Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : ERENOĞLU R. Cüneyt
Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Çanakkale    /    00.00.0000
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bay
 Tel İş 1 : (286)2180018-2206
 Tel İş 2 : (286)2180018
 Faks : (286)2180541
 Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Terzioğlu Kampüsü
Mühendislik Fakültesi
Geomatik Mühendisliği Bölümü Z-09
ÇANAKKALE
 E-posta 1 : ceren@comu.edu.tr
 Web : ceren0.wix.com/ceren
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Mühendislik Fakültesi
 Bölüm : Geomatik Mühendisliği

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Yıldız Teknik Üniversitesi 
Akademik Birim  : İnşaat Fakültesi  
Program/Bölüm/Diğer  : Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1999 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Yıldız Teknik Üniversitesi 
Enstitü  : Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu  : Jeodezi ve Fotogrametri 
Tez Başlığı  : Jeodezik Ağlarda Uyuşumsuz Ölçülerin Robust Yöntemlerle ve Uyuşumsuz Ölçü Testleriyle Belirlenmesi ve Birbirleriyle Karşılaştırılması 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2003 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Yıldız Teknik Üniversitesi 
Enstitü  : Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu : Jeodezi ve Fotogrametri - Geomatik
Tez Başlığı  : GPS Verilerinin Değerlendirilmesi ve Ağ Çözümünde Robust Parametre Kestirimi Üzerine Bir İnceleme  
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2009 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce Gelişmiş

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2011
2  Yrd. Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi 2011
3  Arş. Gör. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi 2009
4  Arş. Gör. Yıldız Teknik Üniversitesi 2001

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  Mühendislik Fakültesi Dekan Yard. 03.2012<>02.2014
2  Makina Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı 03.2012<>03.2013
3  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Erasmus Koordinatörü 03.2012<>02.2014
4  Geomatik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yard. 10.2011<> ---
5  Geomatik Mühendisliği Bölümü Jeodezi Anabilim Dalı Ana Bilim/Sanat Dalı Başkanı 10.2011<> ---

 Görev Yaptığı Birimler
1  Mühendislik Fakültesi
Geomatik Mühendisliği

 Uzmanlık Alanları
1  GPS
2  Güvenilirlik Teorisi
3  Robust Kestirim
4  Jeodezi

 Kurul / Komisyon Üyeliği
  Açıklama Tarih Aralığı
1  ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı Kurul Üyeliği 11.2012<> ---
2  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) Yer Bilimleri ve Çevre Çalışma Grubu 06.2012<> ---
3  Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Stratejik Geliştirme Komisyonu 03.2006<>10.2011
4  Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Bilişim Komisyonu 03.2006<>10.2011

 Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
  Kuruluş Tarih Aralığı
1  Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 06.2005<> ---
2  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12.2004<> ---

 Kazandığı Ödüller
  Yıl 
Alanındaki ulusal ödülleri 
1  Yıldız Teknik Üniversitesi
Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü
2010
2  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 2010
3  Yıldız Teknik Üniversitesi
Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü
2009
4  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 2008
5  Yıldız Teknik Üniversitesi
Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü
2008

