Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : TUNÇ İsmail Onur
Akademik Unvanı : Arş. Gör. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Samsun    /    19.06.1978
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bay
 Tel İş 1 : (286)2180018-2139
 Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniveritesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Terzioğlu Yerleşkesi 17020, Çanakkale
 E-posta 1 : onurtunc@comu.edu.tr
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Fen Bilimleri Enstitüsü
 Bölüm : Jeoloji Mühendisliği

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Süleyman Demirel Üniversitesi 
Akademik Birim  : Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2004 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Enstitü  : Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu  : Jeoloji Mühendisliği 
Tez Başlığı  : Bayramiç (Çanakkale) Güneyinde Kazdağ Masifi Kayalarının Jeolojisi 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2008 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce İleri

 Dil Sınav Sonuçları
  Dil Adı Sınav Adı Derece Yıl
1  İngilizce ÜDS 66,25 2011

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Arş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2005

 Görev Yaptığı Birimler
1  Fen Bilimleri Enstitüsü
Jeoloji Mühendisliği

 Uzmanlık Alanları
1  Yapısal Jeoloji
2  Jeolojik Haritalama
3  Saha Jeolojisi
4  U-Pb Zirkon Jeokronolojisi

 Kurul / Komisyon Üyeliği
  Açıklama Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu 01.2006<>02.2012

 Koordinatörlük Görevleri
  Açıklama Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Farabi Değişim Programı Jeoloji Mühendisliği Bölümü Koordinatörlüğü 05.2009<> ---

 Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
  Kuruluş Tarih Aralığı
1  European Geological Union (EGU) 09.2009<> ---

 Makaleler
  Yıl 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  TUNÇ, İ.O., YİĞİTBAŞ, E., ŞENGÜN, F., WAZECK, J., HOFMANN, M., LINNEMANN, U., U-Pb Zircon Geochronology of Northern Metamorphic Massifs in the Biga Peninsula (NW Anatolia-Turkey): New Data and a New Approach to Understand of the Tectonostratigraphy of the Region, Geodinamica Acta (DOI:10.1080/09853111.2013.877242) 2014
2  ŞENGÜN, F., DAVIS, P., B., TUNÇ, İ.O., YİĞİTBAŞ, E., Petrology and geochemistry of eclogites from the Biga Peninsula, Northwest Turkey, Geodinamica Acta, (in press - DOI:10.1080/09853111.2013.858954) 2014
3  ŞENGÜN, F., YİĞİTBAŞ, E., TUNÇ, İ.O.,Geology and Tectonic Emplacement of Eclogite and Blueschist, Biga Peninsula, Northwest Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, Vol.20, 273-285 2011

