Kişisel Bilgiler
Soyadı  Adı : EKİNCİ Hüseyin
Akademik Unvanı : Prof. Dr. 
 Doğum Yeri  /  Doğum Tarihi : DOĞANBEY/SÖKE    /    21.02.1961
 Uyruğu : TC
 Ana Dil (ler) : TÜRKÇE
 Cinsiyet : Bay
 Tel 1 : (286)2470619
 Tel 2 : (542)3833715
 Tel İş 1 : (286)2180018-1311
 Tel İş 2 : (286)5123380
 Faks : (286)5123250
 Posta Adresi : ÇOMU Ziraat Fakültesi Toprak BölümüTerzioğlu Kampüsü Çanakkale
 E-posta 1 : hekinci@comu.edu.tr
 Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 Birim : Ziraat Fakültesi
 Bölüm : Ziraat Mühendisliği
 Ana Bilim Dalı : Toprak

 Öğrenim Durumu
 LİSANS
 
Üniversite  : Çukurova Üniversitesi 
Akademik Birim  : Ziraat Fakültesi 
Program/Bölüm/Diğer  : Toprak 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1983 
 YÜKSEK LİSANS
 
Üniversite  : Çukurova Üniversitesi 
Enstitü  : Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu  : Ziraat 
Tez Başlığı  : Landsat Uydu Görüntülerinin Fizyografik Arazi Türlerine Dayalı Yorumu Sonucu, Seyhan-Berdan Ovası Toprak Birlik Haritasının Oluşturulması 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1986 
 DOKTORA
 
Üniversite  : Çukurova Üniversitesi 
Enstitü  : Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tez Konusu : Ziraat
Tez Başlığı  : Türkiye Genel Toprak Haritasının Toprak taksonomisine Göre Düzenlenebilme Olanaklarının Tekirdağ Bölgesi Örneğinde Araştırılması 
Ülke  : Türkiye 
Mezuniyet Yılı  : 1990 

 Akademik Unvanları
  Unvan Kurum Yıl
1  Prof. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2006
2  Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2000
3  Yrd. Doç. Dr. Trakya Üniversitesi 1991
4  Arş. Gör. Trakya Üniversitesi 1985

 İdari Görevler
  Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.Ziraat Fakültesi Dekan 09.2009<> ---
2  Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Bölüm Başkanı 03.2008<>10.2009
3  Çanakkale On Sekiz Mart Üniv. Lapseki MYO Yüksekokul Müdürü 11.2000<>11.2009
4  Trakya Üniv. Muratlı MYO Yüksekokul Müdürü 10.1996<>10.2000

 Görev Yaptığı Birimler
1  Ziraat Fakültesi
Ziraat Mühendisliği
Toprak
2  Lapseki Meslek Yüksekokulu

 Uzmanlık Alanları
1  Toprak Etüd -Haritalama, Toprak Genesisi ve Sınıflandırması
2  Toprak Bilimi, Arazi Değerlendirme

 Kurul / Komisyon Üyeliği
  Açıklama Tarih Aralığı
1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 12.2008<> ---
2  Toprak Koruma Kurulu üyeliği 02.2006<> ---
3  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İhale Komisyonlarında Başkanlık 10.2005<>08.2008
4  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği 09.2002<>09.2005
5  Üniversite Senato Üyeliği 11.2000<> ---
6  Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Ziraat Fakültesi Yayın Komisyonu Üyeliği 11.2000<>11.2001
7  Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulu Üyeliği 06.1995<>05.1197
8  Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonu üyeliği 03.1994<>02.1997

 Koordinatörlük Görevleri
  Açıklama Tarih Aralığı
1  -TEMA Çanakkale İl Temsilciliği (2001-2002) 08.2001<>07.2002
2  ÖSYM Tekirdağ İl Sınav Koordinatör Yardımcılığı (1993-1999 yılları arası toplam 5 yıl süre ile) 03.1993<>05.1999

 Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
  Kuruluş Tarih Aralığı
1  Türkiye Toprak Bilimi Derneği 10.1984<> ---
2  TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 07.1983<> ---

 Kazandığı Ödüller
  Yıl 
 
1  ÇOMÜ Akademik Performans Ödülü 2008
2  ÇOMÜ Akademik Performans Ödülü 2007
3  ÇOMÜ Akademik Performans Ödülü 2006
4  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2006
Alanındaki ulusal ödülleri 
1  Tübitak Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2010