 Makaleler
  Yıl 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Erenoglu R C, Erenoglu O "Earthquake Strategy for Sustainable Infrastructure in Turkey" ICE Journal of Engineering Sustainability, DOI: 10.1680/ensu.13.00022. Volume 167, Issue 5, August 2014 pp 216-227.
İlgili Link
2014
2  Hekimoglu S, Erenoglu R C "A New GM- Estimate with High Breakdown Point" Acta Geodaetica et Geophysica, DOI: 10.1007/s40328-013-0029-1, Volume 48, Issue 4, pp 419-437.
İlgili Link
2013
3  Erenoglu R C, Yucel M A, Pirti A, Sanli D U "On the Performance of GNSS Levelling Over Steep Slopes" Boletim de Ciências Geodésicas, Vol. 18, n.4 out-dez/2012.
İlgili Link
2012
4  Hekimoglu S, Erdogan B, Erenoglu R C "A New Outlier Detection Method Considering Outliers As Model Errors" Experimental Techniques, DOI: 10.1111/j.1747-1567.2012.00876.x.
İlgili Link
2012
5  Erenoglu R C "Performance of GPS Stochastic Modeling for Forest Environment" Croatian Journal of Forest Engineering, Vol. 33, No. 2, pp. 285– 301.
İlgili Link
2012
6  Hekimoglu S, Erenoglu R C, Sanli D U, Erdogan B "Detecting Configuration Weakness in Geodetic Networks" Survey Review, Issue 323, Vol. 43, pp. 713-730.
İlgili Link
2011
7  Hekimoglu S, Erdogan B, Erenoglu R C, Hosbas R G "Increasing the Efficacy of the Tests for Outliers for Geodetic Networks" Acta Geod. Geoph. Hung., Vol. 46,No. 3, pp. 1 – 18.
İlgili Link
2011
8  Erenoglu R C, Hekimoglu S "Efficiency of Robust Methods and Tests for Outliers for Geodetic Adjustment Models" Acta Geod. Geoph. Hung., Vol. 45,No. 4, pp. 426 – 439.
İlgili Link
2010
9  Hekimoglu S, Erenoglu R C, "A New Robust Method in Linear Regression" Journal of Surveying Engineering, Vol. 135, Issue 3, pp. 1 - 5.
İlgili Link
2009
10  Hekimoglu S, Erenoglu R C, Kalina J "Outlier Detection by Means of Robust Regression Estimators for Engineering Science" Journal of JZUS-A, Vol. 10, Issue 6, pp. 909 - 921.
İlgili Link
2009
11  Erenoglu R C, Hekimoglu S "An Investigation into Robust Estimation Applied to Correlated GPS Networks" Observing Our Changing Earth, International Association of Geodesy, Vol. 133, pp. 639 - 644.
İlgili Link
2008
12  Hekimoglu S, Erenoglu R C "Effect of Heteroscedasticity and Heterogeneousness on Outlier Detection for Geodetic Networks" Journal of Geodesy, Volume 81, Issue 2, pp.137-148
İlgili Link
2007
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Hekimoglu S, Erenoglu R C, Kalina J "Outlier Detection by Means of Robust Regression Estimators" Journal of Department of Probability and Mathematical Statistics MFF UK, Preprint 57
İlgili Link
2007
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Hekimoglu S, Erenoglu R C "Jeodezik Ağlarda Uyuşumsuz Ölçülerin Klasik Yaklaşım ve Robust Yöntemlerle Belirlenmesi" HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 97: 3-14.
İlgili Link
2007

