Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : YÜCEL Mehmet Ali
Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Biga / ÇANAKKALE    /    02.01.1977
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bay
 Tel İş 1 : (286)2180018-2344
 Tel İş 2 : (286)2180541
 Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ÇANAKKALE
 E-posta 1 : aliyucel@comu.edu.tr
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Mühendislik Fakültesi
 Bölüm : Geomatik Mühendisliği

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Yıldız Teknik Üniversitesi 
Akademik Birim  : İnşaat Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1999 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Yıldız Teknik Üniversitesi 
Enstitü  : Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu  : Jeodezi ve Fotogrametri 
Tez Başlığı  : Coğrafi Bilgilerin Görselleştirilmesi 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2003 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Yıldız Teknik Üniversitesi 
Enstitü  : Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu : Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Tez Başlığı  : Farklı Ayrıntı Düzeylerinde Üç Boyutlu Kent Modelleme ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2009 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce İleri

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2010
2  Arş. Gör. Yıldız Teknik Üniversitesi 2000

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Coğrafi Bilgi Teknolojileri Programı Ana Bilim/Sanat Dalı Başkanı 11.2012<> ---
2  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Geomatik Müh. Bölümü - Kartografya Coğrafi Bilgi Sistemleri ABD Ana Bilim/Sanat Dalı Başkanı 09.2011<> ---
3  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölüm Başkanı 08.2010<> ---

 Görev Yaptığı Birimler
1  Mühendislik Fakültesi
Geomatik Mühendisliği

 Uzmanlık Alanları
1  Kartografya
2  Coğrafi Bilgi Sistemleri
3  Mekansal Veri Tabanları
4  Üç Boyutlu Mekansal Modelleme ve Görselleştirme

 Kurul / Komisyon Üyeliği
  Açıklama Tarih Aralığı
1  HKMO Kartografya ve Mekansal Bilişim Komisyonu Üyesi 04.2008<> ---
2  YTÜ Harita Müh. Bölümü Stratejik Geliştirme Komisyonu Üyesi 03.2006<>03.2009

 Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
  Kuruluş Tarih Aralığı
1  Mekansal Bilişim İnisiyatifi 01.2008<> ---
2  Harita Kadastro Mühendisleri Odası 08.2001<> ---

 Makaleler
  Yıl 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Büyüksaraç, A., Yalçıner, C.Ç., Ekinci, Y.L., Demirci, A., Yücel, M.A., "Geophysical Investigations at Agadere Cemetery, Gallipoli Peninsular, NW Turkey", Australian Journal of Forensic Sciences, Vol.46, No.1, pp. 111-123. 2014
2  Pirti, A., Yucel, M.A. and Gumus, K. "Testing Real Time Kinematic GNSS (GPS and GPS/GLONASS) Methods in Obstructed and Unobstructed Sites", Geodetski Vestnik, Vol. 57, No.3, pp. 498-512. 2013
3  Erenoglu, R.C., Yucel, M.A., Pirti, A. and Sanli, D.U., "On the performance of GNSS levelling over steep slopes", Boletim de Ciências Geodésicas, Vol.18, No.4, pp. 645-660. 2012
4  Pirti, A. and Yucel, M.A., (2012), “The Fourth Degree Parabola (Bi-quadratic Parabola) as A Transition Curve”, Technical Gazette Vol.19, No.1, pp.19-26. 2012
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  Şanlıyüksel Yücel, D., Yücel, M.A., Karaca, Z., Çetiner, Z., Erenoğlu,R.C., Akçay, Ö., Kamacı, C. and Çalışkan, H., "Determining the Geochemical Characteristics of Geothermal Resources and Generating a Geothermal Information System of Thermal Waters in Biga Peninsula, NW Turkey", 245th ACS National M&E, 7-11 April, New Orleans, Louisiana. 2013
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Başaraner, M., Yücel, M.A., Özmen, Ç. (2011) "İstanbul Boğazında Transit Gemilerin Kullandığı Seyir Rotalarının Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla İncelenmesi ve İyileştirilmesi", HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı: 104, No: 2011/3, pp.75-80. 2011
2  Yücel, M.A. ve Selçuk, M., (2009), “Farklı Ayrıntı Düzeylerinde 3 Boyutlu Kent Modelleme ve CityGML”, Yaşar Üniversitesi Dergisi, Sayı: 4, No: 15, pp. 2337-2355. 2009
3  Yücel, M.A. ve Selçuk, M., (2009), “Üç Boyutlu Kent Modellerinde Ayrıntı Düzeyi (LoD) Kavramı”, HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı: 101, 2009/2, pp. 3-10. 2009

