Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : UYGUN Ramazan
Akademik Unvanı : Arş. Gör. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Çanakkale    /    00.00.0000
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : Türkçe
 Cinsiyet : Bay
 Tel 1 : (555)7145175
 Tel İş 1 : (286)3358738-1218
 Posta Adresi : Ç.O.M.Ü. Biga İ.İ.B.F.
Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi, İşletme Bölümü,
Ağaköy, Biga-ÇANAKKALE
 E-posta 1 : kahramanuygun@gmail.com
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 Bölüm : İşletme

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Anadolu Üniversitesi 
Akademik Birim  : A.Ö.F. 
Program/Bölüm/Diğer  : İşletme 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2003 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu  : Girişimcilik 
Tez Başlığı  : Türkiye’de Girişimcilik Kültürünü Yönlendiren Öncü Girişimciler ve İbrahim Bodur Modeli 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2006 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tez Konusu : Girişimcilik
Tez Başlığı  : Girişimci Türleri Ekseninde Girişimsel Fırsatların Tespitinde Beşeri Sermayenin Rolü 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2011 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce İleri

 Dil Sınav Sonuçları
  Dil Adı Sınav Adı Derece Yıl
1  İngilizce ÜDS 62.500 2003

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Arş. Gör. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2011
2  Arş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2004

 Görev Yaptığı Birimler
1  Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme

 Uzmanlık Alanları
1  STRATEJİK YÖNETİM
2  GİRİŞİMCİLİK
3  KOBİ VE AİLE İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
4  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
5  LİDERLİK
6  SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
7  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
8  ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

 Kurul / Komisyon Üyeliği
  Açıklama Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, BİGA İ.İ.B.F. AKTS Fakülte Temsilciliği. 01.2012<>10.2013

 Koordinatörlük Görevleri
  Açıklama Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, BİGA İ.İ.B.F. Mevlana Programı İşletme Bölüm Koordinatörü 01.2013<> ---
2  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, BİGA İ.İ.B.F. AKTS İşletme Bölüm Koordinatörü 03.2012<>03.2014

 Kazandığı Ödüller
  Yıl 
Alanındaki ulusal ödülleri 
1  19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi "Prof. Dr. Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülü" “Girişimsel Fırsatların Tanımlanması ve Değerlendirilmesinde Beşeri Sermayenin Rolü" 2011

 Makaleler
  Yıl 
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Uygun, Ramazan, Kasımoğlu, Murat “The Emergence of Entrepreneurial Intentions in Indigenous Entrepreneurs:The Role of Personal Background on the Antecedents of Intentions”, International Journal of Business and Management, Volume: 8, Number: 5, 24-40.
İlgili Link
2013
2  Uygun, Ramazan “Entrepreneurial Behaviors of Turkish Entrepreneurs: A Research about Perception and Seize of Opportunities of Turkish Entrepreneurs”, International Journal of Business and Social Science, Volume: 3, Number: 15, 78-91, 2012. 2012
3  Uygun, Ramazan, Altın, Emel “Overview of Methodological Trends of the Last Decade in
Strategic Management Research”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume: 24, Issue: 13, 1475-1480.
İlgili Link
2011
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Damgacıoğlu, M. Hulusi; Uygun, Ramazan “Girişimcilik Paradigmasında Dönüşüm: Deneyime
Dayalı Girişimci Türleri Üzerine Teorik Bir Değerlendirme”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt:
6, Sayı: 2, 19-34, Çanakkale, 2011.
İlgili Link
2011
2  UYGUN, Ramazan; KASIMOĞLU, MURAT (2010) Bilimsel Araştırmalarda Örtülü Ölçümler, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 8, No:1, 13-25
İlgili Link
2010

