handling complex mathematical story problems in primary school. Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME), February 9-13,2011, Rzeszów, Poland. 2011
4  Hettmannsperger, R., Schnotz, W., Müller, A., Kuhn, J., Müller, W., & Telli, S. (2011). Fostering representational competence considering common preconceptions in ray optics European Science Education Research Association (ESERA), September 5-9, 2011, Lyon, France. 2011
5  Hettmannsperger, H., Schnotz, W., Müller, A., Kuhn, J., Müller, W., & Telli, S. (2011) How prior knowledge affects students’ representational competences in ray optics. September, 29-30, JURE Conference 2011, Exeter, UK. 2011
6  Telli, S. (2011). A comparison of teacher-student interpersonal relationships in science’s and other school subject’s classrooms. European Science Education Research Association (ESERA) September 5-9, 2011, Lyon, France. 2011
7  Varisli T. ,Tekkaya, C., Telli, S. & Cakiroglu, J. (2011). Investigating Turkish middle school students’ environmental literacy: The role of socio-demographic variables September 13-16, 2011, the European Conference on Educational Research (ECER) 2011 Freie Universität Berlin, Germany. 2011
8  Groß, J., Hohn, K., Telli, S., Rasch, R., & Schnotz, W. (2011). Theoretical framework to analyze the problem solving process while handling complex mathematical story problems in primary school. Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME), February 09-13, 2011, Rzeszów, Poland. 2011
9  Hettmannsperger, H., Schnotz, W., Müller, A., Kuhn, J., Müller, W., & Telli, S. (2011). Fostering representational competence considering students’ preconceptions in ray optics. European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) Conference 2011, Exeter, UK. 2011
10  Telli, S., Rasch, R., & Schnotz, W. (2011).How do Bilingual Students use representations in word problems, 1st EERA Spring School Conference for European Postgraduate Students, February 21-25, 2011 Institute for School Development Research, Dortmund, Germany. 2011
11  Telli S., & den Brok, P. J. (2010). The Questionnaire on Teacher Interaction from the Primary to the Higher Education in Turkish Context. . pp. 23, The International Conference on Interpersonal Relationships in Education (ICIRE). April 28-29, 2010 - Boulder, Colorado, USA. 2010
12  Hettmannsperger, R., Schnotz,W., Müller, A., Kuhn, J., Müller, W., & Telli, S.(2010). How prior knowledge effects students' representational and experimental competence in middle school physics. pp. 95-97, EARLI SIG 6 (Instructional Design) in cooperation with SIG 7 (Learning and Instruction with Computers) August 30th to September 1st, 2010-Ulm, Germany. 2010
13  Hettmannsperger, R., Schnotz, W., Müller, A., Kuhn, J., Müller, W. & Telli, S. (2010). Fostering representational and experimental competence considering students’ prior knowledge in middle school physics classes. pp. 30, August 22-27, 2010, Université de Reims Champagne Ardenne, Reims, France. 2010
14  Groß, J., Hohn, K. Telli, S. Rasch, R., & Schnotz, W. (2010). Differences in the spontaneous use of various representations and further elements of the problem solving process on complex story problems, comparing students from two class levels and different ability groups. pp.75, Special Educational Needs SIG 15 Meeting 2010 September 7–8, 2010, Frankfurt / Main, Germany 2010
15  Groß, J., Hohn, K., Telli, S., Rasch, R. & Schnotz, W. (2010). Children`s spontaneous use of different representations in the problem solving process on complex story problems. pp. 19, Text and Graphics Comprehension Conference theme: Tracing the mind: How do we learn from text and graphics? SIG 2 Meeting August 26-28, 2010, Tuebingen, Germany. 2010
16  den Brok, P., Telli, S., & Cakiroglu, J.(2009). Science teachers’ interpersonal behaviour in the Netherlands and Turkey: A comparison for the subjects of biology, chemistry and physics. The biannual meeting of European Science Education Research Association (ESERA), 31 August-04 September 2009, pp.209, Istanbul, Turkey. 2009
