Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : ÖZ Melike İdil
Akademik Unvanı : Öğr. Gör. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : iSTANBUL    /    15.07.1977
 Uyruğu : TC
 Cinsiyet : Bayan
 Tel İş 1 : (286)8872302-22
 Faks : (286)8872303
 Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 E-posta 1 : idiloz@comu.edu.tr
 E-posta 2 : idiloz@gmail.com
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Gökçeada Uygulamalı Bilimler Y.O.
 Bölüm : Balıkçılık Teknolojisi

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : İstanbul Üniversitesi 
Akademik Birim  : Su Ürünleri Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Temel Bilimler 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2000 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : İstanbul Üniversitesi 
Enstitü  : Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü 
Tez Konusu  : Su Ürünleri 
Tez Başlığı  : Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Lessepsiyen Balık Faunası Üzerine Bir İnceleme 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2005 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce Gelişmiş
2  Fransızca Başlangıç
3  Japonca Başlangıç

 Dil Sınav Sonuçları
  Dil Adı Sınav Adı Derece Yıl
1  İngilizce KPDS 82/100 2008

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Arş. Gör. İstanbul Üniversitesi 2003

 Görev Yaptığı Birimler
1  Gökçeada Uygulamalı Bilimler Y.O.
Balıkçılık Teknolojisi

 Makaleler
  Yıl 
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  OKUŞ, E., YÜKSEK, A., YILMAZ, İ.N., ASLAN-YILMAZ, A., KARHAN, S.Ü., ÖZ, M.İ., DEMİREL, N., TAŞ, S., DEMİR, V., ZEKİ, S., KOÇ, E.M., TURAL, U., YOKEŞ, B., KALKAN, E., DENİZ, N., ÇAYLARBAŞI, Z., SAVUT, E. & MURAT, E. 2007 Marine biodiversity of Datça-Bozburun Specially Protected Area (Southeastern Aegean Sea, Turkey). Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, 13:39-49. 2007
2  KABASAKAL, H., ÖZ, M.İ., KARHAN, S.Ü., ÇAYLARBAŞI, Z. & TURAL, U. 2005 Photographic evidence of the occurrence of bramble shark, Echinorhinus brucus (Bonnaterre, 1788) (Squaliformes: Echinorhinidae) from the Sea of Marmara. Annales, Series Historia Naturalis, 15(1):51-56. 2005

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  ÖZ, M.İ., İŞMEN, A. 2010 The Biomass and Some Biological Aspects of the Mediterranean Slimehead Hoplostethus m. mediterraneus, from Saros Bay (Ne Aegean Sea, Turkey). 39th CIESM Congress Rapp. Com. Int. Mer Medit. 39, s:616. 2010
2  ÖZ, M.İ., OKUŞ, E. ve YÜKSEK, A. 2007 Notes on The Erythrean Alien Fishes of Datça-Bozburun Peninsula - A Specially Protected Area in The South Eastern Aegean Sea (Turkey). 38th CIESM Congress Rapp. Com. Int. Mer Medit. 38, s:563. 2007
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  CİHANGİR, B. & ÖZ, M.İ. Status of Small Pelagic Fishes in the Turkish Seas. International Symposium on Marine Ecosystems, Natural Products and their Bioactive Metabolites. 25-27 October 2011, Bogor, Indonesia 2011
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  İŞMEN, A., ERCAN, H., YIĞIN, Ç., KARADENİZ, K. ve ÖZ, M.İ. 2008 Çanakkale Balıkçılığının Yapısı, Önemi ve Ekonomik Değerlendirilmesi. Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu, 25-26 Ağustos 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, No:76, s: 289-302. 2008
2  OKUŞ, E., YÜKSEK, A., YILMAZ, N.İ., ASLAN-YILMAZ A., KARHAN, S.Ü., ÖZ, M.İ., DEMİREL, N. ve TAŞ, S. 2004 Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesinin Denizel ve Kıyısal Alanlarının Biyoçeşitliliğinin Tespiti. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-8 Ekim 2004, Bolu
İlgili Link
2004
3  TONAY, A.M. ve ÖZ, M.İ. 1999 Batı Karadeniz Bölgesi’nde Balıkçı Ağlarına Takılarak Boğulan Yunusların (Phocoena phocoena) Mide İçeriği. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı (SBT) Bildiriler Kitabı, s:92-98. İ.Ü.T.B.M.Y.O Sualtı Teknolojisi Programı, İstanbul. 1999
4  ŞERİFOĞLU, A., ÖZ, M.İ. ve KOMUT, O. 1998 Karaya vuran uzun balinanın (Balaenoptera physalus, Linnaeus 1785) iskeletini sergilemek üzere yapılan çalışmalar. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı (SBT) Bildiriler Kitabı, s:48-52. İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi ve ÇAPASAS, İstanbul. 1998
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  ÖZ, M.İ., İŞMEN, A. ve KARA, A. 2007 Saros Körfezi Gadidae Familyasına ait Türlerin Mevsimsel ve Derinliğe Bağlı Dağılımları. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla. 2007

