Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : ALPEREN Abdullah
Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Rize    /    00.00.0000
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bay
 Tel İş 1 : (286)2180537-1463
 Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Terzioğlu Yerleşkesi
Çanakkale / TÜRKİYE.
 E-posta 1 : abdullahalperen@comu.edu.tr
 E-posta 2 : abdullahalperen@hotmail.com
 Web : www.abdullahalperen.com
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : İlahiyat Fakültesi
 Bölüm : İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeliği

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Erciyes Üniversitesi 
Akademik Birim  : İlahiyat Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Lisans 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1989 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Erciyes Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu  : Din Sosyolojisi 
Tez Başlığı  : Katip Çelebi'nin Dini ve İçtimai Görüşleri 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1992 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Erciyes Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu : Din Sosyolojisi
Tez Başlığı  : Çağımız İslam Dünyasında Modernleşme Hareketleri ve Türkiye'deki Etkileri 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1998 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce İleri
2  Fransızca Orta
3  Arapça Orta

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2011
2  Yrd. Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi 1999
3  Arş. Gör. Dr. Çukurova Üniversitesi 1998
4  Arş. Gör. Çukurova Üniversitesi 1994
5  Uzman Erciyes Üniversitesi 1990

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı 09.2012<> ---
2  Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bilim/Sanat Dalı Başkanı 10.1999<>03.2011

 Görev Yaptığı Birimler
1  İlahiyat Fakültesi
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeliği

 Uzmanlık Alanları
1  Din Sosyolojisi
2  Dini Hareketler, Fundamentalizm, Din ve Kimlik, Din ve Göç

 Makaleler
  Yıl 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  A. Alperen & H. Salur, “Küresel Süreçte İslam ve Terörizm, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 14, Sayı. 22, Temmuz-Aralık 2009, pp. 27-51, Adana. 2009
2  Alevi(lik) Modernleşmesine Dair Düşünceler, DEM Dergi, Yıl:2 Sayı: 6, İstanbul, Mart-Ağustos, 2009, pp. 76-82. 2009
3  Türkiye’de kimlik Arayışları ve İslam, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 8.2, 57-79 pp., Adana. 2008
4  Türk Din Sosyolojisinde Yaşanan Yapısal Güçlükler”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 8.2, 81-97 pp., Adana. 2008
5  A. Alperen & H. Salur, “Hannah Arendt’te Şiddet ve Şiddetin Kaynağı Üzerine Din sosyolojik Bir İnceleme”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 8.1, 65-95 pp., Adana. 2008
6  Jean-Paul Willaime, Dinin Tanımlanması Meselesi, Çev. Doç. Dr. Halife Keskin- Yrd. Doç. Dr. Abdullah Alperen, Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt : 3, Sayı : 1, Ocak-Haziran Adana. 2003
7  Türkiye’de İslâmî Modernleşme ve Fundamentalist Eğilimler Üzerine Bir Değerlendirme, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:9, Kayseri. 2000
8  Osmanlı Devletinde Modernleşme ve Din, Osmanlı, Cilt:7, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları. 1999

 Bildiriler
  Yıl 
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  İslam ve Modernleşme, Tarsus-Huzurkent II. Ashab-ı Kehf Sempozyumu, 27 Ekim2007 Cumartesi. 2007
2  Türkiye Din Anlayışları ve Kadının Eşitsizliği Söylemi Üzerine” IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi “Değişen Dünya ve Türkiye’de Eşitsizlikler” 16-17-18 Ekim 2003 Sivas. 2003

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitap yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Göç ve Din Adana Örneği 
Yayın Evi : Karahan Kitabevi 
2010 
2 
Kitap Adı : Sosyolojik Açıdan Türkiye’de İslam ve Modernleşme 
Yayın Evi : Karahan Kitabevi 
2003 

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  Din Sosyolojisne Giriş, Din Sosyolojisinin Problemleri, Din Sosyolojisinde Tarihi Yaklaşımlar, Din ve Sosyal Değişme, Dini Hareketler Sosyolojisi, Dini Grupların Sosyolojik Analizi. 10.1999<>06.2011
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  Sosyolojiye Giriş, Din Sosyolojisi, Bilgi Toplumu ve Din, Çevre ve Din, Din ve Kültür, Türkiye’de Dini Akımlar, 10.1999<>06.2011
Tamamlanan yüksek lisans tezi yönetimi 
1  Filiz ÇİFTÇİKAL, Modernleşme Sürecinde Ölüm Hadisesine Din Sosyolojisi Açısından Bir Yaklaşım 06.2008<>09.2010
2  Yakup Ömer YANBAY, Adana Organize Sanayi Bölgesinde Sanayileşme ve Din İlişkisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 07.2006<>06.2008
3  Mesut DÜZCE, Peyami Saf’nın Romanlarında Sosyal Değişme ve din, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 07.2006<>06.2008
4  Ramazan AKKIR, Türkiye’de Din ve Muhafazakarlık, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 07.2004<>06.2006
5  Hüseyin SALUR, Küereselleşme Bağlamında İslam ve Terörizm, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 07.2004<>06.2006

 Diğer
  Başlık Açıklama  Tarih Aralığı 
1  Televizyon Programı Adana-Akdeniz TV’de değişik tarihlerde “İslam ve İnsan” Programında alanımla ilgili yapılmış mesleki konuşmalar. Ayrıca bölgede değişik kurum ve kuruluşlarda konferanslar verilmiştir. 01.2004<>06.2008

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]