17  Telli S., & den Brok, P. J. (2009) Turkish Students’ Perceptions of their Biology Learning Environments: The Effects of Gender and Grade Level. The biannual meeting of European Science Education Research Association (ESERA), 31 August-04 September 2009, pp. 305, Istanbul, Turkey. 2009
18  Brok, P.J. den, Telli, S., Cakiroglu, J., Tekkaya, C., Taconis, R. (2009). Turkish Students' Perceptions of their Actual and Preferred Biology Classroom Learning Environments. In M.J. Feuer (Ed.). Disciplined inquiry: education research in the circle of knowledge. (pp. 74). San Diego: American Educational Research Association (AERA),USA 2009
19  Telli S., & den Brok, P. J.(2009) Turkish University Students’ Perceptions of Their Lecturers’ Interpersonal Behaviour. The biannual meeting of European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Amsterdam, The Netherlands. 2009
20  den Brok , P. J., Telli S., Cakiroglu J. , Taconis, R., & Tekkaya C. (2008). What type of learning environment is my classroom? Typologies of Turkish students’ perceptions of their secondary biology classrooms. (pp. 128-135), Fifth International Conference on Science, Mathematics and Technology Education, Udon Thani, Thailand. 2008
21  Brok, P.J. den, Telli, S., Cakiroglu, J., & Tekkaya, C. (2008). Students’ Perceptions of their Biology Classroom Learning Environments: A study on Typology of Learning Environments. In W.F. Tate, J.D. Anderson (Eds.), Research on schools, neighbourhoods and communities: toward civic responsibility. (pp. 103). Washington DC: American Educational Research Association (AERA),USA. 2008
22  Telli S., Cakiroglu J., & den Brok, P. J. (2007). The Turkish teacher: profiles of teacher-student interpersonal behaviour in Turkish’ secondary science classes. pp. 841, The bi-annual conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Budapest, Hungary. 2007
23  Telli S., den Brok P. J., & Cakiroglu, J. (2007). The importance of teacher interpersonal behaviour for students’ subject-related attitudes in science in Turkey. pp. 346, The bi-annual conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Budapest, Hungary. 2007
24  Telli S., den Brok P. J., & Cakiroglu, J. (2006). Teacher–Student Interpersonal Behaviour in Science Classes in Turkey. pp. 56, The annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST), San Francisco, USA. 2006
25  Telli, S., Brok, P.J. den, Cakiroglu, J. (2006). Teacher-student interpersonal relationships in general and vocational schools science classes in Turkey. In W. F. Tate, G. Ladson-Billings (Eds.), Education research in the public interest. (pp. 185). Washington DC: American Educational Research Association (AERA),USA. 2006
26  Telli S., den Brok, P. J., & Cakiroglu, J. (2005). Perceptions of teacher interpersonal behaviour in Turkish secondary schools. pp. 236, The biannual meeting of European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Nicosia, Cyprus. 2005
27  Telli S., Rakici N., & Cakiroglu, J. (2003). Learning environment and student’s attitudes towards biology. The biannual meeting of European Science Education Research Association (ESERA), (p. 112), Noordwijkerhout, the Netherlands. 2003
28  Cakiroglu, J., Telli S., & Cakiroglu, E., (2003). Turkish High School Students’ Perceptions of Learning Environment in Biology Classrooms and their Attitudes toward Biology, 84th Annual Meeting of American Educational Research Association (AERA), Chicago, USA. (Eric Document Reproduction Service No. ED477696). 2003
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Telli, S., Schnotz, W. & Rasch, R., (2013). Einflussfaktoren auf Lösungsprozesse von mathematischen Textaufgaben bei Schülern aus bilingualen Schulen. Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) Graduiertenkollegs Unterrichtsprozesse (UPGrade) Workshop, September 14-16, 2013 Landau, Germany. 2013