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  ŞENGÜN, F., DAVIS, P.B., TUNÇ, İ.O. and YİĞİTBAŞ, E., Pressure-temperature evolution and geochemistry of eclogites in the Biga Peninsula, Northwest Turkey. GSA meeting, Denver, USA, Vol. 45, No: 7, p.885. 2013
2  YİĞİTBAŞ, E., MİRİCİ, A., GÖNLÜGÜR, U., BAKAR, C., ŞENGÜN, F., TUNÇ, İ., O., KAHYAOĞLU, Ş., KAHYAOĞLU Ü., 2012. The effect of asbestos exposure on the Mesothelioma disease: A case study on Dumanlı Village-Lapseki-Çanakkale. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region 2012 (IESCA-2012), 1-5 October 2012 DEU, Abstracts p.:191 2012
3  ŞENGÜN, F., TUNÇ, İ., O., and YİĞİTBAŞ, E., Geochemical, geochronological characterization and tectonic setting of the metamorphic rocks from the Biga Peninsula, NW Turkey. Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, 2997. 2012
4  ŞENGÜN, F., YİĞİTBAŞ, E., KORALAY, O. E., and TUNÇ, İ.O., Geochemistry and LA-ICPMS zircon geochronology of the pre-Alpine rocks in the Biga Peninsula, NW Anatolia, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, 2384. 2011
5  TUNÇ, İ.O., ŞENGÜN, F., YİĞİTBAŞ, E., KORALAY, O., E., Geology and Petrology of Mesozoic HP/LT Rocks in the Biga Peninsula, NW Turkey, 9th International Eclogite Conference, Marianske Lazne, Czech Republic 2011
6  ŞENGÜN, F., YİĞİTBAŞ, E., TUNÇ, İ.O., Emplacement Tectonic of HP Metabasite Slices (Eclogite/Blueschist) in NW Turkey: New Structural and Petrological Insights from the Biga Peninsula, 9th International Eclogite Conference, Marianske Lazne, Czech Republic. 2011
7  TUNÇ, İ.O., YİĞİTBAŞ, E., and ŞENGÜN, F., Tectono-stratigraphic Features of the Pre-Cenozoic Units in the Biga Peninsula and Its Tectonic Implication, NW Turkey, European Geosciences Union, General Assembly 2010, 3042 2010
8  ŞENGÜN, F., YİĞİTBAŞ, E., and TUNÇ, İ.O., An Approach to Geochemical and Protolith Features of the Mesozoic HP/LT Rocks in the Biga Peninsula, NW Turkey, European Geosciences Union, General Assembly 2010, 1562 2010
9  YİĞİTBAŞ, E., TUNÇ, İ.O., and ŞENGÜN, F., Some Major Geological Problems in the Biga Peninsula: The Çetmi Melange. European Geosciences Union,European Geosciences Union, General Assembly 2009, 2468 2009
10  ŞENGÜN, F., YİĞİTBAŞ, E., and TUNÇ, İ.O., Geology, Petrography and Tectonic Setting of High-Pressure Metabasite (eclogite/blueschist) slices from the Biga Peninsula, NW Turkey. European Geosciences Union, General Assembly 2009, 2309 2009
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  ÖZDEN, S., ATEŞ, Ö., ŞENGÜN, F., TUNÇ., İ.O., TÜRKDÖNMEZ, O., ŞANLIYÜKSEL, D., AVCIOĞLU, M., ERTEKİN, C., Gökçeada’nın Jeolojik Özellikleri. Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu (25-31 Ağustos), 47-58. 2008
2  TUNÇ, İ.O., ÇETİNER, Z.S., Radyojenik İzotopların Jeolojide Kullanımı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyasyon ve Çevre Sempozyumu,165-168. 2006
3  GÖRMÜŞ, M., ÇOBAN, H., UYSAL K., CARAN, Ş., BİRCAN, C., TUNÇ, İ.O., Eğirdir Gölü Batısı Pliyo - Kuvaterner Sedimanları, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, Bildiri Özleri, s.:205-218 2005
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  ŞENGÜN F.,DAVIS P.B., TUNÇ İ.O. ve YİĞİTBAŞ E., Biga Yarımadası (KB Anadolu)’nda Yer Alan Eklojitlerin P-T Evrimi ve Jeokimyası, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 538-539 2014
2  YİĞİTBAŞ, E., TUNÇ, İ.O ve ŞENGÜN, F., Kazdağ Masifinin Düşük Dereceli Metamorfik Zarfı; Sakarya Zonunun Tektonik Gelişimi İçindeki Anlam ve Önemi, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 542-543 2014
3  TUNÇ, İ.O., YİĞİTBAŞ E., ŞENGÜN, F. ve LINNEMANN, U., Biga Yarımadası’ndaki Kuzey Metamorfik Masiflerin (Çamlıca, Karabiga, Geyikli Metamorfikleri) Stratigrafisi Ve U-Pb Zirkon Jeokronolojisi, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 540-541 2014
4  YİĞİTBAŞ, E., TUNÇ, İ.O., ve ŞENGÜN, F., Biga Yarımadası’nın Bazı Temel Jeolojik Nitelikleri Üzerine. 66. Türküye Jeoloji Kurultayı, s. 70-71. 2013
5  YİĞİTBAŞ, E., MİRİCİ, A., GÖNLÜGÜR, U., BAKAR, C., ŞENGÜN, F., TUNÇ, İ., O., KAHYAOĞLU, Ş., KAHYAOĞLU Ü., Biga Yarımadası’nda Asbest Maruziyeti ve Akciğer Sağlığı Üzerine Disiplinler Arası Çalışma, 65. Türküye Jeoloji Kurultayı, s. 138-139. 2012
6  ŞENGÜN, F., YİĞİTBAŞ, E., KORALAY, O. E. ve TUNÇ, İ.O., Biga Yarımadası (KB Anadolu)’nda Yer alan Metavolkanik Kayaçların U-Pb LA-ICP-MS Zirkon Yaşları ve Jeokimyası, 64. Türküye Jeoloji Kurultayı, s. 218-219. 2011
7  ŞENGÜN, F., YİĞİTBAŞ, E., ve TUNÇ, İ.O., Çamlıca Metamorfitlerinde Yeralan Yüksek-Basınç Metabazit Diliminin (Eklojit/Mavişist) Petrografisi, Tektonik Ortamı ve Rodop Masifi ile İlişkisi. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 18. 2009
8  YİĞİTBAŞ, E., TUNÇ, İ.O., ve ŞENGÜN, F., Biga Yarımadası’nda Bazı Temel Jeolojik Sorunlar. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 458. 2009
9  TUNÇ, İ.O., BİRCAN, C., 2003, Jeoloji Mühendisliği öğrencilerinin karşılaştığı problemler, S. Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Bildiri Özleri; s:281 2003