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  Erenoglu O, Erenoglu R C, Akcay O "Determination Surface Characteristics and Alteration of Koru Mining Area (NW Turkey) by UAV Photogrammetry" FIG Congress 2014, Engaging the Challenges, Enhancing the Relevance, 16 – 21 June 2014, Kuala Lumpur, Malaysia. 2014
2  Erenoglu R C, Akcay O, Erenoglu O, Uluocak E S, Karaca Z "UAV Based Monitoring of Adatepe Landslide, Canakkale, NW Turkey" FIG Congress 2014, Engaging the Challenges, Enhancing the Relevance, 16 – 21 June 2014, Kuala Lumpur, Malaysia. 2014
3  Erenoglu O, Erenoglu R C, Akcay O, Sinecen M "Preliminary Results on the Geology and Alteration Characteristics Obtained by UAV. A Case Study from Biga Peninsula (NW Turkey)" International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, November 07-08, 2013, Sofia, Bulgaria. 2013
4  Akcay O, Erenoglu R C, Erenoglu O, Sinecen M "The Visualization of Historical Monuments Using Photogrammetry Case study: Gallipoli Peninsula" International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, November 07-08, 2013, Sofia, Bulgaria. 2013
5  Erenoglu R C, Akcay O, Uluocak Sengul E, Komut T, Erenoglu O "Monitoring of Landslides Using Geomatics and Geophysical Methods: The First Findings from Sevketiye Landslide, Canakkale, NW Turkey" International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, November 07-08, 2013, Sofia, Bulgaria. 2013
6  Erenoglu R C "A Robust Calibration Scheme for Electromagnetic Distance Measurements" International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, November 08-09, 2012, Sofia, Bulgaria. 2012
7  Erenoglu R C, Yucel M A, Komut T, Sengul E, Karaca Z "Monitoring Landslides in The Northern Part of The Biga Peninsula (Canakkale, Turkey) and Creating Thematic Maps Based on The Geographic Information System" International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, November 08-09, 2012, Sofia, Bulgaria. 2012
8  Erenoglu R C, Arslan N "Automatic Outlier Identification of Epoch by Epoch Vertical Total Electron Content Maps" International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, November 03-04, 2011, Sofia, Bulgaria 2011
9  Erenoglu R C, Hekimoglu S,"Some Reliability Criteria for GPS Observables", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, November 05-06, 2009, Sofia, Bulgaria. 2009
10  Erenoglu R C, Hekimoglu S "Modeling Multipath Effects for GPS Carrier Phase Observations" International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, November 06-07, 2008, Sofia, Bulgaria. 2008
11  Erenoglu R C, Hekimoglu S "An Investigation into Heteroscedastic Random Errors using White’s Test" International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, November 08-09, 2007, Sofia, Bulgaria 2007
12  Erenoglu R C, Hekimoglu S "GPS Processing Software for Identifying Outliers" International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, November 08-09, 2007, Sofia, Bulgaria. 2007
13  Erenoglu R C, Hekimoglu S "Usage of Robust Statistics in Geodetic Networks" International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields: 248- 254, November 09-10, 2006, Sofia, Bulgaria. 2006
14  Aydin C, Erenoglu R C, Pirti A, Bayram B, Yucel M A,Demirel Z "What is Our Strategy to Perform a Sustainable Development in Education and Research Activities of Our Department?" XXIII FIG Congress, October 08-13, 2006, Munich, Germany. 2006
15  Hekimoglu S, Erenoglu R C "A Test for Baarda’s Internal Reliability Theory" International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields: 248-254, November 03-04, 2005, Sofia, Bulgaria. 2005
16  Erenoglu R C "Investigation of Accuracy of GPS Leveling for Inclined Surface" International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields: 608- 614, November 03-04, 2005, Sofia, Bulgaria. 2005
17  Erenoglu R C, Hekimoglu S "Effects of Gross Errors on Reliability and Datum in Geodetic Networks" International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields: 365-370, November 04-05, 2004, Sofia, Bulgaria 2004
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Erenoglu R C, Akcay O, Karaca Z, Erenoglu O, Uluocak E S,
Yucel M A “Monitoring of Landslides using Repeated Kinematics GPS Observables in Sevketiye Town, Biga Peninsula, Çanakkale, NW Turkey”Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-11114-2, EGU General Assembly, 27 April – 02 May 2014, Wien, Austria
2014
