Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : GÖNEN Yelda Özlem
Akademik Unvanı : Öğr. Gör. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : ANTALYA    /    09.12.1978
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : İngilizce
 Cinsiyet : Bayan
 Tel İş 1 : (286)2180018-3110
 Posta Adresi : 2011 itibariyle 13/b-4 gereği ÇOMÜ İletişim Fakültesi'nde görevli...

ÇOMÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Terzioğlu Yerleşkesi 2. Kat 205 Nolu Oda
ÇANAKKALE
 E-posta 1 : yeldagonen@comu.edu.tr
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 Bölüm : Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Uludağ Üniversitesi 
Akademik Birim  : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Uluslararası İlişkiler 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2001 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Akdeniz Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı- 
Tez Konusu  : Televizyon Reklamcılığı 
Tez Başlığı  : 2000'li Yılların Başında Türk Televizyon Reklamlarında Yaşlı İnsan İmgesi 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2005 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Ege Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı- 
Tez Konusu : İletişim Bilimleri
Tez Başlığı  : ... 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 0000 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce Orta

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Öğr. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2005
2  Arş. Gör. Akdeniz Üniversitesi 2002

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  ÇOMÜ İletişim Fakültesi Fakülte Sekreter Vekilliği 08.2013<>09.2013

 Görev Yaptığı Birimler
1  Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
2  İletişim Fakültesi
İletişim Bilimleri

 Uzmanlık Alanları
1  HALKLA İLİŞKİLER, İLETİŞİM BİLİMLERİ

 Kurul / Komisyon Üyeliği
  Açıklama Tarih Aralığı
1  ÇOMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Logo Yarışması Jüri Üyeliği 05.2013<>05.2013
2  "AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması" Eser Değerlendirme Kurulu'nda Jüri Üyeliği 04.2012<>04.2012
3  Çanakkale Nedime Hanım Anadolu Kız Meslek Lisesi- Halkla İlişkiler ve Organizasyon Bölümü Öğrenci Seçme Kurulu Jüri Üyeliği 09.2011<> ---
4  Çanakkale Meslek Yüksekokulu kapsamında "Halkla İlişkiler ve Tanıtım İkinci Öğretim Önlisans Programı" Açılmasına İlişkin oluşturulan kurulda üyelik. 10.2010<>01.2011
5  Çanakkale Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Staj Komisyonu Üyeliği 09.2010<>10.2011
6  Çanakkale Meslek Yüksekokulu ADEK Kurulu Üyeliği 01.2010<>10.2011
7  Çanakkale Meslek Yüksekokulu Kapsamında "Halkla İlişkiler ve Tanıtım" ve "Yerel Yönetimler" Örgün Öğretim Programlarının Açılmasına İlişkin Oluşturulan Kurulda Üyelik. 01.2008<>06.2008

 Koordinatörlük Görevleri
  Açıklama Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Etkileşim Topluluğu (ÇOMÜSET) Akademik Danışmanı 01.2011<>03.2012
2  Çanakkale Meslek Yüksekokulu Farabi Programı Koordinatörlüğü 10.2010<>10.2011
3  Çanakkale Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Staj Koordinatörlüğü 10.2009<>10.2011
4  Çanakkale Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ECTS Koordinatörlüğü 03.2006<>10.2011

 Makaleler
  Yıl 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  GÖNEN Yelda Özlem; "Örgütlerde Dedikodu" TSE, Standart Dergisi. 2010
2  GÖNEN Yelda Özlem, ERDEN Sena; "Reklamda Çocuk ve Etik", TSE, Standart Dergisi. 2010
3  GÖNEN Yelda Özlem; "İnformal İletişimin Söylenti Boyutu" TSE, Standart Dergisi. 2008

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  AKYÖN F. Volkan.,GÖNEN Yelda Özlem, ERDEN Sena; "Öğrenci Topluluklarının Bireysel Çatışma Yönetimi Yaklaşımları Üzerine Etkisi: Çanakkale Meslek Yüksekokulu Örneği", Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 24-26 Ekim 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ÇANAKKALE. 2008
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  GÖNEN Yelda Özlem, EFİLTİ Seyran, ÜNAL ÖZTÜRK Fisun; "Psikolojik Sözleşmenin Üniversite Büro Çalışanlarının Tutum ve Davranışları Üzerine Etkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği" 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi,14 - 16 Ekim 2009, Ankara Üniversitesi, ANKARA. 2009
2  GÖNEN Yelda Özlem, EFİLTİ Seyran, ÜNAL ÖZTÜRK Fisun; "Örgütlerde Söylenti ve Dedikodu" 7. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 23 - 24 Ekim 2008 ,Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON. 2008
3  GÖNEN Yelda Özlem, EFİLTİ Seyran, ÜNAL ÖZTÜRK Fisun; "Örgütsel Sinizm: Akdeniz Üniversitesi'nde Görev Yapan Yönetici Sekreterler Üzerine Bir Alan Araştırması", 7. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 23 - 24 Ekim 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON. 2008
4  GÖNEN Yelda Özlem, EFİLTİ Seyran, ERDEN Sena; "İşyerinde İşgörenleri Motive Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği", 7. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 23 - 24 Ekim 2008,Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON. 2008
5  GÖNEN Yelda Özlem, EFİLTİ Seyran, ÜNAL ÖZTÜRK Fisun; "Türkiye'deki Devlet Üniversitesi Rektörlüklerinde Görev Yapan Yönetici Sekreterlerinin Tükenmişlik Düzeyleri", 6. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 25-27 Ekim 2007, Gazi Üniversitesi, ANKARA. 2007
6  GÖNEN Yelda Özlem; "İşyerinde NLP (Neuro Linguistik Programming) ile Etkili İletişim", 5. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 14-15 Eylül 2006, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ÇANAKKALE. 2006