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  Sönmez, Rukiye, UYGUN, Ramazan “How to Achieve Value Creation in Social Alliances: A Research in Mobile Communication Industry, 11-12th May, 7th International Symposium on Business
Administration Proceedings Book, 277-258, Çanakkale.
2012
2  UYGUN, Ramazan, Emel Altın, “Overview of Methodological Trends of the Last Decade in Strategic Management Research”, The Proceeding book of 7th International Strategic Management Conference, June 31-July 2, Paris, France.
İlgili Link
2011
3  Kasimoglu, Murat, UYGUN, Ramazan "Extinction of The Entrepreneurial Opportunities in the Indigenous Markets: Causes and Conclusions from Local Cases" 6th International Scientific Symposium on Business Administration, Proceedings Book, 306-317, May 27-28, Karvina, Czech Republic 2010
4  UYGUN, Ramazan; KASIMOĞLU, Murat, "Yerel Piyasalarda Girişimsel Fırsatların Yapısının Bu İş Fırsatlarında Faaliyette Bulunan Girişimci Türlerine Etkisi", International Symposium of Regional Development, 7-9 October, Bozok University, Yozgat. 2010
5  UYGUN, Ramazan; KASIMOĞLU, Murat, "Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Çerçevesinde Sunulan Bildirilerin Bibliyometrik Profili: Tanımlayıcı Bir Analiz" 7th International Non-Govermental Organizations Congress Proceedings Book, 78-89,3-5 December 2010, Canakkale
İlgili Link
2010
6  UYGUN, Ramazan; Kasımoğlu, Murat, "The Entrepreneurial Performance Model of Experienced
Entrepreneurs: An Indigenous and Regional Study from Turkey", Proceedings of International Workshop on Innovation & Entrepreneurship Congress, 87-98, November 11-12, İzmir University of Economics, İzmir
İlgili Link
2010
7  Hoyt, James, L.; Kasımoğlu, Murat; UYGUN, Ramazan (2008) An Empirical Description of the Agile Organization, 5th International Symposium on Business Administration Proceedings Book, 113-126, 22-23 May 2008, Çanakkale, Turkey
İlgili Link
2008
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  UYGUN, Ramazan, Elagöz, İsmail “Girişimsel Davranışların Evrimi: Yerel ve Boylamsal Bir Araştırma”, II. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, 28 Nisan, İzmir, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 4, No 1, 255-264.
İlgili Link
2012
2  UYGUN, Ramazan, KASIMOĞLU, Murat, HAMARAT, Bahattin (2011) “Girişimsel Fırsatların Tanımlanması ve Değerlendirilmesinde Beşeri Sermayenin Rolü: Çanakkale İlinde Yapılan Bir Araştırma”, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale.
2011
3  AKDEMİR, Ali, KASIMOĞLU, Murat, UYGUN, Ramazan, (2011) “Girişimcilik Deneyiminin Girişimsel Tutum ve Davranışlara Etkisi: Piyasa Aktör ve Düzenleyicilerine Yönelik Çıkarımlar”, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çanakkale.
2011
4  AKDEMİR, Ali, KASIMOĞLU, Murat, UYGUN, Ramazan, “Yerel Piyasalarda Girişimsel Niyetlerin Ortaya Çıkışı: Niyetlerin Gelişiminde Bireysel Özgeçmişin Rolü ve Çanakkale İli Biga İlçesinde Yapılan Bir Araştırma”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir.
İlgili Link
2009
5  UYGUN, Ramazan, KASIMOĞLU, Murat "KAYBOLMUŞ GİRİŞİMSEL FIRSATLARIN GİRİŞİMCİ TÜRLERİ EKSENİNDE YEREL BAĞLAMDA ANALİZİ: ÇANAKKALE İLİ BIGA İLÇESINDE YAPILAN BIR ARAŞTIRMA", 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir.
İlgili Link
2009

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  ÖRGÜTSEL İLETİŞİM 09.2013<>01.2014
2  GİRİŞİMCİLİK STRATEJİLERİ
02.2013<>06.2013
3  ÖRGÜTSEL İLETİŞİM 09.2012<>01.2013
4  GİRİŞİMCİLİK STRATEJİLERİ 02.2012<>06.2012