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :GÖKÇEADA KIYILARININ MAKROFAUNA DAĞILIMI ÜZERİNE GÖRSEL SAYIM TEKNİĞİ UYGULAMALARI 
Destekleyen Kuruluş :ÇOMÜ-BAP(2011-64) 
2011<> ---
2 
Proje Adı :Saros Körfezi Demersal Balıklarının Bolluk ve Dağılımları 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2007<>2010
3 
Proje Adı :Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na Kirleticilerin İzlenmesi ve Taşınım Özelliklerinin Belirlenmesi için Deniz Ölçüm Çalışmaları 
Destekleyen Kuruluş :İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
2004<>2004
4 
Proje Adı :Su Kalitesi İzleme Çalışması 
Destekleyen Kuruluş :İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
2002<>2005
5 
Proje Adı :Haliç’te Su Kalitesi İzleme Çalışması 
Destekleyen Kuruluş :İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
2002<>2005
6 
Proje Adı :Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel Biyolojik Zenginliğinin Tespiti Projesi 
Destekleyen Kuruluş :Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Daire Başkanlığı 
2002<>2004
7 
Proje Adı :Marmara Ereğlisi İskelesi Fauna ve Flora Durumu 
Destekleyen Kuruluş :PET-LINE 
2002<>2002
8 
Proje Adı :Mersin Limanı Nato İskelesi Fauna ve Flora Durumu 
Destekleyen Kuruluş :ÜNİTEK Mühendislik 
2002<>2002
9 
Proje Adı :Marmara Denizi Demersal Balıkçılığı ve Stok Tayini 
Destekleyen Kuruluş :Devlet Planlama Teşkilatı 
2001<>2001

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  The Aegean Sea 2000. TÜDAV adına sempozyum organizasyonunda görevli (05-07 Mayıs 2000) 2000
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  Marmara Denizi 2000 TÜDAV adına sempozyum organizasyonunda görevli (11-12 Kasım 2000) 2000
Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar 
1  The Role and Potentials of Marine Protected Areas in Ocean and Coastal Zone Management and Conservation. The United Nations University ve University of Sassari, Sardunya Adası, İtalya 1999

 Kazanılan Burslar
  Yıl 
Alanında bilimsel / sanatsal çalışma ve araştırmalar için kazandığı uluslararası burs 
1  Practical Training on the Setting up of Posidonia Meadows Monitoring Networks. 29 Ekim - 02 Kasım 2007, MedPosidonia Project - UNEP-MAP-RAC/SPA, Rafraf, Tunus 2007
2  Mediterranean Training on Seagrass Meadow Mapping. 15-21 Haziran 2007, UNEP-MAP-RAC/SPA, Tabarka, Tunus. 2007
3  Marine and Coastal Conservation in the Mediterranean, The Blue School. 18-27 Haziran 2001, WWF, Barselona, İspanya. 2001

 Toplumsal Etkinlikler
  Yıl 
Kamu kurum ve kuruluşlarında alınan görevler ya da katkılar 
1  Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nda 4 yıl süreyle proje asistanlığı 1997
Ulusal veya yerel nitelikteki yazılı veya görsel yayın faaliyetleri 
1  Prof.Dr. Erdoğan OKUŞ. Dardanos Sualtı Topluluğu Dergisi, sayı:15, sayfa:9. 2009
2  Deniz Çayırlarının Haritalandırılması Eğitim Kursu (Tunus, 15-21 Haziran 2007) Dardanos Sualtı Topluluğu Dergisi, sayı:14, sayfa:13. 2007

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]