Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : GEÇGEL Hulusi
Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Zonguldak    /    19.02.1968
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bay
 Tel İş 1 : (286)2171303-3100
 Faks : (286)2120751
 Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Kampüsü Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
 E-posta 1 : hgecgel@comu.edu.tr
 E-posta 2 : hulusigecgel@hotmail.com
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Eğitim Fakültesi
 Bölüm : Türkçe Öğretmenliği

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Dokuz Eylül Üniversitesi 
Akademik Birim  : Buca Eğitim Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1989 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Trakya Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu  : Türk Dili ve Edebiyatı 
Tez Başlığı  : Mustafa Necati Karaer'in Şiiri 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1996 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Trakya Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu : Türk Dili ve Edebiyatı
Tez Başlığı  : İkinci Yeni Şiiri Çevresinde Ece Ayhan 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2002 

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2002
2  Öğr. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1999
3  Okutman Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1993

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Yard. 09.2006<>09.2009
2  Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ABD Ana Bilim/Sanat Dalı Başkanı 05.2004<>01.2005
3  Eğitim Fakültesi Dekan Yard. 04.2003<>05.2006

 Görev Yaptığı Birimler
1  Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Türk Dili Bölüm Başkanlığı
2  Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği

 Uzmanlık Alanları
1  Yeni Türk Edebiyatı
2  Türk Dili ve Edebiyatı
3  Çağdaş Türk Şiiri
4  Çocuk Edebiyatı
5  İkinci Yeni Şiiri
6  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

 Kurul / Komisyon Üyeliği
  Açıklama Tarih Aralığı
1  ÇOBİLTUM (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama Merkezi) Genel Kurul Üyesi 05.2005<>05.2007
2  Çanakkale İl Millî Eğitim Danışma Kurulları (1., 2. ve 3. Eğitim Bölgesi Danışma Kurulları Üyeliği) 05.2005<>05.2006
3  Fakülte Yönetim Kurulu 06.2004<>06.2007
4  Fakülte Kurulu 06.2003<>06.2006

 Makaleler
  Yıl 
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Geçgel, Hulusi, “Modern Türk Edebiyatında İkinci Yeni Şiiri” , 50 Godini Spetsialnost Tyurkologia v Sofiyskia Universitet “Sveti Kliment Ohridski” Yubileen Sbornik, Sofiya: Universitetsko İzdatelstvo, (2004): 222-232. 2004
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Geçgel, Hulusi; Demir, Fatma, “Muzaffer İzgü’nün Öykülerinde Çocuk ve Eğitim Teması”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi III, (2012):329-342. 2012
2  Geçgel, Hulusi, “Yeni Bir Nesir Dili Kurulmasında Ömer Seyfettin’in Görüş ve Önerileri”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi II, (2012): 118-130. 2012
3  Geçgel, Hulusi; Sarıçan, Ersin, “Ömer Seyfettin'in Hikâyelerinde Çocuk ve Eğitim Teması”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2011) 4/2, 176-187.
2011
4  Geçgel, Hulusi; Burgul, Ferah, “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okuma İlgi Alanları (Çanakkale Örneği)”, TÜBAV Bilim Dergisi, Türk Bilim Araştırma Vakfı Yayını, Cilt: 2, Sayı:3, (2009): 341-353.
2009
5  Geçgel, Hulusi, "Arif Damar'ın Sanat Anlayışına Genel Bir Bakış", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Sayı:6-7, Bahar-Güz 2008. 2008
6  Geçgel, Hulusi; Ak, Nilsu, “Aziz Nesin'in Öykülerinde Çocuk ve Eğitim Teması”, Eğitim Fakültesi Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayını, Sayı: 22, 2007.
2007
7  Geçgel, Hulusi, "Çanakkaleli Bir Şair: Ece Ayhan ve Şiiri", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Sayı:3, Mart 2005. 2005
8  Geçgel, Hulusi, "Mustafa Necati Karaer'in Şiirinde İmge Dünyası", Türk Dili, Sayı:646, Ekim 2005. 2005
9  Geçgel H. ve Başar, M. A. (2005) “Ece Ayhan’ın Şiirinde Çocuk ve Eğitim Teması ve Felsefî Temelleri”, Eğitim Fakültesi Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayını, Sayı: 18.
2005
10  Geçgel, Hulusi, “Mustafa Necati Karaer'in Şiiri”, Türk Dili , Sayı: 593, Mayıs 2001. 2001