 Makaleler
  Yıl 
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Camcı Cetın, S., Ekıncı, H., Kavdır, Y., Yuksel, O. 2009. Using Soil Urease
Enzyme Activity as Soil Quality for reflecting Fire Influence in Forest
Ecosystem. Fresenius Environmental Bulletin. (in press)
2009
2  Özcan,H.,Ekinci, H.,Baba,A., Kavdır, Y., Yüksel, O. and Yiğini, Y. Assessment of the Water Quality of Tria for the Mulpurpose Usages. Env. Mon. Assess (2007) 130:389-402 DOI 10. 1007/s 100661-006-9406-3 2007
3  Kavdır, Y., H. Ekinci, O. Yüksel and A.R. Mermut, 2005. Soil aggregate stability and 13C CP/MAS-NMR assessment of organic matter in soils influenced by forest wildfires in Çanakkale, Turkey. Geoderma, 129:219-229. 2005.(SCI)
İlgili Link
2005
4  Ekinci, H and Y. Kavdir. Changes in soil quality parameters after a wildfire in Gelibolu (Gallipoli) National Park, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin (FEB) Vol.14;No. 12b, pp. 1184-1192 2005.(SCI)
İlgili Link
2005
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Ekinci H.Effect of forest fire on some soil physical, chemical and biological properties in Çanakkale, Turkey.International Journal of Agriculture and Biology, Vol.8, No. 1, s(102-106)2006
İlgili Link
2006
2  Kavdir, Y., Özcan, H., Ekinci, H., Yüksel, O. and Yigini, Y. The influence of clay content, organic carbon and land use types on soil aggregate stability and tensile strength. Turk. J. Agric. For.,28, 155-162. 2004. 2004
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 
1  Ekinci, H. ve Dinç, U. Türkiye Genel Toprak Haritasının Toprak Taksonomisine Göre Düzenlenebilme Olanaklarının Tekirdağ Bölgesi Örneğinde Araştırılması. DOĞA-Türkiye Tarım ve Orm. Dergisi 17(4), (1081-1095), 1993. 1993
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 
1  Sağlam, M.T. ve Ekinci, H. Toprak Killerinin Yük Özellikleri ve Potasyum Fiksasyonu (Çeviri). T.Ü. Tekirdağ Zir. Fak. Dergisi Cilt 1, Sayı 2.1992. 1992
2  Tok, H.H.,Sağlam, M.T. Ve Ekinci, H. Toprağa Hümik Asit Bileşikleri İlave Etmenin Ayçiçeği Ve Soya Fasülyesinin Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi. Tügsaş Dergisi, Sayı 6, 1988. 1988