2  Müller, A., Hettmannsperger, R., Scheid, J., Kuhn, J., Schnotz, W., Telli, S., & Patrik Vogt (2012). Schülerexperimente und Repräsentationskompetenz: Empirische Ergebnisse zu Kohärenz und Mißkonzepten, die DPG Tagung in Mainz, 19. - 23. März 2012, Mainz, Germany. 2012
3  Hettmannsperger, R.,Scheid J., Kuhn, J., Müller, A. Schnotz, W., & Telli, S.(2012) A Project for Fostering Representational Competence to Improve the Understanding of Physics Experiments, Phenomena and to Overcome Misconceptions [in Turkish], pp. 286, The X. National Science and Mathematics Education Congress, June 27-30, 2012, Nigde, Turkey. 2012
4  Telli, S. Groß, J., Hohn, K., Rasch, R., & Schnotz, W. (2011). Welche Problemlösestrategien bevorzugen zweisprachige Kinder in der Grundschule bei unvertrauten mathematischen Problemstellungen? pp. 272, 75. Tagung der Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung (AEPF), February 28-March 2, 2011, der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Bamberg, Germany. 2011
5  Telli, S., Schnotz, W. & Rasch, R (2011). What is the Preferences of Bilingual Children in Solving Word Problems at Primary School? NWU Workshop, March 09-11, 2011 Essen, Germay. 2011
6  Telli, S., & Ludwig, H.(2010). Entwicklung und Validierung des Fragebogen zur Lehrer-Interaktion (QTI) für die deutsche Hochschule. 74. Tagung der Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung (AEPF), September 13-15, 2010, am Institut für Erziehungswissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany. 2010
7  Telli, S., Bulunuz, M., Bulunuz, N. Ilkorücü Göcmencelebi, S., & Arabacı, U. (2010). Evaluation of Students-Teachers’ Communication in the Science Classroom at Different High School Types [in Turkish], pp. 119, The IX. National Science and Mathematics Education Congress, 23-25 September 2010, Izmir, Turkey. 2010
8  Yenice, N., Saydam, G. & Telli, S. (2010). Determining Factors Effecting on Primary School Students' Motivation Towards Science Learning [in Turkish]. pp. 94, The IX. National Science and Mathematics Education Congress, 23-25 September 2010, Izmir, Turkey. 2010
9  Groß, J., Hohn, K., Telli, S., Rasch, R. & Schnotz, W. (2010). Analyse verschiedener Elemente des Problemlöseprozesses bei der Bearbeitung von problemhaltigen Textaufgaben im Mathematikunterricht der Grundschule.. 74. Tagung der Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung, September 13-15, 2010, am Institut für Erziehungswissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany. 2010
10  Telli, S., Ludwig, H.,Bulunuz, N.,Ilkorücü Göcmencelebi, S. & Bulunuz, M. (2010) Factors Influencing Teacher Candidates’ Perceptions of Communication Style in the Science Teaching Classroom [in Turkish]. The IX. National Science and Mathematics Education Congress, September 23-25, 2010, Izmir, Turkey. 2010
11  Telli, S., Hohn, K. & Flunger, B. (2010). Science Teachers Self Reports of their Interpersonal Behaviours [in Turkish]. pp.119, The IX. National Science and Mathematics Education Congress, September 23-25, 2010, Izmir, Turkey. 2010
12  Telli S., & Maula, R. (2009) Teacher-Student Interpersonal Behaviour in Biology Classroom in Turkish Schools [in Indonesian], July 15-16, 2009, National Seminar on Biology and Biology Education 2009, Indonesia University, Indonesia. 2009
13  Telli S., & den Brok, P. J. (2008) Primary school students perceptions of their teachers behaviour and Questionnaire on Teacher Interaction [in Turkish] theVII National Primary School Teaching Symposium, Çanakkale Onsekiz Mart University Education Faculty Çanakkale, Turkey. 2008
14  Telli, S., Cakiroglu, J., & den Brok P. J. (2006). To compare teacher interpersonal profile in general and vocational schools depending on the students’ perception [in Turkish]. The biannual Meeting of National Science and Mathematics Education Congress, (p. 241) Gazi University, Ankara, Turkey. 2006
