Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : TÜZEL Sait
Akademik Unvanı : Doç. Dr. 
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bay
 Tel İş 1 : (286)2171303
 Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Kampüsü Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü CZ-08 Numaralı Oda
 E-posta 1 : saidtuzel@gmail.com
 E-posta 2 : saittuzel@comu.edu.tr
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Eğitim Fakültesi
 Bölüm : Türkçe Öğretmenliği

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Akademik Birim  : Eğitim Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Türkçe Eğitimi 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2007 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu  : Türkçe Eğitimi 
Tez Başlığı  : Animasyon Film ve Türk Masal Kahramanlarının Özelliklerinin Çocuk Eğitimi Açısından Karşılaştırılması 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2009 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Enstitü  : Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu : Eğitim ve Öğretim
Tez Başlığı  : İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Derslerinde Medya Okuryazarlığı Eğitimi: Bir Eylem Araştırması 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2012 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce İleri

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2012
2  Arş. Gör. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2012
3  Arş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2008

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yard. 02.2013<>10.2013

 Görev Yaptığı Birimler
1  Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği

 Uzmanlık Alanları
1  Görsel Okuryazarlık
2  Medya Okuryazarlığı

 Koordinatörlük Görevleri
  Açıklama Tarih Aralığı
1  Eğitim Fakültesi Sınav ve Ders Programları Koordinatör Yardımcısı 10.2011<> ---
2  Eğitim Fakültesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü 09.2011<> ---

 Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
  Kuruluş Tarih Aralığı
1  İnternational Visual Literacy Agency (İVLA) 08.2008<> ---

 Kazandığı Ödüller
  Yıl 
Alanındaki ulusal ödülleri 
1  Türkçe Eğitimi Bölümü Bölüm Birinciliği 2007

 Makaleler
  Yıl 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Sait Tüzel (2013). İngiltere, Kanada, ABD ve Avustralya Ana Dili Öğretim Programlarının Medya Okuryazarlığı Bağlamında İncelenmesi ve Türkçe Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, DOI:10.12738/estp.2013.4.1825 (SSCI)
İlgili Link
2013
2  Sait Tüzel (2013) Integrating Multimodal Literacy Instruction into Turkish Language Teacher Education: An Action Research Study. The Anthropologist 16(3): 619-630. (SSCI-SCI Expanded)
İlgili Link
2013
3  Şahin, Ç. ve Sait Tüzel (2011) Definition of Media World’s Representation Level of Real World according to Student Teachers (Medya Dünyasının Gerçek Dünyayı Yansıtma Düzeyinin Öğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Belirlenmesi). Education and Science 36 (159): 126-139. (SSCI)
İlgili Link
2011
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Sait Tüzel (2013). Meslek Liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi: Bir Durum Çalışması. Electronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(47): 21-40.
İlgili Link
2013
2  Tok, M. ve Sait Tüzel (2013) Türkçe Öğretiminde Metin Antolojisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2), 88-96.
İlgili Link
2013
3  Sait Tüzel (2013) Çok Katmanlı Okuryazarlık Öğretimine İlişkin Türkçe Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 9 (2): 48-55.
İlgili Link
2013
4  Sait Tüzel & Kurudayıoğlu, M. (2013) Alımlama Estetiği Kuramı Doğrultusunda Okurun Beklenti Ufkunun Tespit Edilmesi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma. MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 10. Cilt 21. Sayı: 101-1236.
İlgili Link
2013
5  Sait Tüzel, Tok. M. (2013). Öğretmen adaylarının dijital yazma deneyimlerinin incelenmesi. Journal of History School, 6(XV): 577-596
İlgili Link
2013
6  Sait Tüzel (2012) Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Türkçe Dersleriyle İlişkilendirilmesi. MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9. Cilt 18. Sayı: 81- 96.
İlgili Link
2012
7  Kurudayıoğlu, M., Sait Tüzel, Karakaş, Ö. (2011) Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerdeki Düsünceyi Gelistirme Tekniklerinin İncelenmesi. Abant Izzet Baysal University
Journal of Faculty of Education. 11 (2): s.: 183-204
İlgili Link
2011
8  Kurudayıoğlu, M. ve Sait Tüzel (2011) Türkçe Eğitimi Lisans Programının Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri Açısından İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 1 (2).
İlgili Link
2011
9  Sait Tüzel (2010) Görsel Okuryazarlık. Türklük Bilimi Araştırmaları (Türkçe Öğretimi Özel Sayısı) Bahar 2010.27. Sayı ss: 691-705.
İlgili Link
2010
10  Kurudayıoğlu M., Sait Tüzel ve Güneş S. (2010) Analysis of the Activities in 7th Grade Turkish Language Course Books for Elementary School According to the Basic Skills. The International Journal of
Educational Researchers 2010, 1(1):2-10
İlgili Link
2010
11  Kurudayıoğlu, M. ve Sait Tüzel (2010) "21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı ve Türkçe Eğitimi" Türklük Bilimi Araştırmaları, Güz 2010, S.28, s.283-298.
İlgili Link
2010
12  Avcı, Y. ve Sait Tüzel,"Bengütaşlardaki Söz Diziminin Anlama Katkısı", Türk Dünyası Araştırma Dergisi, Sayı:178
İlgili Link
2009
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Kıncal, R.; Şahin, Ç. ve Sait Tüzel (2012) Arka Sıradakiler Dizisinde Yansıtılan Öğretmen, Öğrenci, Ebeveyn Kimlikleri ve Şiddet Unsurlarının Çözümlenmesi. Milli Eğitim, Kış 2012, Sayı 41 (193): 244-265
İlgili Link
2012

