Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : ÇINAR Yasemin
Akademik Unvanı : Öğr. Gör. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : Mardin    /    27.02.1973
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : türkçe
 Cinsiyet : Bayan
 Tel İş 1 : (286)2171303-3014
 Posta Adresi : ÇÖMÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği
 E-posta 1 : yaseminnar@yahoo.com
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Eğitim Fakültesi
 Bölüm : Fen Bilgisi Öğretmenliği

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Atatürk Üniversitesi 
Akademik Birim  : Fen Edebiyat Fak.  
Program/Bölüm/Diğer  : Biyoloji Bölümü 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1996 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Enstitü  : Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu  : Biyoloji 
Tez Başlığı  : Çanakkale Boğazında dağılım gösteren iskorpit balığı(Scorpaena porcus,Linneaus,1758)nın bazı büyüme parametreleri 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 2002 

 Bildiği Diller
  Dil Adı Seviye
1  İngilizce Orta

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Öğr. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2002

 Görev Yaptığı Birimler
1  Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği
2  Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
3  Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği

 Uzmanlık Alanları
1  Özel Öğretim Yöntemleri
2  Fenve Teknoloji Öğretim
3  ,Fen Ve Teknoloji Lab
4  Konu Alanı Kitap İnceleme
5  Biyoloji
6  şifalı bitkiler
7  tarım bilgisi
8  trafik,sağlık ilkyardım
9  insan anatomisi ve fizyolojisi

 Koordinatörlük Görevleri
  Açıklama Tarih Aralığı
1  Fen Bilgisi Öğretmenliği Program Koordinatörlüğü 06.2006<> ---

 Kazandığı Ödüller
  Yıl 
Alanındaki ulusal ödülleri 
1  2. uluslararası bilm çalıştayına yapılan katkılardan dolayı teşekkür belgesi 2008
2  III. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci kongresi katkı teşekkür belg. 2008
3  Prof.Dr. Suzan erbaş Çok amaçlı Erken Çocukluk sınıfına destekteşekkür belg. 2008
4  ÇOMÜ Kimya bölümü Analitikm kimya kongresine katkı teşekkür 2006
5  Anne- baba eğitimi seminerlerlerine destek( COMU Cocuklar evi ) 2006
6  Yerel Gündem 21 çocuk bakıcılığı kursu eğitici fen etkinlikleri katkı tşk blg. 2004

 Makaleler
  Yıl 
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  Lecturer Yasemin ÇINAR,
AN EVALUATION ON THE USAGE OF ALTERNATIVE ASSESSMENT INSTRUMENTS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY LABORATORY PRACTICE CLASSES basobed
Belgrade Conference, BASOPED
2011

 Bildiriler
  Yıl 
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  ÇÖMÜ kİMYA bÖLÜMÜ
3. Ulusal Analitik Kimya Kongresi
"Asidik ve Bazik Çözeltilerin Birbirinden Ayrılmasında Çevre Olanaklarından Yararlanma" poster
2006

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitap yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Fen ve Teknolji Labratuar Uygulamaları  
Yayın Evi : nobel 
2013 
2 
Kitap Adı : Okul Öncesi Dönemde Fen ve Teknlji Eğitimi 2. baskı  
Yayın Evi : anı 
2013 
3 
Kitap Adı : Okul Öncesi Dönemde Fen ve Teknoloji Öğretimi 
Yayın Evi : Anı 
2008 
4 
Kitap Adı : Fen ve Teknoloji ve Laboratuarı ve Uygulamaları 
Yayın Evi : Nobel 
2007 
5 
Kitap Adı : Fen Bilgisi Labve Uygulamaları 
Yayın Evi : Nobel 
2005 

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  Fen Bilgisi Öğretimii
Özel Öğretim Yöntemleri
Feve Teknoloji Lab.
09.2007<> ---
2  Fen Bilgisi Öğretimi, KonuAlanı Kitap İnceleme,Özel Öğretim Yöntemleri,Fen ve Teknoloji Lab 09.2002<> ---

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde yapılan başkanlıklar 
1  ı. Uluslararsı katılımlı Bilim çalıştayı 2007
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  Uluslararas Suzan Erbaş Bilim çalıştayı 2008
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde yapılan başkanlıklar 
1  ÇOMU Çocuklar Evi
"Okul Öncesinde Fen etkinlikler"(workshop)
2006
2  Yerel Günden 21 "Çocuk bakıcılığı kursu
"Evde yapılabilecek fen etkinlikleri "adlı workshop
2005
3  Çanakkale okul öncesi öğretmeleriyle gerçekleştirilen uygulamalı "Okul öncesinde deney ve gözlem"(workshop) 2004
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  Tübitak Bilim Oyun ve Oyuncakları, Deney Setleri Çalıştayı 2006

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]