15  Telli S., den Brok, P. J., & Cakiroglu, J. (2006). Teacher profile in science classes [in Turkish], VII. biannual Meeting of National Science and Mathematics Education Congress, (p. 562) Gazi University, Ankara, Turkey. 2006
16  Telli S. & Cakiroglu J. (2002). Student’s Perceptions of Learning Environment in Biology Classrooms and their Attitudes toward Biology.[in Turkish]. pp. 5-7,V. biannual Meeting of National Science and Mathematics Education Congress, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey. 2002

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtdışında yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Teachers creating context based learning environments in science 
Bölüm/Ünite Adı : Arisoy, N., Sungur, S., Cakiroglu, J., & Telli, S. (2013). Analying 8th Grade’s Students perceptions of their Science Classroom in Relation to Attitudes and Motivation 
Yayın Evi : SENSE publishers 
2013 
2 
Kitap Adı : Interpersonal Relationships in Education  
Bölüm/Ünite Adı : Telli, S., & den Brok, P. (2012). Teacher-Student Interpersonal Behaviour in the Turkish primary to higher education context. In B. Fraser & J. Dorman (Eds.), pp.187-206  
Yayın Evi : SENSE publishers  
İlgili Link : İlgili Link
2012 
3 
Kitap Adı : Undertaking educational challenges in the 21st century: research from the field  
Bölüm/Ünite Adı : den Brok, P. Telli, S., & Cakiroglu, J. Teacher interpersonal behaviour and students’ subject related attitudes in general and vocational science classes in Turkey.(pp.169-190)  
Yayın Evi : Information Age Publiching, Inc.  
İlgili Link : İlgili Link
2008 
4 
Kitap Adı : Contemporary approaches to research on learning environments: world views  
Bölüm/Ünite Adı : Telli, S., Cakiroglu, J., & den Brok, P. J. Turkish secondary education students' perceptions of their classroom learning environment and their attitude towards Biology.(pp.517-542)  
Yayın Evi : Singapore: World Scientific  
İlgili Link : İlgili Link
2006 

 Editörlükler
  Tarih Aralığı 
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük 
1  Journal of Science Teacher Education-Editorial Review Board
http://www.springer.com/education+%26+language/science+education/journal/10972?detailsPage=editorialBoard
01.2013<> ---
Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük 
1  FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ DERGİSİ-Alan editörü-Biyoloji Egitimi
http://fead.org.tr/dergi/?page_id=13
12.2012<> ---

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  FB-5006 Fen Eğitiminde Biyoloji Konuları ve Kavramları 02.2014<>06.2014
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  FBÖ322 Genetik ve Biyoteknoloji 02.2014<> ---
2  FBÖ413 Sınıf Yönetimi 09.2013<>01.2014
3  FBÖ409 Okul Deneyimi 09.2013<> ---
4  FBÖ404 Ögretmenlik Uygulamasi 02.2013<> ---
5  FBÖ208 Genel Biyoloji Laboratuvarı- II 02.2013<> ---
6  FEN136 Genel Biyoloji II 02.2013<> ---
7  FBÖ456 Fen Öğrenme Ortamları 02.2013<> ---
8  OÖÖ103-İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 09.2012<> ---
9  FEN135-Genel Biyoloji-I 09.2012<> ---
10  FEN137-Genel Biyoloji Laboratuvarı-I 09.2012<> ---
11  FBÖ403-Biyolojide Özel Konular 09.2012<> ---
12  FBÖ303-İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 09.2012<> ---

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :Repräsentation und Sprache beim Lösen von Textaufgaben im Mathematikunterricht der Grundschule 
Proje Final Raporu Künyesi :http://www.upgrade.uni-landau.de/144.html 
Destekleyen Kuruluş :DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft  
2009<>2011
2 
Proje Adı :The Experiment as means of development of Representational competence in a Problem-orientated task culture of physics Teaching aufgabenkultur the physikunterrichts. 