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  Gülgen, F., Başaraner, M., Yücel, M. A. and Çetinkaya, S. (2014). Creating A National Park Geographic Information System: A Case Study for the Mount Ida. 5th International Conference on Cartography and GIS, June 15-21, 2014, Riviera, Bulgaria. 2014
2  Yücel, M.A., Şanlıyüksel Yücel, D. and Baba, A., "Determining and Monitoring of Acid Mine Lakes Using Satellite Images and Geographic Information System (GIS) in Can County, NW Turkey", IAH 2013 Congress, September 15-20 Perth, Australia. 2013
3  Şanlıyüksel Yücel, D., Karaca, Z. and Yücel, M.A., "Determining Hydrogeochemical Characteristics of Geothermal Resources in Biga Peninsula (city of Canakkale), NW Turkey", IAH 2013 Congress, September 15-20 Perth, Australia. 2013
4  Şanlıyüksel Yücel, D., Baba, A., Şengün, F. and Yücel, M.A. "Drainage waters affected by pyrite oxidation in an open pit coal mine in Can Region, NW Turkey", IAH 2013 Congress, September 15-20 Perth, Australia. 2013
5  Erenoglu, R.C., Yucel, M.A., Komut, T., Sengul, E. and Karaca, Z., "Monitoring Landslides in The Northern Part of The Biga Peninsula (Canakkale, Turkey) and Creating Thematic Maps Based on The Geographic Information System", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, November 08-09, Sofia, Bulgaria. 2012
6  Yücel, M.A. and Selçuk, M. (2009), “Spatial Data Handling and Modeling for 3D GIS” International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 5-6 November, Sofia, Bulgaria. 2009
7  Yücel, M.A. and Selçuk, M. (2008), “3D City Modeling through CityGML” International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 6-7 November, Sofia, Bulgaria. 2008
8  Selçuk, M., Başaraner, M., Uluğtekin, N., Gökgöz, T., Gülgen, F., Yücel, M.A., Doğru, A.Ö., Bilgi, S., Çetinkaya, S. and Uçar, D. (2008), “GIS and Cartography for Mountain Activities and Natural Resources”, 2nd International Conference on Cartography and GIS, 21-24 January, Borovets, Bulgaria. 2008
9  Yücel, M.A. and Selçuk, M. (2007), “Virtual Reality in Geospatial Applications”, International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 8-9 November, Sofia, Bulgaria. 2007
10  Yücel, M.A.and Selçuk, M. (2007) “Cybercartography”, International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 8-9 November, Sofia, Bulgaria. 2007
11  Gökgöz, T., Uluğtekin, N., Başaraner, M., Gülgen, F., Doğru, A. Ö., Bilgi, S., Yücel, M. A., Çetinkaya, S., Selçuk, M. and Uçar, D. (2006), “Watershed Delineation from Grid DEMs in GIS: Effects of Drainage Lines and Resolution”, 10th International Conference on Diffuse Pollution und Sustainable Watershed Management (DipCon 2006), September 18-22, Istanbul, Turkey. 2006
12  Yücel, M.A. and Selçuk, M. (2006), “Geovisualization and Geospatial X3D”, International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 9-10 November, Sofia, Bulgaria. 2006