 Bildiriler
  Yıl 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri 
1  Kavdır Y., Turhan H., Ekıncı H., Effects of Winter Cover Crops, Used In a
Crop Rotation, on Soil Structure and Soil Organic Matter, 18th Triennial
Conference of ISTRO , June 15-19, 2009, Izmir/Turkey.
2009
2  Özcan, H., Ekinci, H.,Yigini, Y. and Yüksel, O. Comparison of Four soil Salinity Extraction Methods. 18th International Soil Meeting (ISM) on “Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology”.Soil Science Society of Turkey, Proceedings, Volum II (697-704) , 2006. Şanlıurfa. 2006
3  Kavdır, Y., Ekinci, H. and Turhan, H. Short Therm Influence of Winter Cover Crops on Soil Hydraulic Conductivity. 18th International Soil Meeting (ISM) on “Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology”.Soil Science Society of Turkey, Proceedings, Volum I (62-66) , 2006. Şanlıurfa. 2006
4  Ekinci, H., Özcan, H., Yigini, Y. and Yüksel, O. Determination of Spatial Variation of Soil EC and pH in the Evreşe Plain by GIS. 18th International Soil Meeting (ISM) on “Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology”.Soil Science Society of Turkey, Proceedings, Volum I (315-319) , 2006. Şanlıurfa. 2006
5  Ekinci, H., H. Ozcan, V. Cavusgil, Y. Kavdir and Y. Yigini. Assessments of water qualities in Biga Plain by GIS in Turkey. In:Fourth Int. Conf. on Land Degradation, (Vol II). (Editors : Angel Faz, Roque Ortiz, and Gregorio Garcia ) Cartagena, Murcia, Spain. 2004 2004
6  H.Ekinci, H.Ozcan, Y.Yigini, V.Çavusgil, O.Yuksel, Y. Kavdır.2004. Profile Developments and Some Properties of Vertisols Formed on Different Physiographic Units. Int. Soil Congress (ISC) on "Natural Resource Management for Sustainable Development" Erzurum-Turkey. 2004
7  Albut, S. and Ekinci, H. Determination of Land Distribution and Spectral Characteristicsnof the Wheat Crop Grownin Tekirdag Region by Using Digital Satellite Data. Agroenviron-2004, Udine, Italy. 2004
8  Ekinci, H. and Kavdır, Y. 2002.Evaluationof Çanakkale Region land Resources in Terms of Sustainable Agriculture.Int.Conference.on Sustainable Land Use and Management.ISBN:975- 96629-1-4. 7-14 Çanakkale 2002
9  Ekinci, H, Çarpık, F. and Yüksel, O. The Distribution of Available Micronutrients (Fe, Cu, Zn and Mn) in Great Groups of Edirne Province and Their Relationship With Some Soil Characteristics. International Symposium on Desertification (ISD) 13-17 June 2000. Konya, Turkey. 2000
10  Ekinci, H. and Yüksel, O. A Research on Salinity And Alkalinity Problems in Soils of Great Menderes Delta. International Symposium on Desertification (ISD) 13-17. June 2000. Konya, Turkey. 2000
11  Ekinci,H. A Research on Land Losses and Environmental Damage Caused By Open Pit Mines in Thrace Region, Turkey. Soil Conservation in Large-Scale Land Use. ESSC, Proceedings (155-162), May 12-15,1999. Bratislava, Slovak Republic. 1999
12  Ekinci, H. and ÇARPIK, F. An Investigation On The Arrangement of Edirne Region Soils a Selected Area (Central Edirne-Lalapaşa-Havsa Uzunköprü) According to The Soil Taxonomy. M.Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil.(575-580), 21-24 September 1998. Menemen, Turkey. 1998
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Ekinci, H., Kavdır Y., Yüksel O., Yiğini Y., Çetin S.C., Altay H., Fire Induced Changes In Soil Characteristics In Keşan, Turkey, International Meeting on Soil Fertility, Land Management and Agroclimatology, 29 October-1 November, 2008 2008
2  Ekinci, H. And Çarpık, F. A Research on Great Groups (Soil Taxonomy) and Some of Their Physical and Chemical Characteristics in Edirne Province, Turkey. 6th International Meeting on Soils With Mediterranean Type of Climate. Extended Abstracts.(Edt. J.Bech). 4-9 July 1999, Barcelona, Spain. 1999
3  Çakır, R., Avsar, F., Gidirislioglu, Ali., Tok, H.H., Ekinci, H. And Yuksel, O. Effect Of Irrigation With Polluted River On Some Chemical Properties Of Alluvial Soils. Sustainable Land Use. 9th. Conference Of The International Soil Conservation Organisation (Isco), Bonn, Germany 26-30 August 1996. 1996
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 
1  Yiğini Y., Ekinci H., Sungur A., İlay R., Umurbey Ovası Topraklarının Yarayışlı Fe, Cu, Zn, ve Fe İçerikleri, Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, 2008 2008
2  Yüksel, O., Yiğini Y., Ekinci H., Gelibolu Arazi ve Toprak Kaynakları, Gelibolu Değerleri Sempozyumu, 2008 Çanakkale 2008
3  Ekinci H.,Çavuşgil V., Özcan H., Kavdır Y., Yiğini O., Yüksel O.,
Biga Ovası Toprak-Su Kaynakları Ve Sorunları, Biga Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, 2008
2008
4  Yüksel O., ekinci E., Bayramiç İlçesi Arazi Kaynaklarının Değerlendirilmesi, Bayramiç Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, 2008. 2008