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : “Stratejik Pazarlama İletişimi: Temel Kavramlar”  
Bölüm/Ünite Adı : İLİŞKİSEL PAZARLAMA 
Yayın Evi : Gama Basım Yayın Dağıtım 
2011 

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  ÇOMÜ İletişim Fakültesi- İletişim Bilimlerinde Araştırma Teknikleri 02.2014<>06.2014
2  ÇOMÜ İletişim Fakültesi- İletişime Giriş 09.2012<>01.2012
3  ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü: İletişim Sosyolojisi. 01.2009<>01.2011
4  ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü: İnsan İlişkileri ve İletişim Becerileri.
01.2008<>01.2012
Son iki yılda verdiği ön lisans dersleri 
1  ÇOMÜ- Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım: Sağlık İletişimi- İletişim
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri: İletişim
01.2011<> ---
2  ÇOMÜ- Çanakkale Meslek Yüksekokulu- Yerel Yönetimler Programı- Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler 01.2011<> ---
3  ÇOMÜ- Çanakkale Meslek Yüksekokulu -Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı: Halkla İlişkiler I-II, İletişim Bilgisi I-II, Pazarlama İlkeleri, Halkla İlişkiler Uygulamaları,Marka Yönetimi, Reklamcılık 09.2009<> ---
4  ÇOMÜ- Çanakkale Meslek Yüksekokulu- Çocuk Gelişimi Programı- İnsan İlişkileri ve İletişim Becerileri 01.2009<>01.2010
5  ÇOMÜ- Çanakkale Meslek Yüksekokulu- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı: İletişim, Halkla İlişkiler 01.2006<> ---
6  ÇOMÜ- Çanakkale Meslek Yüksekokulu- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı: İletişim. 01.2006<> ---
7  ÇOMÜ-Çanakkale Meslek Yüksekokulu- İşletme Yönetimi Programı: Halkla İlişkiler ve Pazarlama İlkeleri 01.2006<> ---

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen "İletişim Fakülteler​i Dekanları Toplantısı:Yeni Medya Düzeni, Haklar ve Sorumluluk​lar" ÇOMÜ İletişim Fakültes 2012
2  ÇOMÜ Çanakkale Meslek Yüksekokulu evsahipliğinde gerçekleştirilen "5. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği 2006
Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar 
1  Söyleşi: İletişimde Beden Dilinin Rolü
ÇOMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri
2012
2  Söyleşi: Etkili İletişim Teknikleri
ÇOMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri
2011
3  Çanakkale İli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Projesi:
" Temel İletişim Becerileri Eğitimi"
2010
4  ÇOMÜ Çanakkale Meslek Yüksekokulu - Akademik Sunuş
"Televizyon Reklamlarında Yaşlıların Sunumu"
2007
5  ÇOMÜ Çanakkale Meslek Yüksekokulu - Akademik Sunuş
"AB Gençlik Programları"
2006
6  Antalya Etkin Dershaneleri Kariyer Günleri
İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
2004

 Diğer
  Başlık Açıklama  Tarih Aralığı 
1  "AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması" ÇOMÜ Temas Kişisi. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması" na ilişkin ÇOMÜ Temas Kişisi. 11.2012<>02.2014
2  "AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması" ÇOMÜ Temas Kişisi. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması" na ilişkin ÇOMÜ Temas Kişisi. 11.2011<>01.2012
3  Girişimcilik Eğitimi "KOSGEB Genel Girişimcilik Eğitimi” 05.2007<>06.2007
4  Uygulama Gazetesi Editörlüğü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi 01.2005<>12.2005
5  AB Temel Eğitim ve Sertifika Programı Akdeniz Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi - AKVAM (30 saat, Antalya) 07.2004<>08.2004
6  Avrupa Modülü Projesi: III. Dönem AB Temel Eğitim Programı Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 03.2004<>05.2004
7  Radyo Programı Yapımcılığı Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu (Üniversite FM) Program Yapımcılığı 01.2004<>12.2005
8  Söyleşi Antalya Etkin Dershaneleri Kariyer Günleri
İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
01.2004<>01.2004
9  Editör Yardımcılığı Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Yıllığı Editör Yardımcılığı 01.2003<>11.2005
10  Fakülte Temsilciliği Akdeniz Üniversitesi Sigara ile Mücadele Derneği Fakülte Temsilciliği 01.2003<>12.2005
11  Gazete Muhabirliği Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi (Akdeniz İletişim) Muhabirliği 08.2002<>12.2005
12  Bilgisayar Operatörlüğü MEB Antalya Etkin Bilgisayar Kursu (160 Saat-Antalya) 07.2001<>11.2001
13  Stajerlik Esbank Antalya Şubesi 07.2000<>10.2000
14  Güzel Konuşma ve Diksiyon Eğitim Programı Özel Replik Diksiyon Eğitim Merkezi (60 saat, Antalya) 08.1999<>10.1999

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]