13  Aydın, C., Erenoğlu, R.C., Pırt,ı A., Bayram, B., Yücel, M.A. and Demirel, Z. (2006), “What is Our Strategy to Perform a Sustainable Development in Education and Research Activities of Our Department?”, XXIII FIG Congress, 8-13 October 2006, Munich, Germany. 2006
14  Yücel, M.A. and Selçuk, M. (2005), “Virtual Reality and 3D Cartography”, International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 3-4 November, Sofia, Bulgaria. 2005
15  Yücel, M.A. and Selçuk, M. (2004), “3D Visualization of YTU Davutpaşa Campus Area”, XXth ISPRS Congress, 12-23 July 2004, Istanbul, Turkey. 2004
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Gökgöz, T., Başaraner, M., Yücel, M.A., Gülgen, F., Doğru, A.Ö., Uluğtekin, N., Cığızoğlu, H.K., Şeker, D.Z., Selçuk, M. (2007), “Effects of Watershed Delineation from Grid DEMs in GIS to Non-Point Source Water Pollution Modelling”, 14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 10-14 October 2007, Sevilla, Spain. 2007
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  Akçay, O., Erenoğlu, R.C. ve Yücel, M.A., "Tarihi Aynalı Çarşının Fotogrametrik Yöntem ile Modellenmesi", 14.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 14-17 Mayıs. 2013
2  Başaraner, M., Yücel, M.A., Özmen, Ç. (2011), "İstanbul Boğazında Transit Gemilerin Kullandığı Rotaların Batimetrik Modele Dayalı Mekânsal Analizler Yardımıyla İyileştirilmesi" TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 31 Ekim-Kasım, Antalya. 2011
3  Yücel, M.A. ve Selçuk, M. (2007), “Siber Kartografya”, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon. 2007
4  Selçuk, M., Başaraner, M., Uluğtekin, N., Gökgöz, T., Gülgen, F., Yücel, M.A., Doğru, A.Ö., Bilgi, S. Çetinkaya, S., Uçar, D. (2007), “Dağcılık Faaliyetlerine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulması ve Tematik Harita Üretimi”, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon. 2007
5  Yücel, M.A., Selçuk, M. (2005), “Coğrafi Sanal Gerçeklik Modelleme Dili ve 3B Kartografya”, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara. 2005
6  Yücel, M.A., Selçuk, M. (2004), “Mekansal Verilerin 3 Boyutlu Görselleştirilmesi - YTÜ Davutpaşa Kampüsü Uygulaması”, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Fatih Üniversitesi, 6-9 Ekim 2004, İstanbul. 2004
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Yücel M.A., Şanlıyüksel Yücel D., Turan R.Y., 2014. İnsansız Hava Aracı Kullanarak Çan (Çanakkale) İlçesinde Bulunan Asit Maden Göllerinin Alansal Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında İncelenmesi. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan MTA, Ankara, 144-145 s 2014
2  Yücel, M.A., Yücel D.S., Baba, A. (2012), “Çan (Çanakkale) İlçesindeki Kömür Madenciliği Faaliyetlerinin Alansal Bazda Değişiminin Coürafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında Uydu Görüntüleri ile Belirlenmesi” 65. Türkiye Jeoloji Kurutlayı, 2-6 Nisan 2012, Ankara. 2012
3  Yücel, M.A., " 3B Mekansal Veri Elde Etme ve Modelleme " Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, 17-19 Kasım 2011, Sivas. 2011

