Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : GÜVEN Sibel
Akademik Unvanı : Arş. Gör. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Bulgaristan    /    10.09.1981
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bayan
 Tel İş 1 : (286)2174763-3112
 Posta Adresi : çanakkale onsekiz mart üniveristesi anafartalar kampüsü e blok 212 nolu oda
 E-posta 1 : s_guven@comu.edu.tr
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Eğitim Fakültesi
 Bölüm : Sınıf Öğretmenliği

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Akademik Birim  : Eğitim Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : İlköğretim Bölümü- Sınıf Öğretmenliği ABD 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2004 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu  : Eğitim ve Öğretim 
Tez Başlığı  : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Ait Yuvalarda Barınan İlköğretim I. Kademe II. Devre Öğrencilerinin Derse Katılımı ve Bunun Öğrenmeye Etkisi 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2007 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Enstitü  : Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu : Eğitim ve Öğretim
Tez Başlığı  : İlköğretimde Sınıf Yönetiminin Etkililiği 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2012 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce İleri
2  bulgarca Başlangıç

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Arş. Gör. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2012
2  Arş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2004

 Görev Yaptığı Birimler
1  Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği

 Uzmanlık Alanları
1  Eğitim Yönetim ve Denetimi

 Kurul / Komisyon Üyeliği
  Açıklama Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mezunlar Birliği Üyesi 06.2006<> ---

 Kazandığı Ödüller
  Yıl 
Alanındaki ulusal ödülleri 
1  II. Uluslararası Bilim Çalıştayı (Prof. Dr. Suzan Erbaş anısına), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2008
2  7.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Teşekkür Belgesi 2008
3  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 1.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Teşekkür Belgesi 2007
4  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 50.Yıl Etkinlikleri Teşekkür Belgesi 2006

 Makaleler
  Yıl 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Ait Yuvalarda Barınan İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Derslerine Katılımı - Participation of Primary School Pupils who Stay at Institution of Social Services and Child, Protection Dormitories in Social Science Lessons, KUYEB 8/3 Eylül 2008
İlgili Link
2008
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Karslı, M.D., Güven, S., Çiftçi, İ., Başar, M. ve Arslan, H. (2012) WHAT IS YOK? A Visual Study of Metaphor, National Social Science Proceedings, Volume 49-2, national Tecnology and Social Science Conferance, Las-vegas. 2012
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Güven, S. ve Karslı, M.D. (2014) Sınıf Yönetiminin Etkililiğini Etkileyen Faktörlere ilişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 1-24
İlgili Link
2014
2  Güven, S. ve Karslı, M.D. (2014) İLKÖĞRETİMDE SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI, The Journal of Academic Social Science Studies, Autumn III (Number:29) Ss, 367-385
İlgili Link
2014
3  İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE METAFOR OLUŞTURMA BECERİLERİNE İLİŞKİN NİCEL BİR İNCELEME, Mayıs 2009 Cilt:17 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 508-518
İlgili Link
2009
4  Program Değerlendirme Kavramı ve Türkiye’de İlköğretimde Program Değerlendirme Çalışmalarına Kuramsal Bakış, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, YIL. 10, Sayı 1–22006
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  Türkiye'de Devlet Eğitim ve İdeoloji, Kitap incelemesi, ilköğretim Online, 9 (2), 15-17 2010
2  ÇOCUKLARIN OKUL BAŞARILARINDA AİLE, KURUM BAKIMI ve ÖĞRETMEN , İLKÖĞRETMEN DERGİSİ, NİSAN SAYISI 2009
3  İlkokuma Yazma Öğretiminde Ebeveyn Öğretmen İletişimi , İlköğretmen Dergisi, sayı, 21 2008
4  Eğik Bitişik Yazı Üzerine. İlköğretmen dergisi
2007