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  "Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Değerlerinin Geliştirilmesinde Tanzimat Dönemi Sanatçılarının Etkileri" Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 20-21 Mayıs 2004.
2004
2  "İkinci Yeni Şiirinde Sapmalar". Uluslararası IV. Dil Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 17-19 Haziran 2004. 2004
3  “Modern Türk Şiirinde İkinci Yeni Dönemeci” , ÇOMÜ ve Sofya St Kliment Ohridski Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen “1. Türk Dili ve Kültürü Araştırmaları Ortak Konferansı” , 26 Ekim 2001.
2001
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  “İlköğretim Programında Olaya Dayalı Türlerin Disiplinler arası İlişkilerdeki Yeri", Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği (ULEAD), 2. International Congress on Research in Education (ICRE). Innovative Research in Education Implications for future, 25-27 Nisan 2014, Dokuz Eylül University, İzmir. 2014
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  "Trafik Güvenliği Dersinde Edebî Metinlerden Yararlanma", 3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, 16-18 Mayıs 2012, Ankara 2012
2  “Ömer Seyfettin'in Sanat ve Edebiyat Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme", Gönen Belediyesi II. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu, 07-09 Mart 2008.
2008
3  “Modern Türk Şiirinde Ece Ayhan", Eceabat Değerleri Sempozyumu, 27 Ağustos 2008.
2008
4  “Arif Damar'ın Sanat Anlayışındaki Evreler", Gelibolu Değerleri Sempozyumu, 27-28 Ağustos 2008.
2008
5  “Ömer Seyfettin Hikâyelerinin İlköğretim Programında Kullanılabilirliği”, Gönen Belediyesi I. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu, 09-11 Mart 2007.
2007
6  Geçgel, H. ve Güleç, H. (2000). “Çocuk Kitaplarında İçerik ve Resimleme”, Ankara Üniversitesi ve TÖMER işbirliğiyle gerçekleştirilen “1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu”, 20-21 Ocak 2000.
2000

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitap yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Çocuk Edebiyatı / Okul Öncesinde Edebiyat ve Kitap (Genişletilmiş 2. Baskı) 
Yayın Evi : Kriter Yayınevi 
2012 
2 
Kitap Adı : Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (Geliştirilmiş 3. Baskı) 
Yayın Evi : Anı Yayıncılık 
2011 
3 
Kitap Adı : Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (Genişletilmiş 2. Baskı) 
Yayın Evi : Anı Yayıncılık 
2006 
4 
Kitap Adı : Çocuk Edebiyatı 
Yayın Evi : Kök Yayıncılık 
2005 
5 
Kitap Adı : Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 
Yayın Evi : Anı Yayıncılık 
2003 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Çanakkale Değerleri Envanteri  
Bölüm/Ünite Adı : "Arif Damar", "Ece Ayhan", "Kemal Bilbaşar", "Mümtaz Zeki Taşkın", "Namık Kemal", "Reşat Nuri Güntekin", "Selahattin Batu", "Yıldız Ecevit" 
Yayın Evi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, Pozitif Matbaa, Ankara. 
2009 