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  Sait TÜZEL (2013) Sosyal Medyada Hikâyeyi Görsel Dilde Anlatmak: Bir Eylem Araştırması. XI. Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. 4-6 Temmuz 2013 Niğde Üniversitesi: Niğde 2013
2  Sait TÜZEL (2012) Türkiye ve Avustralya Anadili Eğitimi Müfredatlarının Karşılaştırılması. VII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı. 25-28 Eylül 2012 Makedonya Üniversitesi: Selanik/ YUNANİSTAN 2012
3  Sait Tüzel (2012) "Okul Öncesi Müfredatlarında Medya Okuryazarlığı İzler: Kanada Örneği". TRT Okul Öncesi Çocuk ve Medya Uygulamaları Kongresi 17-18 Nisan 2012 Konya/Turkey.
İlgili Link
2012
4  Sait TÜZEL (2012) Türkçe Ders Programında Yeni Bir Öğrenme Alanı: Medya Okuryazarlığı? X. Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. 5-6 Temmuz 2012 Mersin Üniversitesi: Mersin 2012
5  Kılınç, Aziz ve Tüzel, S. (2012) İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. 2th International Congress of Educational Research. Antalya 2010
6  Kılınç, A. ve Sait Tüzel (2010) "Assessment of Secondary Level Elementary School Turkish Language Coursebooks According to Teacher Opinions", The Second International Congress of Educational Research "Social Entrepreneurship, Democratic Participation and Educational Research"29 April-2 May 2010, Antalya/TURKEY. 2010
7  Kılınç, A. ve Sait Tüzel (2010) "Yabancılara Türkçe Öğretiminde İşlevsel Metinlere Duyulan İhtiyaç", Uluslararası Türkçe Öğretimi Bilgi Şöleni (Uluslararası Üniversiteler Birliği) 24 Temmuz 2010 İSTANBUL 2010
8  Kılınç, A ve Sait Tüzel (2010)" Namık Kemal’in Türkçe Hassasiyeti". Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu (20-22Aralık). Namık Kemal Üniversitesi TEKİRDAĞ. 2010
9  Kurudayıoğlu, M.; Sait Tüzel ve Güneş, S. (2009) İlköğretim 7.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Temel Beceriler Açısından İncelenmesi, The First İnternational Congress of Educational Research, Universty of Çanakkale Onsekiz Mart, 1-3 May 2009, ÇANAKKALE. 2009
10  Sait Tüzel (2009) "İlköğretim Türkçe Ders Programlarının Görsel Okuma Bağlamında Değerlendirilmesi" İnternational Symposium on Sustainable Development, 9-10 Haziran 2009; İnternational Burch University; Sarajevo/ Bosna Hersek 2009
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Sait TÜZEL (2013) Sosyal Medyada Hikâyeyi Görsel Dilde Anlatmak: Bir Eylem Araştırması. XI. Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. 4-6 Temmuz 2013. Niğde Üniversitesi: Niğde
İlgili Link
2013
2  Sait Tüzel (2013) Media literacy movement in Turkey. 13th Global Fusion Conference 2013. Southern Illinois University, Carbondale, (5-6 Octeber 2013), USA.
İlgili Link
2013