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  Güven, S. & Taşkın Ş, Ç. Derse Katılım ve Öğrenme, II. Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, 4-7 Mayıs 2010
2  Güven, B. & Güven, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Ve İnternet Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi Çanakkale Onsekız Mart Üniversitesi Örneği, Çanakkale Onsekız Mart Üniversitesi, Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 17–18 Mayıs
2007
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  The categorization higher education process by metaphors a qualitative study about difficulties and necessities, III. International Congress Of educational Research, 4-7 May, Girne-TRNC 2011
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  Güven, B. ve Güven S. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Risk Kavramına Bakış Açıları Ve Risk Algılarının İncelenmesi, 11. ulusal sınıf öğretmenliği Kongresi, Rize. 2012
2  Güven, B. & Güven, S. ilkokuma yazma öğretiminde başarıyı arttırma programının etkililiği; model OYÖBA, 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.(poster Bildiri) 2009
3  Güven, B. & Güven, S. İlköğretim Bölümü Öğretmen Adalarının Profilini Belirleme Çalışması Çanakkale Onsekız Mart Üniversitesi Örneği, Anadolu Üniversitesi, VI. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir, 27–29 Nisan.
2007
4  Güven, B. & İleri, S. İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Oluşturdukları Metaforlara İlişkin İnceleme, XV. Ulusal eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla üniversitesi, 13–15 Eylül.
2006
5  Güven, B. , İleri, S. & Tunçer, K. B. Öğretmen Adaylarının Ekiple Proje Tabanlı Öğrenme Üzerine Gerçekleştirdikleri Çalışma Örnekleri, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, 28–30 Eylül
2005
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Şahin, Ç. & İleri, S.Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna Ait Yuvalarda Barınan İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Eğitim Sürecinde Desteklenmesi: Etüt saatlerinin İşlevselliği, I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, 14–16 Nisan (poster-bildiri) 2006

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Sınıf Yönetimi 
Bölüm/Ünite Adı : Sınıf Ortamında Öğrencileri Güdülemek 
Yayın Evi : Paradigma yayınevi 
2014 
2 
Kitap Adı : Etkili İletişim 
Bölüm/Ünite Adı : Stres ve Stresle Başa Çıkma 
Yayın Evi : Pegem Yayınları 
2013 
3 
Kitap Adı : Türkiyede Öğretmen Yetiştirme 
Bölüm/Ünite Adı : Öğretmen Yetiştirme Politikaları 
Yayın Evi : Pegem A yayıncılık 
2011 

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 02.2014<>06.2014
2  Sınıf Yönetimi 09.1201<> ---

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :İlköğretimde Sınıf Yönetiminin Etkililiği 
Destekleyen Kuruluş :BAP 
2012<>2012
2 
Proje Adı :Bilişsel Stil ve Öğrenme Stili Özelliklerine Uygun Stratejilerle Çalışmanın Akademik Başarı ve Duyuşsal Özellikler Üzerine Etkisi  
Destekleyen Kuruluş :Bap 
2006<>2008
3 
Proje Adı :Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Ait Yuvalarda Barınan İlköğretim 1. Kademe II. Devre Öğrencilerinin Derslere Katılımı ve Bunun Öğrenmeye Etkisi 
2005<>2007

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  II. Uluslararası Katılımlı Bilim Çalıştayı (Prof. Dr. Suzan Erbaş anısına), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Düzenleme Kurulu Üyesi 2008
2  I. Uluslararası Bilim Çalıştayı (Prof. Dr. Suzan Erbaş anısına), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 08–09. 2007
2007
3  Çanakkale Onsekız Mart Üniversitesi, Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 2007
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi 2008
2  1.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2007 (Sempozyum Sekreteri) 2007
Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar 
1  metaforlar, okul öncesi eğitimde metaforların okul-aile işbirliğindeki önemi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, çocuklar Evi (Konuşmacı-seminer) 2006
2  Metaforlar ve Eğitimde Metaforların Önemi, Anadolu Üniversitesi, BESYO (seminer) 2006
3  Okul Öncesinde Bilim Öğretimi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ve İsrail Dış İşleri bakanlığı Uluslararası İşbirliği Merkezi (MASHAV) İşbirliği, Dr. Haim ESHACH, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversites 2005

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]