Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : UYGUN Ramazan
Akademik Unvanı : Arş. Gör. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Çanakkale    /    00.00.0000
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bay
 Tel İş 1 : (286)3358738-1218
 Posta Adresi : Ç.O.M.Ü. Biga İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Prof. Dr. Ramazan AYDIN Yerleşkesi
Biga-ÇANAKKALE
 E-posta 1 : kahramanuygun@gmail.com
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 Bölüm : İşletme

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Anadolu Üniversitesi 
Akademik Birim  : A.Ö.F. 
Program/Bölüm/Diğer  : İşletme 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2003 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu  : Girişimcilik 
Tez Başlığı  : Türkiye’de Girişimcilik Kültürünü Yönlendiren Öncü Girişimciler ve İbrahim Bodur Modeli 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2006 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu : Girişimcilik
Tez Başlığı  : Girişimci Türleri Ekseninde Girişimsel Fırsatların Tespitinde Beşeri Sermayenin Rolü 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2011 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce İleri

 Dil Sınav Sonuçları
  Dil Adı Sınav Adı Derece Yıl
1  İngilizce ÜDS 62.500 2003

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Arş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2003

 Görev Yaptığı Birimler
1  Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme

 Uzmanlık Alanları
1  Yönetim & Organizasyon
2  Girişimcilik

 Kazandığı Ödüller
  Yıl 
Alanındaki ulusal ödülleri 
1  19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi "Prof. Dr. Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülü" 2011

 Makaleler
  Yıl 
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Akdemir, A., M. Kasimoglu, R. Uygun “The Emergence of Entrepreneurial Intentions in Indigenous Entrepreneurs:The Role of Personal Background on the Antecedents of Intentions”. HAKEM SÜRECİNDE 2010
2  Kasimoglu, M, A. Ekmekci, R. Uygun “Turkish Entrepreneurs Culture and Behaviors: A Research about Perception and Seize of Opportunities of Turkish Entrepreneurs”. HAKEM SÜRECİNDE 2010
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  UYGUN, Ramazan; KASIMOĞLU, MURAT (2010) Bilimsel Araştırmalarda Örtülü Ölçümler, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 8, No:1, 13-25 2010

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  Ramazan Uygun, Emel Altın, “Overview of Methodological Trends of the Last Decade in Strategic Management Research”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 2011
2  Ramazan Uygun, Emel Altın, “Overview of Methodological Trends of the Last Decade in Strategic Management Research”, The Proceeding book of 7th International Strategic Management Conference, June 31-July 2, 2011, Paris, France. 2011
3  Kasimoglu, Murat, Uygun, Ramazan "Extinction of The Entrepreneurial Opportunities in the Indigenous Markets: Causes and Conclusions from Local Cases" 6th International Scientific Symposium on Business Administration, Proceedings Book, 306-317, May 27-28, Karvina, Czech Republic 2010
4  UYGUN, Ramazan; KASIMOĞLU, Murat, "Yerel Piyasalarda Girişimsel Fırsatların Yapısının Bu İş Fırsatlarında Faaliyette Bulunan Girişimci Türlerine Etkisi", International Symposium of Regional Development, 7-9 October, Bozok University, Yozgat. 2010
5  UYGUN, Ramazan; KASIMOĞLU, Murat, "Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Çerçevesinde Sunulan Bildirilerin Bibliyometrik Profili: Tanımlayıcı Bir Analiz" 7th International Non-Govermental Organizations Congress Proceedings Book, 78-89,3-5 December 2010, Canakkale 2010
6  UYGUN, Ramazan; KASIMOĞLU, Murat, "The Entrepreneurial Performance Model of Experienced
Entrepreneurs: An Indigenous and Regional Study from Turkey", Proceedings of International Workshop on Innovation & Entrepreneurship Congress, 87-98, November 11-12, İzmir University of Economics, İzmir
2010
7  Hoyt, James, L.; Kasımoğlu, Murat; Uygun, Ramazan (2008) An Empirical Description of the Agile Organization, 5th International Symposium on Business Administration Proceedings Book, 113-126, 22-23 May 2008, Çanakkale, Turkey
2008
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  UYGUN, Ramazan, KASIMOĞLU, Murat, HAMARAT, Bahattin (2011) “Girişimsel Fırsatların Tanımlanması ve Değerlendirilmesinde Beşeri Sermayenin Rolü: Çanakkale İlinde Yapılan Bir Araştırma”, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale 2011
2  AKDEMİR, Ali, KASIMOĞLU, Murat, UYGUN, Ramazan, (2011) “Girişimcilik Deneyiminin Girişimsel Tutum ve Davranışlara Etkisi: Piyasa Aktör ve Düzenleyicilerine Yönelik Çıkarımlar”, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale 2011
3  AKDEMİR, Ali, KASIMOĞLU, Murat, UYGUN, Ramazan, “Yerel Piyasalarda Girişimsel Niyetlerin Ortaya Çıkışı: Niyetlerin Gelişiminde Bireysel Özgeçmişin Rolü ve Çanakkale İli Biga İlçesinde Yapılan Bir Araştırma”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir 2009
4  UYGUN, Ramazan, KASIMOĞLU, Murat "KAYBOLMUŞ GİRİŞİMSEL FIRSATLARIN GİRİŞİMCİ TÜRLERİ EKSENİNDE YEREL BAĞLAMDA ANALİZİ: ÇANAKKALE İLİ BIGA İLÇESINDE YAPILAN BIR ARAŞTIRMA", 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir 2009