5  Yüksel O., Yiğini Y., Ekinci H., Ezine İlçesi Arazi Kaynaklarının Değerlendirilmesi, Ezine Değerleri Sempozyumu, 2008 2008
6  Ekinci H., Yiğini Y., Lapseki İlçesi Arazi Kaynaklarının Sürdürülebilir Tarım Bakımından Değerlendirilmesi, Lapseki Sempozyumu 2007, ISBN-978-975-8100-61-3 sf. 16-21, Çanakkale 2007
7  Yiğini Y., Ekinci H.,2007, Umurbey Ovası Topraklarının Sorunları, Lapseki Sempozyumu 2007, ISBN-978-975-8100-61-3 sf. 111-115, Çanakkale 2007
8  Ekinci H., Yiğini Y., Lapseki İlçesi Arazi Kaynaklarının Sürdürülebilir Tarım Bakımından Değerlendirilmesi, Lapseki Sempozyumu 2007, ISBN-978-975-8100-61-3 sf. 16-21, Çanakkale 2007
9  Yiğini Y., Ekinci H.,2007, Umurbey Ovası Topraklarının Genesisi ve Sınıflandırması, Lapseki Sempozyumu 2007, ISBN-978-975-8100-61-3 sf. 28-36, Çanakkale 2007
10  Ekinci, H. Ve Adiloğlu, A. Tekirdağ İli Büyük Toprak Gruplarının (Toprak Taksonomisi) Yarayışlı Çinko İçerikleri Bakımından İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ulusal Çinko Kongresi, Eskişehir, (131-139), 12-16 Mayıs 1997. 1997
11  Ekinci, H. Trakya’daki Boyutlarıyla Erozyon. I. Trakya Toprak Ve Gübre Sempz. T.Ü. Zir. Fak. Toprak Böl.(327-331) Tekirdağ, 20-22 Ekim 1997. 1997
12  Ekinci, H. Ve Adiloğlu, A. Tekirdağ İli Büyük Toprak Gruplarının (Toprak Taksonomisi )Yarayışlı Demir, Bakır Ve Çinko İçerikleri Bakımından İncelenmesi. I. Trakya Toprak Ve Gübre Sempz. T.Ü. Zir. Fak. Toprak Böl. (257-261) Tekirdağ, 20-22 Ekim 1997. 1997
13  Çakır,R., Avşar, F., Gidirişlioğlu, A., Ekinci, H.,Tok, H. H. Ve Yüksel, O. Kirli Nehir Sularının Entisol Ordosuna Ait Toprağın Bazı Özelliklerine Ve Ayçiçeği Bitkisinin Gelişmesine Etkileri. I. Trakya Toprak Ve Gübre Sempz. T.Ü. Zir. Fak. Toprak Böl. (183-190), Tekirdağ, 20-22 Ekim 1997. 1997
14  Tok, H.H., Ekinci, H., Çakır, R., Adiloğlu, A., Yüksel, O., Avşar, F. Trakya’daki Ergene Nehri Ve Kollarının Bazı Kirlilik Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. İlhan Akalan Toprak Ve Çevre Sempozyumu, Cilt Iı,Yayın No:7, (C81-90), Ankara, 1995. 1995
15  Cangir, C. Ve Ekinci, H. Ege Ve Marmara Bölgesi Kırmızı Akdeniz Topraklarının Toprak Taksonomisindeki Yeri Ve Zemin Mühendisliği Özellikleri. Ilhan Akalan Toprak Ve Çevre Sempozyumu, Cilt 1,Yayın No:7, (A 92-101) Ankara, 1995. 1995
16  Cangir, C. Ve Ekinci, H. Marmara Bölgesinde Yer Alan Büyük Toprak Gruplarının Toprak Taksonomisi Ve Fao/Unesco Dünya Toprak Sınıflamasına Göre Değerlendirilmesi. İlhan Akalan Toprak Ve Çevre Sempozyumu, Cilt 1,Yayın No:7, (A184-193), Ankara, 1995. 1995
17  Ekinci, H., Cangir, C. Ve Yüksel, O. Smektit Kil Minerallerini Çokça İçeren Tarım Topraklarının Sorunları. Kil Bilimleri Türk Milli Komitesi, Vı. Ulusal Kil Sempozyumu, Boğaziçi Ünv., İstanbul, (241-253), 8-11 Eylül 1993. 1993
18  Cangir, C. Ve Ekinci, H. Kireçtaşı (Alanya) Ve Denizel Kireçtaşı Konglomeraları (Antalya) Üzerinde Oluşmuş Toprakların Genesisleri Ve Yeni Sınıflama Sistemindeki Yerleri. Toprak İlmi Derneği 11.Bil. Topl. Tebliğleri, Yayın No:6, (147-159), 1991. 1991
19  Cangir, C., Kapur, S. Ve Ekinci, H. Yıldız Masifinde (Trakya) Yer Alan Farklı Jeolojik Formasyonlar Üzerinde Oluşmuş Toprak Profillerininn Kil Mineralleri. Toprak İlmi Derneği 11.Bil. Topl. Tebliğleri, Yayın No:6, (135-147), 1991. 1991
20  Cangir, C., Girgin, A. Ve Ekinci, H. İpsala (Edirne) Taşkın Ovası Çorak Toprakları. Toprak Ilmi Derneği 10.Bil. Topl. Tebliğleri13-9, Yayın No:5, 1989. 1989
21  Ekinci, H. Ve Dinç, U. Landsat Uydu Görüntülerinin Yorumu Sonucu Seyhan-Berdan Ovası Toprak Birlik Haritasının Oluşturulması. Toprak İlmi Derneği 10.Bilimsel Toplantı Tebliğleri 9-11, Yayın No:5, 1989. 1989
22  Cangir, C., Kapur, S. Ve Ekinci, H. Tekirdağ Çevresinde Oligosen Denizsel Depozitler Üzerinde Oluşmuş Bir Alfisol Profilinin Kil Mineralojisi Ve Erozyona Uğrayan Yamaçlardaki Taban Kayması. III. Ul. Kil Semp.,Ank,21-27 Eylül 1987. 1987
23  Cangir, C., Altay, H.Ve Ekinci, H. Trakyada Kimi Yerleşim Yerlerinin Çevresinde Bulunan Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı. Dünya Çevre Günü Semineri, T.P.A.O. Konf. Salonu, 5-7 Haz.,Ankara 1985. 1985
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 
1  Cangir, C. Ve Ekinci, H. Trakya’da Yerleşim Yerleri Ve Ana Karayolların Çevresinde Yer Alan Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı. Top. İlmi Der. 12.Bil. Top. Teb. Özetleri, Şanlıurfa, 23-28 Eylül, 1991. 1991
2  Cangir, C. Ve Ekinci, H. Yıldız Dağı Masifi (Trakya)’Ndeki Asit Kayaç Toplulukları Üzerinde Oluşmuş Sposodollerin Özellikleri.Top. İlmi Der. 12.Bil. Top. Teb. Özetleri, Şanlıurfa, 23-28 Eylül, 1991. 1991
3  Cangir, C. Ve Ekinci, H. Tekirdağ’da Yaygın Olan Büyük Grupların Zemin Mühendisliği Özellikleri Ve Arazi Kullanım Planları İçindeğerlendirilmesi.Top. İlmi Der. 12.Bil. Top. Teb. Özetleri, Şanlıurfa, 23-28 Eylül, 1991. 1991