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı :"Girişimci Türleri Ekseninde Girişimsel Fırsatların Tespitinde Beşeri Sermayenin Rolü" (Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU Yürütücülüğünde)  
Proje Final Raporu Künyesi :2010/234 
Destekleyen Kuruluş :ÇOMÜ-BAP 
2010<>2011
2 
Proje Adı :Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Üye İşletmelerin Ekonomik,Ticari,Yönetsel ve Sosyal Kimlik Analizi ile Üyelerin Oda Faaliyetlerini Değerlendirmeleri ve Gelecek Beklentilerinin Saptanması Araştırması 
Proje Final Raporu Künyesi :Prof. Dr. Ali Akdemir Proje Koordinatörü, Prof. Dr. Murat Kasımoğlu Proje Koordinatör Yardımcısı 
Destekleyen Kuruluş :ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI - ÇOMÜ 
2010<>2010
3 
Proje Adı :"Yerel Piyasalarda Fırsatların Evrimi: Kaybolan Girişimsel Fırsatların De novo ve De alio Perspektifinden Analizi ve Biga Örneği" (Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU Yürütücülüğünde) 
Proje Final Raporu Künyesi :2008/20 
Destekleyen Kuruluş :ÇOMÜ - BAP 
2008<>2010
4 
Proje Adı :"Üniversitelerin Yerel Ekonomilere Katkıları, Biga Örneği, Yeni Kurulacak Üniversiteler ve Bölge Ekonomilerine Olası Etkileri" (Prof. Dr. Engin ERDOĞAN Yürütücülüğünde) 
Proje Final Raporu Künyesi :2006/ 50 
Destekleyen Kuruluş :ÇOMÜ - BAP 
2006<>2007

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde yapılan başkanlıklar 
1  "III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi" Kongre Rezervasyon Komisyonu Başkanı 2006
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  8th International Non-Governmental Organizations Conference, 25-26 October, Member of Organising Committee. 2013
2  8th International Non-Governmental Organizations Conference, 25-26 October, Member of Sponsor Commissional. 2013
3  8th International Non-Governmental Organizations Conference, 25-26 October, Konuk ve Katılımcıların Kent ve Kongre Yönelimini Sağlama Komisyonu Üyesi 2013
4  7th International Symposium on Business Administration, May 11-12, Member of Organizing Committee 2012
5  7th International Symposium on Business Administration, May 11-12, Sponsor Commissional. 2012
6  7th International Non-Governmental Organizations Conference
3-5 December 2010, Member of Support Committee.
2010
7  6th International Non-Governmental Organizations Conference, Konuk ve Katılımcıların Kent ve Kongre Yönelimini Sağlama Komisyonu Üyesi
2009
8  5th International Symposium on Business Administration, 22-23 May 2008, Member of Support Committee 2008
9  5th International Non-Governmental Organizations Conference, 24-26 October, Member of Support Committee. 2008
10  4th International Symposium on Business Administration, 19-21 October, Member of Support Committee 2007
11  I.Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, 26 Ağustos, Organizasyon Komite Üyesi 2006
12  23-25 June 2005 “International Strategic Management Conference” , Member of Support Committee 2005
13  27-28 May 2004 "Third International Symposium on Business Administration The Competition Power of European Union after the Enlargement” Member of Support Committee 2004
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,
Yürütme Kurulu Üyesi
2010
2  “II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi” Destek Komite Üyesi 2005
3  "Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yapılanma Yerel Yönetimler Kongresi" Destek Komite Üyesi 2004
4  "I. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi" Kongre Lojistik Grubu Üyesi 2004
Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar 
1  Fakülte Seminerleri Kapsamında "Girişimcilik Deneyiminin Girişimsel Davranış ve Performansa Etkisi: Piyasa Aktör ve Düzenleyicilerine Yönelik Çıkarımlar" 5 Kasım 2014. 2014
2  Fakülte Seminerleri Kapsamında “Yerel Piyasalarda Girişimcilik Davranışının Oluşumu: Biga Örneği”. 2012

 Diğer
  Başlık Açıklama  Tarih Aralığı 
1  Akademik Danışmanlık PROJE GELİŞTİRME VE GİRİŞİM TOPLULUĞU 12.2008<> ---

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]