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  Günümüz Türk Romanı 09.2009<> ---
2  Türkçe Öğretiminde Edebî Türler 09.2009<> ---
3  Modern Edebiyat Teorileri ve Eleştiri Yöntemleri 02.2009<> ---
4  Çağdaş Türk Edebiyatı ve Öğretimi 02.2009<> ---
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  Yeni Türk Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Çağdaş Türk Edebiyatı
Günümüz Türk Edebiyatı
Yazılı Anlatım
09.2009<> ---
Tamamlanan yüksek lisans tezi yönetimi 
1  Bal, M., “Reşat Nuri Güntekin'in 100 Temel Eser İçerisinde Yer Alan Tanrı Misafiri ve Miskinler Tekkesi Eserlerinin Türkçe Öğretim Programı’nda Yer Alan Temalara Göre İncelenmesi", EBE, 20 06.2012<>07.2013
2  Sarıçan, E., “İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Edebî Metinlerin Çocuk Edebiyatı Kriterlerine Uygunluğu”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012. 06.2011<>06.2012
3  Sezen, Y., "Oya Baydar'ın Romanlarında Kadın Tipleri", SBE, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2013. 06.2011<>04.2013
4  Otluca Demir, F., "Öner Yağcı'nın Romancılığı ve Romanları", SBE, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2011.
06.2010<>06.2011
5  Tepe, İ. E., “Talip Apaydın'ın Eserlerinde Çocuk ve Eğitim Teması”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012. 06.2010<>05.2012
6  Öncü, M., “Mavisel Yener'in Romanlarında Çocuk ve Eğitim Teması”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2011.
02.2010<>06.2011
7  Büyüközelci, A. N., "Kişilerarası İlişkiler Kuramları Çerçevesinde Yusuf Atılgan'ın Romanlarının İncelenmesi", SBE, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2011.
02.2010<>06.2011
8  Kılıçarslan, R., "Fatih Erdoğan'ın Eserlerinde Çocuk ve Eğitim Teması", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2011. 03.2009<>08.2011
9  Gürel, N., "Çocuk Edebiyatında Serüven Romanları- Metin İnceleme", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2010.
09.2007<>03.2010
10  Polat, Ö. F., “Oğuz Tansel'in Masallarında Çocuk ve Eğitim Teması”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2009. 06.2007<>01.2009
11  Toran, S., “Mehmet Seyda'nın Eserlerinde Çocuk ve Eğitim Teması”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2009.
02.2007<>06.2009
12  Özdemir, G., “Sevim Ak’ın Hikâyelerinde Yer Alan Eğitsel İletiler”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2008.

09.2006<>06.2008
13  Dinçay, M., “Yapım ve Çekim Ekleri Arasındaki Ayrımın Öğretiminde Görsel Öğelerin Etkisi”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2008. 09.2006<>06.2008
14  Erdoğan, Y., “Zeynep Cemali’nin Hikâyelerinde Çocuk ve Eğitim Teması”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2008.

09.2006<>06.2008
15  Ak, N., "Aziz Nesin’in Öykü ve Romanlarında Çocuk ve Eğitim Teması", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2006. 03.2005<>07.2006
16  Gürbüz, S., “Türkçe Öğretmenlerinin Şiir Türünden Yararlanma Biçim ve Düzeyleri”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2006. 03.2004<>06.2006
17  Burgul, F., “Olaya Dayalı Öykülerin Öğretiminde Öykü Haritası Kullanımının Okuduğunu Anlama Becerisinin Gelişmesi Üzerine Etkisi”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2006.

03.2004<>06.2006
18  Demir, F., “Muzaffer İzgü'nün Öykülerinde Çocuk ve Eğitim Teması”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2006.

03.2004<>06.2006

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :Bilim Yanıbaşımızda Eğlenceli Yaz Bilim Kampı 2011  
Proje Final Raporu Künyesi :111B228 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK  
2011<>2011
2 
Proje Adı :Giresun Becerikli Eller Işıldayan Beyinler 
Proje Final Raporu Künyesi :PROJE NO: 111B235  
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK- 4002 Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı 
2011<>2011
3 
Proje Adı :Bilim Yanıbaşımızda Eğlenceli Yaz Bilim Kampı-2010 
Proje Final Raporu Künyesi :110B060 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2010<>2010
4 
Proje Adı :Bilim Yanıbaşımızda Eğlenceli Yaz Bilim Kampı-2009 
Proje Final Raporu Künyesi :109B033 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2009<>2009
Kendi üniversitesi tarafından (tez projeleri dışında) desteklenen, tamamlanmış proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okuma İlgi Alanları 
Destekleyen Kuruluş :ÇOMÜ 
2005<>2006