Proje Final Raporu Künyesi :http://www.upgrade.uni-landau.de/index.php?id=143&L=1 
Destekleyen Kuruluş :DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft  
2009<>2011
3 
Proje Adı :Partnerships between climate researchers and secondary school teachers  
Proje Final Raporu Künyesi :http://www.carboeurope.org/education/ 
Destekleyen Kuruluş :7th EU Framework Programme for research & technological development, Science in Society - contract 217551 
2008<>2009
4 
Proje Adı :The GLOBE Program Global Learning and Observations to Benefit the Environment  
Proje Final Raporu Künyesi :http://www.globe.gov/home  
Destekleyen Kuruluş :the National Aeronautics and Space Administration (NASA), the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and the National Science Foundation (NSF) 
2000<>2005
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :Learning Biology from Experience (Yasarken Biyoloji Ogrenelim) 
Proje Final Raporu Künyesi :yasarkenbiyoloji.comu.edu.tr  
Destekleyen Kuruluş :TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey ) Project Code: 113B266 
2013<>2013
2 
Proje Adı : Developing Biology Lesson Classroom Learning Environment Depending on Students Perceptions, METU, Ankara,Turkey /Scientific Research Project (BAP-2006-05-06-03):  
Destekleyen Kuruluş : METU (Middle East Technical University) 
2006<>2006
3 
Proje Adı : Secondary Schools Students Perceptions of Science Teachers Interpersonal Behaviours, METU, Ankara, Turkey/Scientific Research Project (BAP-2005-05-06-01) 
Destekleyen Kuruluş :METU (Middle East Technical University) 
2005<>2005
4 
Proje Adı : Student’s Perceptions of Learning Environment in Biology Classrooms and their Attitudes toward Biology Ankara, Turkey /Scientific Research Project (BAP-2002-05-01-03)  
Destekleyen Kuruluş :METU (Middle East Technical University) 
2002<>2002

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  AERA (American Educational Research Association) Review Committee SIG-Learning Environments 2014
2  NARST (National Association for Research in Science Teaching ) Review Committee 2014
3  NARST (National Association for Research in Science Teaching ) Review Committee 2013
4  ESERA (European Science Education Research Association) Review Committee 2013
5  ESERA (European Science Education Research Association) Review Committee 2011
6  IOSTE (International Organization for Science and Technology Education) Review Committee 2010
7  ESERA ( European Science Education Research Association) Review Committee 2009
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  Telli, S. The Interpersonal Relationships in the Classroom through the Educational Levels and the Model for Interpersonal Teacher Behaviours, the IX. National Science and Mathematics Education Congre 2010
Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar 
1  den Brok, P. & Telli, S. (2009,February 9). An interpersonal perspective on teacher-student interaction, Eindhoven University of Technology, Eindhoven School of Education, Eindhoven, The Netherlands 2009
2  Telli, S. (2002)Teaching as a profession confronting the changes in the society first, seminar organized by Province Directory of Education in-service training program, June 14, 2002, Bursa, Turkey 2002

 Kazanılan Burslar
  Yıl 
Alanında bilimsel / sanatsal çalışma ve araştırmalar için kazandığı uluslararası burs 
1  September 2009-December 2011
Post-Doc
DFG- (Deutsche Forschungsgemeinschaft) Graduate School "Teaching and Learning Processes"University of Koblenz-Landau, Campus Landau, Germany
2009
2  July 2008-July 2009
Post-Doc
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Groningen, Groningen
the Netherlands
2008
3  European Science Education Research Association (ESERA) Travel Fellowship for 4th ESERA Conference, Noordwijkerhout, the Netherland 2003
4  European Council Intensive Course on Educational Information Technologies, April 22-27th, 2002,Thessalonica, Greece (European Council in service training program for educators) 2002
Alanında bilimsel / sanatsal çalışma ve araştırmalar için kazandığı ulusal burs 
1  TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey ) Travel Fellowship for The European Association for Research on Learning and Instruction( EARLI) conference 2007
2  TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey)
Travel Fellowship for National Association for Research in Science Teaching (NARST) conference
2006

 Diğer
  Başlık Açıklama  Tarih Aralığı 
1  Teacher Biology Teacher in Anatolian High Schools in Turkey 11.1994<>06.2008

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]