3  Sait Tüzel (2012) The Footsteps of Media Literacy Training in Mother Language Training Standards in Australia and Canada (Ontario). Eıghth International Congress of Qualitative Inquiry. University of illinois at Urbana-Champaign (16-19 May 2012) / USA 2012
4  Güzel, A.; Kurudayıoğlu, M. ve Sait Tüzel .(2010) “ Türkçe Öğretmenliği Bölümlerinin Akademik Yapisina İlişkin Bir Değerlendirme” (16-18 Aralık); III. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu; Dokuz Eylül Üniversitesi İZMİR. 2010
5  Kılınç, A. ve Sait Tüzel .(2008) “ Disiplinler Arası Yaklaşım İle Türkçe Eğitimi” (20-21 Kasım); I. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu; Başkent Üniversitesi ANKARA 2008
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  Kurudayıoğlu, M ve Sait Tüzel (2011) "Türkçe Eğitimi Lisans Programının Türkçe Öğretmeni
Özel Alan Yeterlikleri Açısından İncelenmesi". Türkçe Eğitimi Bölümü Çalıştayı I; 13 MAyıs 2011 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Sakarya
2011
2  Kurudayıoğlu, M. ve Sait Tüzel (2010) 21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı ve Türkçe Eğitimi. İlk ve Ortaöğretimde Türkçe Eğitiminin Sorunları (17-18 Mayıs: İstanbul). İstek Özel Tanur Oğuz Okulları. 2010
3  Kılınç, A. ve Sait Tüzel (2008) ““Metin Seçimi Açısından İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi” , (18-19-20 Mayıs); MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile Türkçe Öğretim Kongresi
2008
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Kılınç, Aziz ve Sait Tüzel (2008) ““Metin Seçimi Açısından İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi” , (18-19-20 Mayıs); MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile Türkçe Öğretim Kongresi 2008

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Alman Dili Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Araştırmalar  
Bölüm/Ünite Adı : Barbara Frischmuth'un Güneşte Gölgenin Yokoluşu Adlı Romanında Türk Kültürünün Alımlanması Üzerine 
Yayın Evi : Barış Kitap 
2011 

 Editörlükler
  Tarih Aralığı 
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük 
1  Journal of Theory and Practice in Education 02.2013<> ---

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :Medya Okuryazarlığı Eğitimi Doğrultusunda Zenginleştirilmiş Türkçe Öğretim Programının Etkililiği 
Destekleyen Kuruluş :ÇOMÜ BAP 
2011<> ---

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  "The First İnternational Congress of Educational Research" Düzenleme Kurulu Üyeliği 2009

 Kazanılan Burslar
  Yıl 
Alanında bilimsel / sanatsal çalışma ve araştırmalar için kazandığı ulusal burs 
1  TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü 2010

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]