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  ÇOMÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, 14-16 Mayıs 2008. 2008
2  III. Ulusararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu 4-5 Mayıs 2006, ÇOMÜ koordinatörü (ÇOMÜ ve MEB işbirliğiyle). 2006
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  2013 Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması, Gönen Belediyesi, Seçici Kurul Üyesi 2013
2  2012 Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması, Gönen Belediyesi, Seçici Kurul Üyesi 2012
3  2011 Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması, Gönen Belediyesi, Seçici Kurul Üyesi 2011
4  Cumhuriyet Konulu Kompozisyon Yarışması, Çanakkale Rotary Kulübü, Seçici Kurul Üyesi 2010
5  2010 Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması, Gönen Belediyesi, Seçici Kurul Üyesi 2010
6  2009 Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması, Gönen Belediyesi, Seçici Kurul Üyesi 2009
7  Çanakkale Değerleri Envanteri, ÇOMÜ, Bilim Kurulu Üyesi 2009
8  Gelibolu Değerleri Sempozyumu, ÇOMÜ, 27-28 Ağustos 2008, Bilim Kurulu Üyesi
2008
9  Eceabat Değerleri Sempozyumu, ÇOMÜ, 27 Ağustos 2008, Bilim Kurulu Üyesi
2008
10  2008 Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması, Gönen Belediyesi, Seçici Kurul Üyesi 2008
11  II. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu,Gönen Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve ÇOMÜ Eğitim Fakültesi, 07-09 Mart 2008, Düzenleme Kurulu Üyesi
2008
12  II. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu, Gönen Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve ÇOMÜ Eğitim Fakültesi, 07-09 Mart 2008, Bilim Kurulu Üyesi
2008
13  I. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu, Gönen Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve ÇOMÜ Eğitim Fakültesi, 09-11 Mart 2007, Bilim Kurulu Üyesi

2007
14  I. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu, Gönen Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve ÇOMÜ Eğitim Fakültesi, 09-11 Mart 2007, Düzenleme Kurulu Üyesi

2007
15  2007 Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması, Gönen Belediyesi, Seçici Kurul Üyesi

2007
16  2006 Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması, Gönen Belediyesi, Seçici Kurul Üyesi

2006
Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar 
1  "Kitap, İnsan İlişkisi ve Etkileşim", Panel, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Ticaret Meslek Lisesi, 20 Aralık 2011. 2011
2  "Yazım Kuralları", ÇYDD Çanakkale Şubesi, Deniz Yıldızı Projesi, 28 Şubat 2010. 2010
3  "İkinci Yeni Şiiri ve Ece Ayhan", Konferans, Çanakkale Şairler ve Yazarlar Derneği, 27 Kasım 2010. 2010
4  "Okuma Kültürü", ÇYDD Çanakkale Şubesi, Deniz Yıldızı Projesi, Mart 2009. 2009
5  TRT "Dize" Programı, Yapımcı: Ümmühan Kızıltepe, Sunucu: Hilmi Yavuz; Konuklar: Şair Akif Kurtuluş ve Hulusi Geçgel.
22.05.2007 05:30 / TRT2
22.05.2007 22:10 / TRT2
26.05.2007 07:05 / TRT2
2007
6  "Okuma Alışkanlıklarımız", ÇYDD Çanakkale Şubesi, Deniz Yıldızı Projesi, 1 Aralık 2007. 2007
7  "Genç Kalemler ve Günümüz Türk Hikâyeciliği", Panel, 17. Ömer Seyfettin Kültür-Sanat Haftası, 04.03.2006, Gönen-Balıkesir 2006
8  "Namık Kemal ve Gelibolu", Panel, 07 Haziran 2000, Gelibolu MYO-Çanakkale. 2000