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Türkiye Bilişim Ansiklopedisi 
Bölüm/Ünite Adı : Sayısal Kartografya ve Mekansal Bilişim 
Yayın Evi : Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) & Papatya Yayıncılık 
2006 

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  Tematik Kartografya ve Görselleştirme 09.2013<> ---
2  Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Prensipleri 02.2013<> ---
3  Kent Bilgi Sistemleri 02.2013<> ---
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  Coğrafi Veritabanı Yönetimi 09.2013<> ---
2  Matematiksel Kartografya 09.2013<> ---
3  Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 09.2013<> ---
4  Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım 02.2013<> ---
5  Geomatik Mühendisliğine Giriş 09.2012<> ---
6  Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 09.2011<> ---
7  Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 02.2011<> ---
8  Ölçme Bilgisi 09.2010<>02.2012
Son iki yılda verdiği ön lisans dersleri 
1  Mesleki Çizim 02.2013<>06.2013
2  Madencilik Faaliyetlerinin Çevresel Etkileri 02.2013<>06.2013
3  Çevre Koruma 02.2013<>06.2013

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı :ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Halihazır Haritası ve Üç Boyutlu Kampüs Modelinin Oluşturulması 
Proje Final Raporu Künyesi :2013/117 
Destekleyen Kuruluş :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü  
2013<> ---
2 
Proje Adı :İnsansız Hava Aracı (İHA) Kullanılarak Çan (Çanakkale) İlçesinde Bulunan Asit Maden Göllerinin Alansal Değişime Bağlı Parametrik Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında İncelenmesi 
Proje Final Raporu Künyesi :112Y241 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2012<>2013
3 
Proje Adı :Çan (Çanakkale) İlçesindeki Kömür Madenciliği Faaliyetlerinin Alansal Bazda Değişiminin Uydu Görüntüleri ile Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında Görselleştirilmesi  
Proje Final Raporu Künyesi :2011/082 
Destekleyen Kuruluş :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü  
2011<>2013
4 
Proje Adı :Farklı Ayrıntı Düzeylerinde Üç Boyutlu Kent Modelleme ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması 
Destekleyen Kuruluş :İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Projem İstanbul 
2007<>2009
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :% 42 Verimli 2 X 165 Mwa Çan Onsekiz Mart Termik Santralı Ölü Enerjisinin Bölgesel Isıtma, Seracılık Ve Diğer Alanlarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması 
Proje Final Raporu Künyesi :TR22/13/DFD/0015 
Destekleyen Kuruluş :Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
2013<>2013
2 
Proje Adı :Geomatik Yöntemlerle Heyelanların İzlenmesi Ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Tematik Haritaların Oluşturulması: Biga Yarımadası (Çanakkale) Örneği 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2013<> ---
3 
Proje Adı :Çanakkale İli (Biga Yarımadası) Jeotermal Kaynakları ve Özelliklerinin Belirlenmesi, Biga Yarımadası Jeotermal Bilgi Sistemi 
Proje Final Raporu Künyesi :TR22/12/ DFD/0011 
Destekleyen Kuruluş :Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
2012<>2013
4 
Proje Adı :Zafer Meydanı ve Çevresi Gelişme Senaryoları, Çanakkale Kentsel Sit Alanında Sürdürülebilirlik Analizi ve Potansiyellerinin Değerlendirilmesi  
Destekleyen Kuruluş :Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Çanakkale Belediyesi 
2011<>2012
5 
Proje Adı :Nesne Yönelimli ve Çok Ajanlı Yaklaşıma Dayalı Olarak Topografik Veri Tabanları ve Haritalarda Hidrografik Nesnelerin Otomatik Genelleştirilmesi 
Destekleyen Kuruluş :Yıldız Teknik Üniversitesi - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 
2007<>2011
6 
Proje Adı :Dağcılık Faaliyetlerine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulması ve Tematik Haritaların Yapılması 
Destekleyen Kuruluş :Yıldız Teknik Üniversitesi - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 
2005<>2008

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  Yücel, M.A., (2011), Bilim Kurulu Üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, 17-19 Kasım 2011, Sivas. 2011
2  Yücel, M.A, (2009), “Farklı Ayrıntı Düzeylerinde Üç Boyutlu Kent Modelleme ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması”, TMMOB HKMO 1. Genelleştirme ve Çoklu Gösterimler Çalıştayı”, İznik. 2009
Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar 
1  Yücel, M.A., (2012), "Belediyelerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları", Çanakkale Belediyesi Eğitim Programı, 14 Şubat 2012, Çanakkale. 2012
2  Yücel, M.A. (2012), Panelist, "Harita ve Kadastro Mühendisliğinin Çanakkale'de Mühendislik Hizmetlerindeki Yeri ve Önemi Paneli", 6 Ocak 2012, Çanakkale. 2012
3  Yücel, M.A. (2004), “Coğrafi Bilgilerin Görselleştirilmesi” , HKMO İstanbul Şubesi Seminerleri, 17 Aralık 2004, İstanbul. 2004

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]