2  Erenoglu R C, Akcay O, Erenoglu O, Seker D Z "Effect of Climatic Change on Guzelyalı Landslides, NW Canakkale, Turkey" 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, September 28 - October 1, 2013, Istanbul, Turkey. 2013
3  Şanlıyüksel Yücel D., Yücel M.A., Karaca Z., Çetiner Z., Erenoğlu C., Akçay Ö., Kamacı C., Çalışkan H., "Determining the Geochemical Characteristics of Geothermal Resources and Generating a Geothermal Information System of Thermal Waters in Biga Peninsula, NW Turkey", 245 th ACS National Meeting & Exposition, 7 - 11 April, New Orleans, Louisiana. 2013
4  Erenoglu R C, Hekimoglu S "A New GM- Estimate with High Breakdown Point" The International Conference on Robust Statistics, ICORS08, September 7-12, 2008,Antalya. 2008
5  Erenoglu R C, Hekimoglu S "An Investigation into Robust Estimation Applied to Correlated GPS Networks" IUGG XXIV. General Assembly, July 2-13, 2007, Perugia, Italy. 2007
6  Erenoglu R C, Hekimoglu S "Usage of Least Absolute Residuals to Increase Reliability of Least Median of Squares" International Symposium on Robust Classification and Discrimination with High Dimensional Data, January 25-28, 2006, Florence, Italy. 2006
7  Hekimoglu S, Erenoglu R C "Combining Least Median of Squares with Least Squares in the case of Outliers in Y-Direction for Linear Regression" International Symposium on Robust Classification and Discrimination with High Dimensional Data, January 25-28, 2006, Florence, Italy. 2006
8  Erenoglu R C, Hekimoglu S "Combination Least Median of Squares with Least Squares in the case of Leverage Points for Linear Regression" International Symposium on Robust Classification and Discrimination with High Dimensional Data, January 25-28, 2006, Florence, Italy. 2006
9  Pirti A, Erenoglu R C "The Advantage and Disadvantage of Enhanced Strobe Correlator Multipath Rejection for Code and Carrier Phase" XXIII FIG Congress, October 08-13, 2006, Munich, Germany. 2006
10  Erenoglu R C, Hekimoglu S, Pirti A "Usage of Robust Statistics in Geodetic Networks" XXIII FIG Congress, October 08-13, 2006, Munich, Germany. 2006
11  Ergintav S, Dogan U, Gerstenecker C, Demirel H, Cakmak R, Aydin C, Belgen A, Tiede C, Erenoglu R C "Monitoring of Recent Crustal Movements in the Marmara Region, Turkey, using GPS and Gravity Observations" European Geoscience Union General Assembly Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 07159, 24-29 April, 2005, Vienna, Austria. 2005
12  Hekimoglu S, Erenoglu R C "Estimation of Parameters for Linear Regression Using Median Estimator" International Conference on Robust Statistics (ICORS 2005): 26, June 12-17, 2005, University of Jyvaskyla, Finland. 2005
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  Erenoglu R C, Erdogan B, Hekimoglu S "GPS Ağlarında Belirlenemeyen Uyuşumsuz Ölçülerin Deformasyon Analizine Etkileri Üzerine Bir İnceleme" 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 24-26 Ekim, 2007, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye. 2007
2  Hekimoglu S, Erenoglu R C "Nivelman Ağlarında Robust Yöntemlerle Uyuşumsuz Ölçü Analizi ve Sonuçların Klasik Yöntemle Karşılaştırılması" 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu: 481-490, 23-25 Kasım, 2005, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 2005
3  Hekimoglu S, Erenoglu R C "Nivelman Ağlarında Medyan Yöntemiyle Kaba Hataların Belirlenmesi" Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı, TUJK 2004 Bilimsel Toplantısı: 92-97, 14-16 Ekim, 2004, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye. 2004
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Erenoğlu RC, Akçay Ö, Karaca Z, Erenoğlu O, Uluocak E Ş, Yücel M A “Tekrarlı Kinematik GPS Ölçüleri ile Heyelanlarının İzlenmesi: Adatepe Heyelanları (Biga Yarımadası, Çanakkale, Türkiye) Örneği” 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı (TJK), Maden Tetkik Arama, 14-18 Nisan 2014, Ankara. 2014
2  Erenoglu R C, Arslan N, Aydın C "İstasyona Özgü Hatalarin Belirlenmesi Üzerine Bir Algoritma Önerisi" Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, 17-19 Kasım 2011, Sivas, Türkiye. 2011
3  Arslan N, Aydın C,Erenoglu R C "İyonosferde Meydana Gelen Değişimlerin GPS Sinyallerine Etkisi" Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, 17-19 Kasım 2011, Sivas, Türkiye. 2011
4  Erenoglu R C, Hekimoglu S "Robust İstatistik Yöntemlerin Uyuşumsuz Ölçülerin Belirlenmesinde Kullanılması: Avantajları ve Dezavantajları" 1. İnşaat Fakültesi Proje Çalıştayı, 25-27 Haziran, 2007, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 2007