 Toplumsal Etkinlikler
  Yıl 
Ulusal veya yerel nitelikteki yazılı veya görsel yayın faaliyetleri 
1  "Ece Ayhan'ın Şiirinde Kadın ve Cinsellik", Hayal, Sayı: 29, Nisan-Mayıs-Haziran 2009. 2009
2  "Şiir ve Eleştiri", Hayal, Sayı:26, Temmuz-Ağustos-Eylül 2008. 2008
3  "Şiirde ve Şairde Kendilik Sorunsalı", Hayal, Sayı: 24, Ocak-Şubat-Mart 2008. 2008
4  "Bir Sivil Şair: Ece Ayhan", Troy Çanakkale, Yıl: 3, Sayı: 30, 2007. 2007
5  “Bir Görüntü (İmgeler) Sanatı Olarak Şiir", Hayal, Sayı: 21, Nisan-Mayıs-Haziran 2007. 2007
6  “Şiirde Modern ve Modernizm Üzerine", Hayal, Sayı: 23, Ekim-Kasım-Aralık 2007. 2007
7  TRT "Dize" Programı, Yapımcı: Ümmühan Kızıltepe, Sunucu: Hilmi Yavuz; Konuklar: Şair Akif Kurtuluş ve Hulusi Geçgel.
22.05.2007 05:30 / TRT2
22.05.2007 22:10 / TRT2
26.05.2007 07:05 / TRT2
2007
8  "Eceovalı Bir Sivil Şair: Ece Ayhan", Çağdaş Çizgi, Sayı: 354, Mayıs 2007.
2007
9  "Şiirimizde İçki ve İşret Üzerine", Hayal, Sayı: 22, Temmuz-Ağustos-Eylül 2007. 2007
10  “Türk Siyasal Yaşamında Tanzimat Dönemi Sanatçılarının Rolü”, Hayal, Sayı: 18, Temmuz-Ağustos-Eylül 2006. 2006
11  Türk Edebiyatında Erotizm Teması Üzerine”, Hayal, Sayı: 19, Ekim-Kasım-Aralık 2006. 2006
12  "Ömer Seyfettin'in Fikir ve Sanat Hayatımızdaki Yeri", Hayal, Sayı:17, Nisan-Mayıs-Haziran 2006.
2006
13  “Ece Ayhan’ın Şiirinde Sinema ve Müzik Sanatının Etkisi”, Hayal, Sayı: 16, Ocak-Şubat-Mart 2006. 2006
14  "İkinci Yeni Şiirinde Sapmalar", Hayal, Sayı: 15, Ekim-Kasım-Aralık 2005. 2005
15  “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinin Modernleşme Sürecine Genel Bir Bakış”, Akatalpa , Sayı: 42, Haziran 2003. 2003
16  "Modern Türk Şiirinde İkinci Yeni", 2003 E-debiyat Yıllığı, İzlenim Yayınevi, İzedebiyat Kitaplığı, İstanbul 2003, s. 529-537. 2003
17  “İkinci Yeni Şiirinin Çevresinde Ece Ayhan”, Akatalpa , Sayı: 36, Aralık 2002. 2002
18  YKY Şiir Yıllığı 2002 (Hazırlayan Mehmet H. Doğan), Belgelik Tanıtımı: İkinci Yeni Şiirinin Çevresinde Ece Ayhan, Hulusi Geçgel Akatalpa Dergisi, Aralık 2002. 2002
19  “Ses Mimarlarımızdan Kitabı Üzerine”, Türk Edebiyatı , Sayı: 275, Eylül 1996. 1996

 Diğer
  Başlık Açıklama  Tarih Aralığı 
1  Akademik dergilerde hakemlik Turkish Studies Dergisi 12.2013<> ---
2  Akademik dergilerde hakemlik İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 04.2012<> ---
3  Akademik dergilerde hakemlik Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12.2011<> ---
4  Akademik dergilerde hakemlik Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 05.2011<> ---
5  Akademik dergilerde hakemlik Eğitim Araştırmaları Dergisi, Anı Yayıncılık, Kış 2007, Yıl: 7, Sayı: 26 01.2007<> ---

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]