 Kitaplar
  Yıl 
Alanında yurtiçinde yayınlanan kitap yazarlığı 
1 
Kitap Adı : Ekinci, H., Özcan, H., Yüksel, H., Kavdır, Y. ve Çavuşgil, V.S. Üvecik İşletme Arazisi Toprakları. ÇOMÜ, Ünv. Yay. No:40, ISBN No: 975-8100-43-2, 2004 Çanakkale. 
Yayın Evi : ÇOMÜ  
2004 
2 
Kitap Adı : Özcan, H., Ekinci, H., Yüksel, H., Kavdır, Y. Ve Kaptan, H. Dardanos Yerleşkesi Toprakları. ÇOMÜ, Ünv. Yay. No:39, ISBN No: 975-8100-42-4, 2004 Çanakkale. 
Yayın Evi : ÇOMÜ  
2004 
3 
Kitap Adı : Dinç, U., Sarı, M., Şenol, S., Kapur, S., Sayın, M., Derici, M.R., Çavuşgil, V., Gök, M., Aydın, M., Ekinci, H. ve Ağca, N. Çukurova Bölgesi Toprakları. Ç.Ü. Zir. Fak. Yardımcı Ders Kitabı No:26 Adan 
Yayın Evi : Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Matbası 
1990 

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
  Tarih Aralığı 
Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 
1  Kil ve Kil Mineralleri 09.2009<>06.2009
2  Türkiye Toprakları 09.2007<>06.2009
3  Modern Toprak Sınıflandırma Sistemleri 09.2007<>06.2009
4  Toprak sınıflandırma Sistemleri 09.2007<>06.2009
5  Dünya Toprakları ve Kullanımları 09.2007<>06.2009
Son iki yılda verdiği lisans dersleri 
1  Kartografya 09.2007<>06.2009
2  Uzaktan Algılama veTarımdaki Önemi 09.2007<>06.2009
3  Jeoloji ve Jeomorfoloji 09.2007<>06.2009
4  Toprak Etüd Haritalama 09.2007<>06.2009
5  Toprak Genesisi ve Sınıflandırılması 09.2007<>06.2009
6  Toprak Bilgisi 09.2007<>06.2009
Son iki yılda verdiği ön lisans dersleri 
1  Toprak Bilgisi 09.2007<>06.2009
2  Fide Ve Fidancılıkta Gübreleme 09.2007<>06.2009
3  Laboratuvar Tekniği 09.2007<>06.2009
4  Gübreler ve Gübreleme 09.2007<>06.2009
Tamamlanan yüksek lisans tezi yönetimi 
1  Çanakkale İli Umurbey Ovası Topraklarının Detaylı Toprak Etüd Haritalanması ve Arazi değerlendirmesi (Yusuf Yiğini) 02.2002<>11.2006
2  Edirne Bölgesi (Edirne-merkez-Lalapaşa-Havsa-Uzunköprü) Topraklarının Toprak taksonomisine Göre Düzenlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Feridun Çarpık) 09.1995<>02.1998
Devam eden doktora tezi yönetimi 
1  BOZCAADA TOPRAKLARININ DETAYLI ETÜT-HARİTALANMASI VE SINIFLANDIRILMASI, TOPRAK-İKLİM-COĞRAFİ KONUM (TERROIR) ÖZELLİKLERİNE GÖRE BAĞCILIĞA YÖNELİK ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ (Yusuf Yiğini) 27/2009 BAP Proje 02.2007<> ---