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :"Girişimci Türleri Ekseninde Girişimsel Fırsatların Tespitinde Beşeri Sermayenin Rolü" (Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU Yürütücülüğünde)  
2010<> ---
2 
Proje Adı :Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Üye İşletmelerin Ekonomik,Ticari,Yönetsel ve Sosyal Kimlik Analizi ile Üyelerin Oda Faaliyetlerini Değerlendirmeleri ve Gelecek Beklentilerinin Saptanması Araştırması 
Proje Final Raporu Künyesi :Prof. Dr. Ali Akdemir Proje Koordinatörü, Prof. Dr. Murat Kasımoğlu Proje Koordinatör Yardımcısı 
Destekleyen Kuruluş :ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI - ÇOMÜ 
2010<>2010
3 
Proje Adı :"Yerel Piyasalarda Fırsatların Evrimi: Kaybolan Girişimsel Fırsatların De novo ve De alio Perspektifinden Analizi ve Biga Örneği" (Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU Yürütücülüğünde) 
Proje Final Raporu Künyesi :2008/20 
Destekleyen Kuruluş :ÇOMÜ - BAP 
2008<>2010
4 
Proje Adı :"Üniversitelerin Yerel Ekonomilere Katkıları, Biga Örneği, Yeni Kurulacak Üniversiteler ve Bölge Ekonomilerine Olası Etkileri" (Prof. Dr. Engin ERDOĞAN Yürütücülüğünde) 
Proje Final Raporu Künyesi :2006/ 50 
Destekleyen Kuruluş :ÇOMÜ - BAP 
2006<>2007

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde yapılan başkanlıklar 
1  "III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi" Kongre Rezervasyon Komisyonu Başkanı 2006
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  7th International Non-Govermental Organizations Congress
3-5 December 2010, Destek Komite Üyesi
2010
2  VI. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Konuk ve Katılımcıların Kent ve Kongre Yönelimini Sağlama Komisyonu Üyesi

2009
3  V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Destek Komite Üyesi 2008
4  22-23 May 5th International Symposium on Business Administration, Destek Komite Üyesi
2008
5  IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Destek Komite Üyesi 2007
6  I.Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu Organizasyon Komite Üyesi 2006
7  23-25 June 2005 “International Strategic Management Conference” Destek Komite Üyesi 2005
8  27-28 May 2004 "Third International Symposium on Business Administration The Competition Power of European Union after the Enlargement” Destek Komite Üyesi 2004
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,
Yürütme Kurulu Üyesi
2010
2  “II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi” Destek Komite Üyesi 2005
3  "Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yapılanma Yerel Yönetimler Kongresi" Destek Komite Üyesi 2004
4  "I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi" Kongre Lojistik Grubu Üyesi 2004

 Diğer
  Başlık Açıklama  Tarih Aralığı 
1  Akademik Danışmanlık PROJE GELİŞTİRME VE GİRİŞİM TOPLULUĞU 12.2008<> ---

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]