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :Biga Yarımadası (KB Anadolu)’nda Neojen Öncesi Tektonik Birlikler ve Bölgenin Jeodinamik Evrimine Yeni Bir Bakış 
Destekleyen Kuruluş :TUBİTAK 
2011<> ---
2 
Proje Adı :Biga ve Gelibolu Yarımadaları'nda Yüzeyleyen Mesozoyik Yaşlı Kaya Topluluklarının Jeolojisi ve Stratigrafik Özellikleri 
Destekleyen Kuruluş :ÇOMU-BAP 
2009<>2010
3 
Proje Adı :KB Anadolu’da Mesozoyik Yaşlı Kaya Topluluklarının Dağılımı ve Korelasyonu 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2008<>2009
4 
Proje Adı :Bayramiç (Çanakkale) Güneyinde Kazdağ Masifi Kayaçlarının Jeolojisi  
Destekleyen Kuruluş :ÇOMU-BAP 
2007<>2008
5 
Proje Adı :Biga Yarımadası Altın Yataklarının Metallojenisi, Kuzeybatı Anadolu, Türkiye 
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK 
2005<>2007

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2013 - Vienna, Austria (Conference Assistant) 2013
2  First European Mineralogical Conference, Frankfurt am Main, Germany (Conference Assistant) 2012
3  European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2012 - Vienna, Austria (Conference Assistant) 2012
4  European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2011 - Vienna, Austria (Conference Assistant) 2011
5  GSA 2010 Conference: "Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia" - Middle East Technical University, Ankara, Turkey (Conference Assistant) 2010
6  Isotope Geochemistry and Geochronology of Tectonic Processes (Summer School-Katılımcı) 2007
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  ATAG 13 Düzenleme Kurulu Üyeliği 2009

 Kazanılan Burslar
  Yıl 
Alanında bilimsel / sanatsal çalışma ve araştırmalar için kazandığı uluslararası burs 
1  TUBİTAK 2011 Yılı 2214-Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (Johann Wolfgang Goethe Universitesi (Frankfurt-Almanya) Nisan2012-Ekim 2012-6 Ay) 2012

 "ISI Web of Science" Atıflar
"ISI Web of Science" da taranan toplam atıf sayınız  8

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]