 Araştırma Projeleri ve Raporlar
  Yıl Aralığı 
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 
1 
Proje Adı : Kavak Deltası (Saros Körfezi) Flora ve Avifaunası Özellikleri, Halofit-Toprak İlişkisi ve Kıyı Kumul Değişiminin Uzaktan Algılama ve CBS ile Haritalanması. 
Destekleyen Kuruluş : TUBİTAK 
2005<>2008
2 
Proje Adı :Çanakkale-Kumkale ovası yüzey ve yeraltı su kaynakları ile tabansuyunda nitrat, pestisit ve bazı kalite parametrelerinin belirlenmesi.  
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK araştırma projesi, No:102Y031 
2002<>2004
3 
Proje Adı :Ekim nöbetinde kullanılan farklı örtü bitkilerinin, toprak organik maddesi ve strüktürü üzerine etkilerinin belirlenmesi.  
Destekleyen Kuruluş :TÜBİTAK araştırma projesi, TOGTAG- 2993 
2002<>2005
4 
Proje Adı : Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dardanos ve Üvecik tesis alanları topraklarının fiziksel ve kimyasal özellikleri, detaylı toprak etüd ve haritalanması 
Destekleyen Kuruluş :ÇOMU Araştırma Fonu, No:2001 – b/08 
2001<>2004
Kendi üniversitesi tarafından (tez projeleri dışında) desteklenen, tamamlanmış proje yürütücülüğü 
1 
Proje Adı :Gelibolu ve Keşan orman yangınlarının yöre topraklarının bazı özellikleri üzerine etkisi. No:2001 – b/07  
Destekleyen Kuruluş : ÇOMU Araştırma Fonu 
2001<>2003

 Diğer Akademik Etkinlikler
  Yıl 
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  International Conference on Sustainable Land Use and Management 10-13 June 2002 Çanakkale /Turkey

Organizasyon Komitesi
2002
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler 
1  Lapseki Sempozyumu 23-24 Haziran 2007

Organizasyon Komisyonu
2007

 "ISI Web of Science" Atıflar
"ISI Web of Science" da taranan toplam atıf sayınız  9

 
Copyright © CV Akademik Sistem 2006. ÇOMÜ. Tüm hakları saklıdır.                                                                            [  ProjectDesign  ]