 Editörlükler
  Tarih Aralığı 
Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü 
1  TUJK 2006: Tektonik ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı Bildiri ve Tutanaklar Kitabı, Editörler: Ş. Hekimoğlu, C. Aydın, R.C.Erenoğlu, YTÜ, 2006 05.2006<>06.2006
2  Prof. Dr. Muzaffer Şerbetçi Anma Töreni ve Toplantısı Bildiri ve Tutanaklar Kitabı, Editörler: Ş. Hekimoğlu, C. Aydın, R.C.Erenoğlu, YTÜ, 2006 03.2006<>03.2006

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı :Teknogirişim Sermayesi Desteği Projesi 
Destekleyen Kuruluş :Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
2013<> ---
2 
Proje Adı :Geomatik Yöntemlerle Heyelanların İzlenmesi Ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Tematik Haritaların Oluşturulması: Biga Yarımadası (Çanakkale) Örneği 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2013<> ---
3 
Proje Adı :Çanakkale İline Ait Turistik Merkez Ve Ören Yerlerinin Dezavantajlı Gruplar İçin Uygunluğunun Tespit Fizibilitesi, Harita Modelinin Çıkartılması Ve Web Otomasyonu 
Proje Final Raporu Künyesi :TR22/13/DFD/0011 
Destekleyen Kuruluş :Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
2013<> ---
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :Çanakkale İli (Biga Yarımadası) Jeotermal Kaynakları ve Özelliklerinin Belirlenmesi, Biga Yarımadası Jeotermal Bilgi Sistemi  
Destekleyen Kuruluş :Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
2012<>2013
2 
Proje Adı :İnsansız Hava Aracı (İHA) Kullanılarak Çan (Çanakkale) İlçesinde Bulunan Asit Maden Göllerinin Alansal Değişimlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında İncelenmesi ve Parametrik Özelliklerinin Bel 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2012<> ---
3 
Proje Adı :Marmara Bölgesinde Gebze ve Tuzla Arasındaki Bölgenin Mikrodeformasyon Özelliklerinin Belirlenmesi 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK-MAM 
2003<>2005
Kendi üniversitesi tarafından (tez projeleri dışında) desteklenen, tamamlanmış proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı :ÇOMÜ Sabit GNSS İstasyonu ile GPS Zaman Serilerinin Gözlem ve Değerlendirilmesi 
Proje Final Raporu Künyesi :BAP 2014/241 
Destekleyen Kuruluş :ÇOMÜ BAP  
2014<> ---
2 
Proje Adı :Nesnelerin Yersel Fotogrametrik Yöntemlerle Üç Boyutlu Modellenmesi ve Doğruluk Analizi  
Proje Final Raporu Künyesi :BAP 2013/109  
Destekleyen Kuruluş :ÇOMÜ BAP  
2013<> ---
3 
Proje Adı : ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Halihazır Haritası ve Üç Boyutlu Kampüs Modelinin Oluşturulması  
Proje Final Raporu Künyesi :BAP 2013/117  
Destekleyen Kuruluş :ÇOMÜ BAP  
2013<> ---
4 
Proje Adı :GPS Verilerinin Değerlendirilmesinde ve Ağ Çözümünde Uyuşumsuz Ölçülerin Robust Kestirim Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi 
Destekleyen Kuruluş :Yıldız Teknik Üniversitesi - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 
2008<>2010
5 
Proje Adı :Kirletilmiş Jeodezik Ölçülerin Korelasyonlu Olması Durumunda Robust Yöntemlerin Güvenirlik Analizi 
Destekleyen Kuruluş :Yıldız Teknik Üniversitesi - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 
2003<>2006
6 
Proje Adı :Robust Yöntemlerinin Güvenirliklerinin Yükseltilmesi 
Destekleyen Kuruluş :Yıldız Teknik Üniversitesi - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 
2000<>2002

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde yapılan başkanlıklar 
1  Düzenleme Kurulu Başkanlığı; Çanakkale İlinde Dezavantajlı, Eko ve Avcılık Turizm Paneli, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çanakkale 5 Eylül 2013. 2013
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  Düzenleme Kurulu Üyeliği; Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK)- TUJK 2013 Doğal Afetler ve Jeodezi Çalıştayı,Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ), Sivas 7-8 Kasım 2013. 2013
2  Bilim Kurulu Üyeliği; 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bilim Kurulu, ATO Kongre ve Sergi Sarayı, Ankara, 14-17 Mayıs 2013 2013
3  Düzenleme Kurulu Üyeliği; Harita ve Kadastro Mühendisliğinin Çanakkale'de Mühendislik Hizmetlerindeki Yeri ve Önemi, Çanakkale 6 Ocak 2012. 2012
4  Düzenleme Kurulu Üyeliği; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Konferansı ve Etkinlikleri, Çanakkale 8 Kasım 2012 2012
5  Bilim Kurulu Üyeliği; Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi-Sivas, 17-19 Kasım 2011 2011
6  Düzenleme Kurulu Üyeliği; Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Mekansal Planlamada Jeodezi Sempozyumu,İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir 24-26 Kasım 2010. 2010
7  Düzenleme Kurulu Üyeliği; Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Tektonik ve Jeodezik Ağlar,Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul 16-18 Kasım 2006. 2006
8  Düzenleme Kurulu Üyeliği; Prof. Dr. Muzaffer Şerbetçi Anma Töreni ve Çalıştayı, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul, 21 Şubat 2005 2005
Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar 
1  Yer Kabuğundaki Mikrodeformasyonların İzlenmesinde Jeodezik Ağların Kullanılması: Marmara Bölgesi Örneği, Mühendislik Fak.Jeofizik Mühendisliği Bölümü 2012-2013 Seminerleri, 14 Nisan 2013,Çanakkale 2013

 "ISI Web of Science" Atıflar
"ISI Web of Science" da taranan toplam atıf sayınız  37

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]